Egil Nygaard

Professor - Psykologisk institutt
Bilde av Egil Nygaard
English version of this page
Telefon +47 22845156
Mobiltelefon +4741291922
Rom S04-26
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er interessert i krysningfeltene mellom utviklingspsykologi, nevropsykologi, helsepsykologi, sosialpsykologi og medisin. Jeg er spesielt interessert i forhold som forebygger psykiske helseproblemer og tiltak som fremmer helsen hos barn og ungdom. Jeg er klinisk spesialist, barn og ungdom, og har i min praksis arbeidet mye med personer som er i overgangen mellom barn og ungdom.

Jeg var ansatt som postdoktor på prosjektet "Oppfølging i ungdomsalder: utvikling og hjernen" fra 2012 til 2016. Prosjektet undersøkte blant annet om prenatale risikofaktorer, som rus under svangerskapet, kan være relatert til nevrokognitive forskjeller eller forskjeller i psykisk helse i ungdomsalderen. Jeg er aktiv i et nasjonalt forskningsnettverk om prenatal opioid eksponering.

Min doktorgrad omhandlet posttraumatiske reaksjoner hos norske barn og familier som opplevde tsunamien i Sørøst Asia i 2004. Jeg har også jobbet med andre temaer innen vold og traumer, som for eksempel drap i Norge og terrorhandlingene 22. juli 2011.

Jeg er med i forskningsnettverk om personer med Down syndrom, både i Norge og internasjonalt og har spesiell interesse for mulige biologiske forklaringsfaktorer for kognitiv utvikling hos barn med Down syndrom.

Bakgrunn

Praksis:

 • 2017-           Professor, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • 2016 -2017 Førsteamanuensis, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 • 2012 - 2016 Postdoktor, Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo

 • 2007 - 2012 Forsker ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress

 • 2009 - 2010 Utvalgssekretær, Olsenutvalget (Drap i Norge), Helse- og omsorgsdepartementet

 • 2003 - 2007 Psykolog/spesialist, Sogn Døgnenhet (for barn 10-14 år gamle), Ullevål Universitetssykehus

 • 1999 - 2003 Pedagogisk psykolog rådgiver, PPT, Bærum

 • 1997 -> Konsulent for diverse forskningsprosjekter og klinisk praksis, i eget firma

 • 1995 - 1997 Studentstipendiat, Medinova, Rikshospitalet

 • 1985 - 1999 Diverse jobber som revisor, foreleser på høyskoler innen økonomiske fagområder etc

Utdannelse:

 • 2012 Dr. philos

 • 2005 Spesialist i klinisk psykologi, med fordypningsområde klinisk barne- og ungdomspsykologi

 • 1998 Embedsstudiet i psykologi, Universitet i Oslo

 • 1989 Statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskolen i Bergen

Emneord: Forebyggingspsykologi, Kognitiv psykologi og nevropsykologi, Utviklingspsykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Nygaard, Egil & Folstad, Siri Hausland (2021). Fagfornyelsen, det tverrfaglige temaet: Folkehelse og livsmestring.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Hofslundsengen, Hilde Christine & Yaruss, Scott (2021). The stuttering and language link in children with Down syndrome.
 • Vesterheim, Jimmy; Nygaard, Egil; Sjømæling, Marius & Falk-Stenseth, John Harald (2021, 14. januar). Når rusen tvang deg til å bli dine foreldres vokter. [Internett].  Facebook og Youtube.
 • Viana, Karine Maria Porpino; Gundersen, Anine & Nygaard, Egil (2021). Evaluation of Foreldrehverdag.no: a qualitative study.
 • Nygaard, Egil (2020). Kommunalt psykisk helsefremmende og forebyggende arbeid for barn.
 • Skavlan, Jenny & Nygaard, Egil (2020, 24. februar). Avkledd. [TV].  NRK. Vis sammendrag
 • Arne, Holte; Hilde, Aarflot; Nina, Grindheim; Espen, Hansen; Anne Torhild, Klomsten; Nygaard, Egil & Veronica, Pedersen (2019). Ny læreplan i skolen uten psykisk helse? Dette kan du ikke leve med, Sanner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Arne, Holte; Hilde, Aarflot; Nina, Grindheim; Espen, Hansen; Anne Torhild, Klomsten; Nygaard, Egil & Veronica, Pedersen (2019). Psykisk helse som tverrfaglig tema har spilt fallitt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Handal, Marte; Andersen, Jannike Mørch & Nygaard, Egil (2019). Barn født av mødre som bruker opioider under svangerskapet.
 • Kine Waaler, Kristoffersen; Liv Kolstad, Zehouo & Nygaard, Egil (2019). Helsefremmende arbeid i Stovner bydel.
 • Klomsten, Anne Torhild & Nygaard, Egil (2019). Exploring Education in Mental Health (EMH): A new approach for teaching mental health literacy among secondary school students in Norway..
 • Lenz, Claudia; Nygaard, Egil; Klein, Judith & Andersen, Ingunn (2019, 20. juni). Utdanningsdirektoratet: Podcast used as resource related to interpretation of the interdisciplinary subject “Health and life skills”. 4.2.2 Podcaster om tverrfaglige temaer (aktivitet).. [Internett].  Utdanningsdirektoratet.
 • Nygaard, Egil (2019). Helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Nygaard, Egil (2019, 15. januar). Studentsnakk med Egil Nygaard. [Internett].  Itunes. Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil; Andersen, Jannike Mørch & Høiseth, Gudrun (2019). Long-term outcomes after prenatal exposure to methadone or buprenorphine: A meta-analysis.
 • Nygaard, Egil; Daniel, Bryne & Mikkel, Glimsdal (2019). Glutensensitivity and development in children with Down Syndrome: A cross sectional study.
 • Per Olav, Solberg & Nygaard, Egil (2019). De nye psykologene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  56(4), s 228- 229 Vis sammendrag
 • Per, Halvorsen & Nygaard, Egil (2019, 28. februar). Tilpasser utdanningen til nye psykologroller.. [Internett].  Nettside til Norsk psykologforening. Vis sammendrag
 • Tommy, Sotkajærvi; Invild Stjernen, Tisløv; Christel, Sundsfjor; Nygaard, Egil; Dina Von, Heimburg; Kjerstin, Øye; Ingrid, Nygaard; Andrea Hugaas, Aulie; Kine Waaler, Kristoffersen; Marthe, Johansen; Liv Kolstad, Zehouo & Susanne Vollan, Langås (2019). Barnehageparadokset. Hvorfor er ikke gode, gratis barnehager tilgjengelig for alle?.
 • Nygaard, Egil (2018). Helsefremmende og forebyggende arbeid: Autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.
 • Nygaard, Egil (2018, 11. oktober). Psykt student. [Internett].  https://www.youtube.com/watch?v=UkSTomisYqs. Vis sammendrag
 • Slinning, Kari & Nygaard, Egil (2018). 20 års oppfølging av spedbarn eksponert for rusmidler i fosterlivet- hva har vi lært?.
 • Nygaard, Egil (2017). Hvordan går det med barn av mødre med rusproblemer under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil (2017). Long-term outcomes after prenatal heroin and poly-substance exposure. Results from 20 years follow up. Vis sammendrag
 • Nygaard, Egil (2017). Outcomes of youths born of mothers with heroin and poly-substances use during pregnancy.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Hvordan går det med ungdom som ble født av mødre med blandingsmisbruk under svangerskapet?.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2017). Neurocognitive differences and mental health after prenatal opiate and polysubstance exposure.
 • Næss, Kari-Anne Bottegaard; Nygaard, Egil; Ostad, Johanne & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2017). Vocabulary in children with Down syndrome.
 • Nygaard, Egil (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2016). Kognitiv utvikling fra 1 år til ungdomsalder hos personer født av mødre med opiat– eller blandingsmisbruk under svangerskapet.
 • Slinning, Kari; Nygaard, Egil & Walhovd, Kristine B (2016). Barn og unge av mødre med rusproblemer. Hvordan går det med dem? Resultater fra 20 år med oppfølging.
 • Nygaard, Egil (2015). Hvordan eksponering av rus i mors mage påvirker deg senere i livet.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil; Walhovd, Kristine B; Slinning, Kari & Moe, Vibeke (2015). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for mødres opioid-og/eller blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil (2014). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil (2014). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Nygaard, Egil & Walhovd, Kristine B (2014). Hvordan går det med ungdom som ble utsatt for blandingsmisbruk før de ble født?.
 • Walhovd, Kristine B & Nygaard, Egil (2014). Hjerne og kognitiv utvikling - perspektiver fra flere utvalg barn uten etablert risiko og barn født av mødre med rusproblemer.
 • Walhovd, Kristine B & Nygaard, Egil (2014). Nevrokognitiv utvikling: Dimensjonalitet og langtidsperspektiver.
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Nygaard, Egil & Thoresen, Siri (2013). A fine balance. How can we supply necessary support and outreach services and at the same time avoid interfering with survivors own coping efforts?.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Nygaard, Egil; Ekeberg, Øyvind; Diseth, Trond H & Thoresen, Siri (2013). Post-traumatic stress reactions (PTSR) in survivors from a terror attack in Norway: Exploring the meaning of gender, age, traumatic exposure and social support in an unselected and highly exposed group..
 • Nygaard, Egil; Slinning, Kari; Moe, Vibeke & Walhovd, Kristine B (2013). Cognitive Abilities of Children Prenatally Exposed to Opiates and Polysubstances: A Longitudinal Study.
 • Dyb, Grete; Jensen, Tine Kristin; Thoresen, Siri; Glad, Kristin Alve & Nygaard, Egil (2012). Outreach and Follow-up in Norwegian Muncipalities After the 2011 Terror Attack.
 • Nygaard, Egil; Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete & Heir, Trond (2012). Posttraumatic stress reactions of Norwegian children and families after the Southeast Asian tsunami. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 309.
 • Nygaard, Egil; Jensen, Tine Kristin & Dyb, Grete (2011). Association between family members posttraumatic stress reactions after the tsunami in South-East Asia December 26th 2004.
 • Nygaard, Egil (2009). A longitudinal study of posttraumatic stress reactions in Norwegian children and adolescents exposed to the 2004 tsunami.
 • Nygaard, Egil (2009). Diet intervention in Down syndrome.
 • Nygaard, Egil (2009). Diet intervention in Down syndrome. Effects of gluten free diet on cognitive development in children with Down syndrome: Suggestions for a randomized controlled trial.
 • Jensen, Tine Kristin; Dyb, Grete; Hafstad, Gertrud Sofie; Nygaard, Egil & Lindgaard, Camilla Vibe (2008). Tsunamien: Berørte barn og deres familier. Rapport. 4/2008.
 • Nygaard, Egil (1998). Sammenhengen mellom funksjonsnivå hos barn med Down syndrom og deres peptidnivå i urin og nivå av antistoffer mot matproteiner i blod.
 • Nygaard, Egil (1997). Preliminary report on the relation between the psychological functioning of children with Down syndrome and their urine peptide levels and levels of serum antibodies to food proteins.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. okt. 2012 13:23 - Sist endret 6. des. 2019 16:36

Prosjekter