Egil Nygaard

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Egil Nygaard
English version of this page
Telefon +47 22845156
Mobiltelefon +4741291922
Rom S04-26
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i krysningfeltene mellom utviklingspsykologi, nevropsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi og medisin. Jeg er spesielt interessert i forhold som forebygger psykiske helseproblemer og tiltak som fremmer helsen hos barn og ungdom. Jeg er klinisk spesialist, barn og ungdom, og har i min praksis arbeidet mye med personer som er i overgangen mellom barn og ungdom.

Jeg var ansatt som postdoktor på prosjektet "Oppfølging i ungdomsalder: utvikling og hjernen" fra 2012 til 2016. Prosjektet undersøkte blant annet om prenatale risikofaktorer, som rus under svangerskapet, kan være relatert til nevrokognitive forskjeller eller forskjeller i psykisk helse i ungdomsalderen. Jeg er aktiv i et nasjonalt forskningsnettverk om prenatal opioid eksponering.

Min doktorgrad omhandlet posttraumatiske reaksjoner hos norske barn og familier som opplevde tsunamien i Sørøst Asia i 2004. Jeg har også jobbet med andre temaer innen vold og traumer, som for eksempel drap i Norge og terrorhandlingene 22. juli 2011.

Jeg er med i forskningsnettverk om personer med Down syndrom, både i Norge og internasjonalt og har spesiell interesse for mulige biologiske forklaringsfaktorer for kognitiv utvikling hos barn med Down syndrom.

Bakgrunn

Praksis:

 • 2017-           Professor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • 2016 -2017 Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 • 2012 - 2016 Postdoktor, Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo

 • 2007 - 2012 Forsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress

 • 2009 - 2010 Utvalgssekretær, Olsenutvalget (Drap i Norge), Helse- og omsorgsdepartementet

 • 2003 - 2007 Psykolog/spesialist, Sogn Døgnenhet (for barn 10-14 år gamle), Ullevål Universitetssykehus

 • 1999 - 2003 Pedagogisk psykolog rådgiver, PPT, Bærum

 • 1997 -> Konsulent for diverse forskningsprosjekter og klinisk praksis, i eget firma

 • 1995 - 1997 Studentstipendiat, Medinova, Rikshospitalet

 • 1985 - 1999 Diverse jobber som revisor, foreleser på høyskoler innen økonomiske fagområder etc

Utdannelse:

 • 2012 Dr. philos

 • 2005 Spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi

 • 1998 Embedsstudiet i psykologi, Universitet i Oslo

 • 1989 Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskolen i Bergen

Emneord: Forebyggingspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi
Publisert 31. okt. 2012 13:23 - Sist endret 6. des. 2019 16:36

Prosjekter