Bestill skolebesøk til din klasse

Besøk av Valler VGS. Foto: Tron Trondal

Ønsker du å inspirere dine elever til å studere samfunnsfag? Vi tilbyr skolebesøk knyttet opp mot kompetansemålene i de samfunnsvitenskapelige programfagene i den videregående skolen. Dette er et gratis tilbud med hensikt å vekke elevenes interesse for fagene og videre studier.

Våre formidlere er selv master og doktorgradsstudenter som tar over undervisningen i 1-2 skoletimer, enten på deres skole eller på Campus Blindern. 

Elever som har hatt skolebesøk opplever å få nytt faglig påfyll som er spennende og eksamensrelevant for faget.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon. Vi skreddersyr også egne opplegg her på Campus Blindern eller i forbindelse med fagdager på skolene. 

Vi tilbyr:

  • Dyktige formidlere besøker skoler på Østlandet og tar i mot klasser fra hele Norge
  • Undervisningsopplegg (1-2 skoletimer) knyttet opp mot kompetansemål
  • Undervisningen tilpasses etter det faglige nivået på klassen
  • Elevene får innsikt i muligheter for videre studier innenfor samfunnsvitenskap
  • Ved behov kan oppleggene skreddersys
  • Tilbudet er gratis

Sosiologi og sosialantropologi /Sosialkunnskap

I dette faget sender vi både sosiologer og sosialantropologer som underviser i temaer som passer inn i programfagene: 

  • Sosiologi og sosialantropologi
  • Sosialkunnskap. 

Politikk og menneskerettigheter

Til programfaget politikk og menneskerettigheter kan vi tilby undervisning om problemstillinger som er knyttet til demokrati, medborgerskap, politiske prosesser og internasjonale samarbeidsforhold. Studentene har bakgrunn fra statsvitenskap, internasjonale studier og utviklingsstudier. 

Samfunnsgeografi

Til programfaget samfunnsgeografi kan vi tilby undervisning om problemstillinger som er knyttet til kjernebegreper og metode, byer i endring og utviklingsgeografi. Skolebesøkerne er studenter i samfunnsgeografi og utviklingsstudier. 

Samfunnsøkonomi

I dette faget tilbys temaer som finans -og pengepolitikk og økonomisk idéhistorie. Studentene kommer fra samfunnsøkonomi og utviklingsstudier.  

Psykologi

Til dette programfaget kommer det studenter fra både masterprogrammet og profesjonsprogrammet i psykologi. De vil undervise i temaer relatert til utviklingspsykologi, psykiske lidelser og personlighetspsykologi.  

Kommunikasjon og kultur

Til dette programfaget sender vi studenter med bakgrunn fra det tverrfaglige studiet kultur og kommunikasjon. Undervisningen vil relatere seg til tekst og kommunikasjon. 

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no om du har noen spørsmål eller ønsker å planlegge skolebesøk for din klasse.