Hverdagsglede for alle

Hverdagsglede handler om små grep du kan gjøre i hverdagen for å oppleve mer glede.

Bildet kan inneholde: smil, ansiktsuttrykk, hvit, lykkelig, skrift.

Fotomontasje med bilder fra Pixabay og iStock.com.

Mål med prosjektet

Målet er å undersøke om en digital kortversjon av et allerede etablert Hverdagsgledekurs kan øke livskvalitet og mestring i den generelle befolkningen på kort (10 uker) og lengre (12 måneder) sikt.

Vil du bidra i Hverdagsglede for alle-studien!

Alle som vil (over 18 år), kan være med. Enten du ​opplever lite eller mye hverdagsglede fra før. Vi trenger deg til å være med og undersøke om «5-om dagen» for økt Hverdagsglede kan gjøre en viktig forskjell, og om det kan påvirke hvordan du har det. Vi tilbyr deltakelse på to webinarer (på kveldstid) hvor du får undervisning om Hverdagsglede. Deretter får du SMSer to ganger i uken i seks uker. SMSene inneholder link med påminnelser, oppfordringer og inspirasjon til å velge aktiviteter knyttet til det du har lært om Hverdagsglede. Du blir bedt om å svare på noen spørreskjema om hvordan du hadde det før, underveis og etter deltakelse i prosjektet (5-10 min per gang). Alle data om deg behandles og lagres sikkert i Tjenester for Sensitive data ved UiO, og studien har etisk godkjenning. Du kan når som helst trekke deg fra studien. Deltakere er med i trekningen av åtte universalgavekort til en verdi av 500 kr. 

Undervisningsdatoer på webinar 3. november og 1. desember eller 14. februar og 14. mars. Du blir tilfeldig tildelt undervisningsdatoer.

Bildet kan inneholde: datamaskin, personlig datamaskin, laptop, lilla, menneskelig.
Undervisningen er heldigital og krever ikke fysisk oppmøte. Fotoillustrasjon: www.iStock.com

Bakgrunn for prosjektet

Helse skapes der mennesker bor og lever sine liv. Strukturelle og politiske tiltak er viktige for at flest mulig skal ha det godt. Forskning viser at helse også skapes av helsefremmende aktiviteter vi gjør selv. Hvis vi som samfunn skal gjøre en forskjell for psykisk og fysisk helse på befolkningsnivå, må vi satse på tiltak som når mange og tiltak som stimulerer til egenmestring. Med Hverdagsglede for alle ønsker vi å undersøke effekten av et helsefremmende tiltak som nettopp sikter mot dette.

Finansiering

Studien er finansiert av Stiftelsen Dam, og et samarbeid mellom Rådet for psykisk helse og PROMENTA ved Psykologisk Institutt i Oslo/Folkehelseinstituttet.

 

Bildet kan inneholde: fugl, skrift, sirkel, emblem, symbol.
Publisert 2. mars 2021 12:03 - Sist endret 7. jan. 2022 09:19