Siri Hausland Folstad

Stipendiat - Psykologisk institutt

Faglige interesser

 • Psykisk helse

 • Livsmestring

 • Folkehelse

 • Ungdomshelse

 • Helsefremming og sykdomsforebygging

 • Multilevel modelling analyse

 • Structural equation modelling

 • R Stats

 • Open Science

PhD-prosjekt

Siri Hausland Folstad er stipendiat på prosjektet ‘Evalueringen av det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring»’ på forskningssenteret PROMENTA, finansiert av Stiftelsen DAM. Hun er interessert i helsefremmende arbeid, med et spesielt fokus på forebygging av psykisk helseplager hos barn og unge.

Bakgrunn

Profesjonell

 • Vitenskapelig Assistent, Velferdsforskningsinstituttet NOVA (https://www.oslomet.no/om/nova), OsloMet (Jan – Mars, 2021)

 • Vitenskapelig Assistent, Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO (2020)

 • Miljøterapeut, Døgnseksjonen Sikta, Asker DPS, Vestre Viken (2019-2021)

 • Vitenskapelig Assistent, Youth Mental Health Unit (https://www.gmmh.nhs.uk/youth-mental-health-research-unit), Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust, Storbritannia (2018-2019)

 • Aktivitetskoordinator, Ungdomspsykiatri, Priory Hospital Cheadle Royal, Storbritannia (2018)

 • Miljøassistent, Ungdomspsykiatri, Priory Hospital Cheadle Royal, Storbritannia (2017-2018)

Akademisk

 • Master of Research in Psychology, University of Manchester, Storbritannia (2018-2019)

 • Bachelor of Science in Psychology, University of Manchester, Storbritannia (2014-2017)

Emneord: Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi, Helsepsykologi
Publisert 22. apr. 2021 11:44 - Sist endret 9. sep. 2021 14:37