Aktuelle forskningssaker - Side 4

Publisert 30. sep. 2011 08:00

Hva får folk til å sukke i hverdagslivet? For å besvare dette spørsmålet gjorde professor Karl Halvor Teigen en sukkestudie som sikret ham en Ig Nobel-pris.

Publisert 20. apr. 2011 12:25

- Det finnes ulike måter å påvirke et negativt kroppsbilde på, forklarer Ingela Lundin Kvalem.

Hun er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, og har forsket på kroppsbilde og kroppsidealer i en årrekke. 

 

Publisert 15. okt. 2010 12:13

– Hvis sosiale stereotyper er grunnlag for vurderinger i retten, hva skjer da med rettssikkerheten? Forsker Ellen Wessel undersøker hvilke vitner som blir trodd og hvorfor - snart også ved hjelp av en hjernescanner.