Overvektig? Lurt å være radikal i ungdommen

Tenåringsjenter som blir overvektige i tjueårene, er langt mer tilfredse med kroppsbildet sitt hvis de sympatiserte med Arbeiderpartiet, SV eller Rødt i ungdomstiden sin.

Illustrasjon av Hanne Baadsgaard Utigard, UiO

Andelen overvektige jenter øker med alderen. Hver nittende jente er overvektig som trettenåring. Andelen overvektige øker til nesten 30 prosent når de samme jentene er 26 år gamle. Halvparten av de overvektige jentene er misfornøyde med kroppsbildet sitt.

– De som er misfornøyde, sliter med dårlig kroppsbilde, usunn slanking og har oftere spiseproblemer, forteller førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem på Psykologisk institutt, UiO.

Sammen med masterstudent Nina Finstad har Kvalem undersøkt hvorfor de overvektige jentene var mindre fornøyde med utseendet sitt og om det fantes noen muligheter til å vaksinere dem mot den negative holdningen til seg selv.

Verst for konservative

Forskerne fant en klar sammenheng mellom hvordan overvektige kvinner i tjueårene så på seg selv, og den politiske interessen de hadde den gangen de var slanke tenåringer.

I undersøkelsen ble tenåringene spurt hva de ville ha stemt på om de hadde hatt stemmerett.

Tenåringene ble delt inn i tre lag; blått (H og Frp), sentrum (V, Sp og KrF) og rødt (A, SV og Rødt). Det var like mange normalvektige som overvektige i hver gruppe.


Negativt kroppsbilde. Unge, overvektige kvinner har et mer negativt kroppsbilde hvis de sympatiserte med høyresiden i ungdommen, forteller Ingela Lundin Kvalem. Foto: Francesco Saggio, UiO

– Jo mer høyreorienterte jentene var, desto mer hadde kroppsbildet endret seg i negativ retning. Den negative effekten var mindre hos dem som ville ha stemt rødt som unge, forteller Kvalem.

For dem som sympatiserte med blått, var det negative kroppsbildet doblet på tretten år. For dem som stemte sentrum, var kroppsbildet økt med en tredjedel. Derimot var det nesten ingen endringer for dem som sympatiserte med rødt.

– De som sympatiserte med blått, ble mer lei seg for overvekten sin. Det er kanskje mer konkurranse i livet deres, og de kan ha oppfattet det som deres egen feil at de ble for tykke. De som støttet rødt, synes kanskje overvekten var samfunnets skyld. Men dette vet vi ikke.

Bra med oppbacking

De to forskerne undersøkte også betydningen av sosial støtte, det vil si oppbacking fra foreldre og venner.

– Her fant vi den samme tendensen. De som fikk sosial støtte som slank ungdom, var mindre misfornøyde med overvekten som voksen.

Forskerne fant derimot ingen sammenheng mellom musikksmak og fritidsaktiviteter og eget kroppsbilde.

Feministisk motvekt

Internasjonale forskere har sett på sammenhengen mellom feminisme og kroppsbilde. Feminister var som regel mer fornøyde med egen kropp enn andre kvinner.

– Det kan bety: Hvis kvinnen har identifisert seg med venstresiden eller feminisme som ung, og kanskje skiftet parti senere, beholder hun likevel den grunnleggende tankegangen videre.

Forskerne studerte også kroppsbildet til gutter. Halvparten av alle voksne gutter er overvektige. Forskerne fant ingen sammenheng mellom guttenes negative kroppsbilde i voksen alder og den politiske interessen deres som unge.

Av Yngve Vogt, journalist i Apollon
Publisert 23. nov. 2011 11:18 - Sist endret 3. apr. 2018 14:22