Hverdagsglede for alle

Hverdagsglede handler om små grep du kan gjøre i hverdagen for å oppleve mer glede.

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, hvit, lykkelig, skrift.

Fotomontasje med bilder fra Pixabay og iStock.com.

Mål med prosjektet

Målet er å undersøke om en digital kortversjon av et allerede etablert Hverdagsgledekurs kan øke livskvalitet og mestring i den generelle befolkningen på kort (10 uker) og lengre (12 måneder) sikt.

Bakgrunn for prosjektet

Helse skapes der mennesker bor og lever sine liv. Strukturelle og politiske tiltak er viktige for at flest mulig skal ha det godt. Forskning viser at helse også skapes av helsefremmende aktiviteter vi gjør selv. Hvis vi som samfunn skal gjøre en forskjell for psykisk og fysisk helse på befolkningsnivå, må vi satse på tiltak som når mange og tiltak som stimulerer til egenmestring. Med Hverdagsglede for alle ønsker vi å undersøke effekten av et helsefremmende tiltak som nettopp sikter mot dette.

Finansiering

Studien er finansiert av Stiftelsen Dam, og et samarbeid mellom Rådet for psykisk helse og PROMENTA ved Psykologisk Institutt i Oslo/Folkehelseinstituttet.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, laptop, lilla, menneskelig.
Undervisningen er heldigital og krever ikke fysisk oppmøte. Fotoillustrasjon: www.iStock.com

 

Bildet kan inneholde: fugl, skrift, sirkel, emblem, symbol.
Publisert 2. mars 2021 12:03 - Sist endret 3. juni 2022 14:00