Ragnhild Bang Nes

Bilde av Ragnhild Bang Nes
Mobiltelefon 92481863
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Folkehelseinstituttet Sandakerveien 24C Bygg B 0456 Oslo
Andre tilknytninger Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Livskvalitet

 • Personlighet

 • Helsepsykologi

 • Helsefremming og sykdomsforebygging

 • Atferdsgenetikk

 • Psykopatologi

Ragnhilds forskning inkluderer studier av stabilitet og endring i livskvalitet, trivsel og psykiske plager, genetiske og miljømessige påvirkningsfaktorer, personlighet, arbeidsdeltagelse og sykefravær.

Undervisning

PSY2600 - Personality and Abnormal psychology

PSYC4500 - Personlighetspsykologi

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II, PSI, UiO, 2015 →

 • PhD, Post doc, Forsker ved Folkehelseinstituttet fra 2003 →

 • Spesialpsykolog, Psykosomatisk avdeling, Rikshospitalet/Oslo universitetssykehus 1999-2003

 • Cand. psychol, UiO, 1999

 • Cand. mag (psykologi, sosiologi, religionshistorie, mystikk), UiO, 1993

Priser

Nominert til Gullegget 2013. Extrastiftelsen, Oslo, 26. november 2013

Top poster abstract award (2013). International Society for Quality of Life Studies, Miami, Florida, Oktober 2013.

Best annual SIR paper (2012). International Society for Quality of Life Studies

Emneord: Personlighetspsykologi, Helsepsykologi, Forebyggingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 3. mars 2016 16:58 - Sist endret 14. okt. 2020 11:53