Intervensjoner og brobygging

Skal vi lykkes med å fremme livskvalitet og forebygge psykiske plager må vi bygge bro mellom forskning, praksis og politikk innen folkehelsefeltet.

Bildet kan inneholde: hvit, fotografi, svart og hvit, mennesker, svart.

God folkehelsepolitikk må være kunnskapsbasert. I denne forskningsgruppen forsøker vi å lukke det eksisterende gapet mellom forskere, beslutningstakere og praksisfeltet, slik at vi kan finne effektive tiltak som fremmer god mental helse og livskvalitet i befolkningen.

Dette gjør vi i samarbeid med Sunne kommuner – WHOs norske nettverk og ni utvalgte kommuner (Asker, Bodø, Kristiansand, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Ål, Flå). Sammen vil vi utvikle nye modeller og strukturer for samarbeid, styrke kvaliteten på intervensjoner som utføres i kommuner og forbedre bruken og effekten av evidensbasert forskning i politiske tiltak og praksiser.

Vi utvikler og styrker intervensjonsforsknings ved å:

  • Sørge for effektiv kunnskapsoverføring mellom sektorer ved å oversette brukergruppeinnspill til forskningsspørsmål, og forskningsresultater til brukerkunnskap og hensiktsmessige tiltak.
  • Utvikle et kommunebasert system for å identifisere behov, samt utvelge og implementere lovende tiltak.
  • Evaluere enkeltstående intervensjoner og strukturelle tiltak som er iverksatt for å bedre psykisk helse og livskvalitet.

Slik jobber vi

I tillegg til tett dialog med praksis- og politikkfeltet vil vi bruke en rekke datakilder inkludert nasjonal registerinformasjon og helseundersøkelser som Ungdata, Den norske mor, far og barn undersøkelsen og folkehelseundersøkelsene i fylkene. Det vil også bli samlet inn data i intervensjonsstudier. Data vil hovedsakelig analyseres ved hjelp av ulike kvantitative statistiske metoder.

Publisert 28. sep. 2020 19:03 - Sist endret 13. jan. 2022 15:21