Monica Beer Prydz

Bilde av Monica Beer Prydz
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid 

  • Livskvalitet og lykke

  • Samfunnspsykologi

  • Allmenn psykologi

PhD-prosjekt

Prosjektet Hverdagsglede for alle har mottatt forskningsmidler fra Stiftelsen Dam i samarbeid med Rådet for psykisk helse og PROMENTA. Det er et stort behov for rimelige og evidensbaserte helsefremmende intervensjoner som kan møte både dagens og fremtidens utfordringer innen psykisk helse og livskvalitet.

Målet med den aktuelle randomiserte kontrollerte studien er å teste om en digital kortversjon av et allerede etablert Hverdagsgledekurs kan øke livskvalitet og mestring i den generelle befolkningen, på kort (3 måneder) og lengre (12 måneder) sikt.

Bakgrunn

Utdannelse

  • 2009 Cand. Psychol Universitetet i Oslo

  • 2015 Spesialist i klinisk Samfunnspsykologi (NPF)​

Arbeidserfaring

2010- Psykolog i Bærum kommune (kommunehelsetjenesten)

2012-2013 Psykolog i Bydel Frogner (skolehelsetjenesten)

2017- Kursleder Spesialisering i Samfunns og allmennpsykologi (NPF)

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, livskvalitet, Klinisk psykologi, Forebyggingspsykologi, Forebygging

Publikasjoner

  • Prydz, Monica Beer; Eilertsen, Maja & Nes, Ragnhild Bang (2022). Fem grep for økt hverdagsglede. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 59(7), s. 632–637.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. jan. 2021 12:47 - Sist endret 20. jan. 2021 11:51