Ragnhild Bang Nes

Bilde av Ragnhild Bang Nes
Mobiltelefon 92481863
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Folkehelseinstituttet Sandakerveien 24C Bygg B 0456 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Livskvalitet

 • Personlighet

 • Helsepsykologi

 • Helsefremming og sykdomsforebygging

 • Atferdsgenetikk

 • Psykopatologi

Ragnhilds forskning inkluderer studier av stabilitet og endring i livskvalitet, trivsel og psykiske plager, genetiske og miljømessige påvirkningsfaktorer, personlighet, arbeidsdeltagelse og sykefravær.

Undervisning

PSY2600 - Personality and Abnormal psychology

PSYC4500 - Personlighetspsykologi

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II, PSI, UiO, 2015 →

 • PhD, Post doc, Forsker ved Folkehelseinstituttet fra 2003 →

 • Spesialpsykolog, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet/Oslo universitetssykehus 1999-2003

 • Cand. psychol, UiO, 1999

 • Cand. mag (psykologi, sosiologi, religionshistorie, mystikk), UiO, 1993

Priser

Nominert til Gullegget 2013. Extrastiftelsen, Oslo, 26. november 2013

Top poster abstract award (2013). International Society for Quality of Life Studies, Miami, Florida, Oktober 2013.

Best annual SIR paper (2012). International Society for Quality of Life Studies

Emneord: Personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Hansen, Thomas; Nilsen, Thomas Sevenius; Yu, Baeksan; Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Vedaa, Øystein & Nes, Ragnhild Bang (2021). Locked and lonely? A longitudinal assessment of loneliness before and during the COVID-19 pandemic in Norway. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  s 1- 8 . doi: 10.1177/1403494821993711 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofgaard, Live Skow; Nes, Ragnhild Bang & Røysamb, Espen (2021). Introducing two types of psychological resilience with partly unique genetic and environmental sources. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  11(1), s 1- 13 . doi: 10.1038/s41598-021-87581-5
 • Jin, Fufen; Schjølberg, Synnve; Eadie, Patricia; Nes, Ragnhild Bang & Røysamb, Espen (2020). Preschool speech intelligibility and 8-year literacy: A moderated mediation analysis. Journal of Speech, Language and Hearing Research.  ISSN 1092-4388.  63(10), s 3380- 3391 . doi: 10.1044/2020_JSLHR-19-00394
 • Jin, Fufen; Schjølberg, Synnve; Wang, Mari Vaage; Eadie, Patricia; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen & Tambs, Kristian (2020). Predicting Literacy Skills at 8 Years From Preschool Language Trajectories: A Population-Based Cohort Study. Journal of Speech, Language and Hearing Research.  ISSN 1092-4388.  63(8), s 2752- 2762 . doi: 10.1044/2020_JSLHR-19-00286 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kjeldsen, Anne; Nes, Ragnhild Bang; Sanson, Ann; Ystrøm, Eivind & Karevold, Evalill Bølstad (2020). Understanding trajectories of externalizing problems: Stability and emergence of risk factors from infancy to middle adolescence. Development and Psychopathology.  ISSN 0954-5794.  33(1), s 264- 283 . doi: 10.1017/S0954579419001755 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strandheim, Iver; Aasen, Paul Andreas; Sivertsen, Børge; Nes, Ragnhild Bang; Mortensen, Trude Backer; Mathiassen, Siri & With, Emilie Føyen (2020). Stå opp – Gruppebehandling for insomni. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  57(8), s 576- 587
 • Backe, Ingeborg Flåten; Patil, Grete Grindal; Nes, Ragnhild Bang & Clench-Aas, Jocelyne (2018). The relationship between physical functional limitations, and psychological distress: Considering a possible mediating role of pain, social support and sense of mastery. SSM - Population Health.  ISSN 2352-8273.  4, s 153- 163 . doi: 10.1016/j.ssmph.2017.12.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bakken, Inger Johanne; Reneflot, Anne; Nes, Ragnhild Bang; Suren, Pål; Furu, Kari & Torgersen, Leila (2018). Livskvalitet og psykiske lidelser hos barn og unge, I: Else Karin Grøholt; Linn Bøhler & Hanna Hånes (red.),  Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge.  Folkehelseinstituttet.  Livskvalitet og psykiske lidelser hos barn og unge.
 • Dyrdal, Gunvor Marie; Røysamb, Espen; Nes, Ragnhild Bang & Vittersø, Joar (2018). When Life Happens: Investigating Short and Long-Term Effects of Life Stressors on Life Satisfaction in a Large Sample of Norwegian Mothers. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978.  20(6), s 1689- 1715 . doi: 10.1007/s10902-018-0024-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Røysamb, Espen; Nes, Ragnhild Bang; Czajkowski, Nikolai Olavi & Vassend, Olav (2018). Genetics, personality and wellbeing. A twin study of traits, facets and life satisfaction. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  8 . doi: 10.1038/s41598-018-29881-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Clench-Aas, Jocelyne; Nes, Ragnhild Bang & Aarø, Leif Edvard (2017). The perceived constraints subscale of the Sense of Mastery Scale: dimensionality and measurement invariance. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  26(1), s 127- 138 . doi: 10.1007/s11136-016-1359-6
 • Grinde, Bjørn; Nes, Ragnhild Bang; MacDonald, Ian F. & Wilson, David Sloan (2017). Quality of life in intentional communities. Social Indicators Research.  ISSN 0303-8300. . doi: 10.1007/s11205-017-1615-3
 • Nes, Ragnhild Bang & Røysamb, Espen (2016). Happiness in Behaviour Genetics: An Update on Heritability and Changeability. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978. . doi: 10.1007/s10902-016-9781-6
 • Bebanic, Vedrana; Clench-Aas, Jocelyne; Raanaas, Ruth Kjærsti & Nes, Ragnhild Bang (2015). The relationship between violence and psychological distress among men and women: Do sense of mastery and social support matter?. Journal of Interpersonal Violence.  ISSN 0886-2605.  32(16), s 2371- 2395 . doi: 10.1177/0886260515591978
 • Hauge, Lars Johan; Nes, Ragnhild Bang; Kornstad, Tom; Kristensen, Petter; Irgens, Lorentz M.; Landolt, Markus A.; Eskedal, Leif Torvald & Vollrath, Margarete E. (2015). Maternal sick leave due to psychiatric disorders following the birth of a child with special health care needs. Journal of Pediatric Psychology.  ISSN 0146-8693.  40(8), s 804- 813 . doi: 10.1093/jpepsy/jsv034 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nes, Ragnhild Bang; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Landolt, Markus A.; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Kristensen, Petter & Vollrath, Margarete E. (2015). Maternal work absence: a longitudinal study of language impairment and behavior problems in preschool children. Journal of Marriage and Family.  ISSN 0022-2445.  77(5), s 1282- 1298 . doi: 10.1111/jomf.12210 Vis sammendrag
 • Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Nes, Ragnhild Bang; Kristensen, Petter; Irgens, Lorentz M.; Landolt, Markus A.; Eskedal, Leif Torvald & Vollrath, Margarete E. (2014). Employment Trends During Preschool Years Among Mothers of Term Singletons Born with Low Birth Weight. Maternal and Child Health Journal.  ISSN 1092-7875.  18(9), s 2195- 2201 . doi: 10.1007/s10995-014-1468-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy; Casas, Ferran; Friborg, Oddgeir; Grinde, Bjørn; Headey, Bruce; Jozefiak, Thomas; Lekhal, Rabit; Marks, Nic; Muffels, Ruud; Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Thimm, Jens; Torgersen, Svenn; Trommsdorff, Gisela; Veenhoven, Ruut; Vittersø, Joar; Waaktaar, Trine; Wagner, Gert G.; Wang, Catharina E.; Wold, Bente & Zachrisson, Henrik Daae (2014). Psychology of Child Well-Being, In Asher Ben-Arieh; Ferran Casas; Ivar Frønes & Jill E. Korbin (ed.),  Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective.  Springer.  ISBN 978-90-481-9062-1.  20.  s 555 - 631
 • Marum, Gunnvor; Clench-Aas, Jocelyne; Nes, Ragnhild Bang & Raanaas, Ruth Kjærsti (2014). Erratum to: The relationship between negative life events, psychological distress and life satisfaction: a population-based study. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  23(7), s 2151 . doi: 10.1007/s11136-014-0640-9
 • Nes, Ragnhild Bang; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Kristensen, Petter; Landolt, Markus A.; Eskedal, Leif Torvald; Irgens, Lorentz M. & Vollrath, Margarete E. (2014). The Impact of Child Behaviour Problems on Maternal Employment: A Longitudinal Cohort Study. Journal of Family and Economic Issues.  ISSN 1058-0476.  35(3), s 351- 361 . doi: 10.1007/s10834-013-9378-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nes, Ragnhild Bang; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Kristensen, Petter; Landolt, Markus A; Eskedal, Leif Torvald; Irgens, Lorentz M. & Vollrath, Margarete E. (2014). The impact of child behaviour problems on maternal employment: a longitudinal cohort study. Journal of Family and Economic Issues.  ISSN 1058-0476.  35(3), s 351- 361 . doi: 10.1007/s10834-013-9378-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Landolt, Markus A.; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Kristensen, Petter & Vollrath, Margarete E. (2014). Adaptation to the birth of a child with a congenital anomaly: A prospective longitudinal study of maternal well-being and psychological distress. Developmental Psychology.  ISSN 0012-1649.  50(6), s 1827- 1839 . doi: 10.1037/a0035996 Vis sammendrag
 • Røysamb, Espen; Nes, Ragnhild Bang & Vittersø, Joar (2014). Well-being: heritable and changeable, In Kennon M Sheldon & Richard E Lucas (ed.),  Stability of happiness : theories and evidence on whether happiness can change.  Academic Press.  ISBN 9780124114784.  2.  s 9 - 36
 • Hauge, Lars Johan; Kornstad, Tom; Nes, Ragnhild Bang; Kristensen, Petter; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Landolt, Markus A & Vollrath, Margarete E. (2013). The impact of a child's special health care needs on maternal work participation during early motherhood. Paediatric and Perinatal Epidemiology.  ISSN 0269-5022.  27(4), s 353- 360 . doi: 10.1111/ppe.12063 Vis sammendrag
 • Marum, Gunnvor; Clench-Aas, Jocelyne; Nes, Ragnhild Bang & Raanaas, Ruth Kjærsti (2013). The relationship between negative life events, psychological distress and life satisfaction: a population-based study. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343. . doi: 10.1007/s11136-013-0512-8
 • Nes, Ragnhild Bang; Czajkowski, Nikolai Olavi; Røysamb, Espen; Ørstavik, Ragnhild; Tambs, Kristian & Reichborn-Kjennerud, Ted (2013). Major depression and life satisfaction: A population-based twin study. Journal of Affective Disorders.  ISSN 0165-0327.  144(1-2), s 51- 58 . doi: 10.1016/j.jad.2012.05.060
 • Clench-Aas, Jocelyne; Nes, Ragnhild Bang; Dalgard, Odd Steffen & Aarø, Leif Edvard (2011). Dimensionality and measurement invariance in the Satisfaction with Life Scale in Norway. Quality of Life Research.  ISSN 0962-9343.  20(8), s 1307- 1317 . doi: 10.1007/s11136-011-9859-x
 • Dyrdal, Gunvor Marie; Røysamb, Espen; Nes, Ragnhild Bang & Vittersø, Joar (2011). Can a happy relationship predict a happy life? A population-based study of maternal well-being during the life transition of pregnancy, infancy, and toddlerhood. Journal of Happiness Studies.  ISSN 1389-4978.  12(6), s 947- 962 . doi: 10.1007/s10902-010-9238-2

Se alle arbeider i Cristin

 • Nes, Ragnhild Bang (2021). Lykkekuren. Kagge Forlag AS.  ISBN 9788248925330.  234 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nes, Ragnhild Bang (2021). Hvorfor bør vi snakke om studentenes livskvalitet?.
 • Nes, Ragnhild Bang (2020). Brutto kommunal hverdagsglede.
 • Nes, Ragnhild Bang (2020). Livskvalitet i Norge.
 • Nes, Ragnhild Bang (2020). Livskvalitet i Norge.
 • Nes, Ragnhild Bang (2020). Livskvalitet i Norge.
 • Nes, Ragnhild Bang (2020). Livskvalitet i Norge krever en hodebra samfunnsutvikling.
 • Nes, Ragnhild Bang (2020). Livskvalitet som verdi og mål for folkehelsearbeidet.
 • Nes, Ragnhild Bang; Nilsen, Thomas Sevenius; Hauge, Lars Johan; Eilertsen, Maja; Gustavson, Kristin; Aarø, Leif Edvard & Røysamb, Espen (red.) (2020). Livskvalitet i Norge. Fra nord til sør.
 • Skogen, Jens Christoffer; Nilsen, Thomas Sevenius; Hjetland, Gunnhild Johnsen; Knapstad, Marit; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard & Vedaa, Øystein (2020). Folkehelseundersøkelsen i Rogaland 2020: Fremgangsmåte og utvalgte resultater. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vatne, Torun Marie; Rønning, Ann-Helen & Nes, Ragnhild Bang (2020). Kommunepsykologer bør sørge for at kommunens tiltak er tilpasset søskens behov. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.
 • Røysamb, Espen & Nes, Ragnhild Bang (2019). The role of genetics in subjective well-being. Nature Human Behaviour.  ISSN 2397-3374.  3(1), s 3 . doi: 10.1038/s41562-018-0494-1
 • Hansen, Thomas; Barstad, Anders Skøien & Nes, Ragnhild Bang (2018). Grunnlagsmateriale. Subjektiv livskvalitet, I:  Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem.  Helsedirektoratet.  Del 3.  s 54 - 103
 • Hansen, Thomas; Nes, Ragnhild Bang; Barstad, Anders Skøien; Røysamb, Espen & Vittersø, Joar (2018). A strategy for creating good (better) lives in Norway.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Can we measure happiness?.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Har egentlig de unge jentene blitt sykere?.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Hvordan bør livskvalitet måles?.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Livskvalitet som målskive.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Livskvalitet som målskive i folkehelsearbeidet.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Livskvalitet som målskive: De nye livskvalitetsmålene, bakgrunn og nytteverdi i folkehelsearbeidet.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Norveç Bağlamında Bir Kamu Politikası Hedefi Olarak Mutluluk.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018). Om livskvalitet.
 • Nes, Ragnhild Bang (2018, 02. november). Salongen. [Radio].  Oslo.
 • Nes, Ragnhild Bang; Hansen, Thomas & Barstad, Anders Skøien (2018). Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem.
 • Nes, Ragnhild Bang (2017). Findings from Norwegian Twins Studies on Wellbeing.
 • Nes, Ragnhild Bang (2017). Hva vet vi og hva vet vi ikke om befolkningens psykiske helse og livskvalitet?.
 • Nes, Ragnhild Bang (2017). Livskvalitet i et folkehelseperspektiv.
 • Nes, Ragnhild Bang (2017). Livskvalitet som målskive i folkehelsearbeidet.
 • Nes, Ragnhild Bang (2017). Om psykisk helse og livskvalitet.
 • Nes, Ragnhild Bang (2017). Om psykisk helse og livskvalitet.
 • Nes, Ragnhild Bang (2017). Subjektiv livskvalitet: lykke og trivsel blant ungdom, I: Knut Inge Klepp & Leif Edvard Aarø (red.),  Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-46398-1.  3.  s 63 - 81
 • Nes, Ragnhild Bang & Røysamb, Espen (2017). The Heritability and Changeability of Happiness.
 • Nes, Ragnhild Bang; Røysamb, Espen; Hansen, Thomas; Vittersø, Joar & Barstad, Anders Skøien (2017). A Strategy for Monitoring Quality of Life in Norway.
 • Nes, Ragnhild Bang & von Heimburg, Dina (2017). Folkehelsearbeid i kommunene.
 • Barstad, Anders Skøien; Normann, Tor Morten; Nes, Ragnhild Bang; Reneflot, Anne; Røysamb, Espen; Hougen, Hanne Cecilie; Brattvåg, Hildegunn; Vik, Mari Hagtvedt & Herheim, Åste (2016). Gode liv i Norge: Utredning om måling av befolkningens livskvalitet.. Vis sammendrag
 • Dyrdal, Gunvor Marie; Røysamb, Espen; Nes, Ragnhild Bang & Vittersø, Joar (2016). Life stressors and life satisfaction: Short- and long-term individual and societal effects..
 • Nes, Ragnhild Bang (2016). Eldrebølgen og seniorenes forventninger til helse og livskvalitet..
 • Nes, Ragnhild Bang (2016). Hvilke faktorer påvirker psykisk helse og livskvalitet?.
 • Nes, Ragnhild Bang (2015). Glimt av lykke(forskning).
 • Nes, Ragnhild Bang (2015). Om egenverd og psykisk helse: Kast maska – se hverandre.
 • Nes, Ragnhild Bang & Røysamb, Espen (2015). The heritability of subjective well-being: Review and meta-analysis, In Michael Pluess (ed.),  Genetics of Psychological Well-Being.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-968667-4.  5.  s 75 - 96
 • Marum, Gunnvor; Clench-Aas, Jocelyne; Nes, Ragnhild Bang & Raanaas, Ruth Kjærsti (2013). Negative life events and related life satisfaction of psychological distress.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013). Adaptation to having a child with a congenital anomaly: A prospective longitudinal study of maternal well-being and psychological distress.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013). DSM-IV Axis II disorders and dispositional life satisfaction: A population-based twin study.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013, 05. april). Den gode følelsen er medfødt. Lykkefølelsen er medfødt.  Aftenposten (Innsikt).
 • Nes, Ragnhild Bang (2013, 11. april). Ekko (Ny rapport om Child Well-Being). [Radio].  NRK P2.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013, 12. april). Ekko: Abels tårn. [Radio].  NRK P2.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013, 28. april). Radiofront. [Radio].  P2.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013, 14. mars). Schrødingers katt. [TV].  NRK.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013, 09. april). Sytten tretti (Om livskvalitet og barnløshet). [Radio].  P4.
 • Nes, Ragnhild Bang (2013, 12. mars). Typisk deg. [TV].  TV Norge.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012, 26. oktober). Depresjon og livstilfredshet.  Verden gang.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012, 29. oktober). Ettermiddagen. [TV].  TV2.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012). Family Matters: Genetic and Environmental Sources of Well-Being.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012, 29. oktober). God Morgen Norge. [TV].  TV2.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012, 01. desember). Jacobsen på lørdag. [Radio].  NRK P1.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012). "Lykke i eldre år".
 • Nes, Ragnhild Bang (2012, 15. november). Migrapolis. [TV].  NRK 1.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012, 26. oktober). Norgesglasset. [Radio].  NRK P1.
 • Nes, Ragnhild Bang (2012, 26. oktober). Tilfredshet og depresjon. [Radio].  P4.
 • Nes, Ragnhild Bang & Dyrdal, Gunvor Marie (2012, 12. oktober). God Morgen Norge. [TV].  TV2.
 • Nes, Ragnhild Bang; Hauge, Lars Johan; Røysamb, Espen; Kornstad, Tom; Landolt, Markus; Irgens, Lorentz M.; Eskedal, Leif Torvald; Petter, Kristensen & Vollrath, Margarete E. (2012). Maternal Well-Being and Psychological Distress: A Prospective Longitudinal Study of Mothers Giving Birth to Children With Congenital Anomalies.
 • Clench-Aas, Jocelyne; Aarø, Leif Edvard & Nes, Ragnhild Bang (2011). The differential association of background factors with measures of positive and negative mental health.
 • Clench-Aas, Jocelyne; Nes, Ragnhild Bang; Dalgard, Odd Steffen & Aarø, Leif Edvard (2011). Satisfaction with Life in Norway: Influences from Lifestyle, Life Events and Socioeconomic Factors.
 • Nes, Ragnhild Bang (2011, 08. april). Abels tårn. [Radio].  P2 Ekko.
 • Nes, Ragnhild Bang (2011, 14. oktober). Abels tårn. [Radio].  P2 Ekko.
 • Nes, Ragnhild Bang (2011). Glimt av lykke.
 • Nes, Ragnhild Bang (2011). Glimt av lykke.
 • Nes, Ragnhild Bang (2011). Glimt av lykke(forskning).
 • Nes, Ragnhild Bang (2011, 14. oktober). Hverdagslykke. [TV].  TV2 God Morgen Norge.
 • Nes, Ragnhild Bang (2011, 10. oktober). Hverdagslykke. [TV].  TV2 God Morgen Norge.
 • Nes, Ragnhild Bang (2011). Kjønn og livskvalitet, I: Siri Næss; John Eriksen & Torbjørn Moum (red.),  Livskvalitet. Forskning om det gode liv.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1210-1.  kapittel 6.  s 111 - 119

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. mars 2016 16:58 - Sist endret 14. okt. 2020 11:53