Forskningssamarbeid

Har din organisasjon behov for forskningsbasert kunnskap? Dere kan samarbeide med forskere ved SV-fakultetet på flere måter.

Norges Forskningsråd finansierer forskningsprosjekter gjennom mange ulike programmer. Har dere interesser innenfor temaer i programmene og ønsker å samarbeide med et av våre fagmiljøer, kan din virksomhet og våre forskere samarbeide om en søknad. Normalt forutsetter dette at dere bidrar med delfinansiering.

Prosjekt eller samarbeidsavtale

Norsk forskning finansieres i økende grad gjennom prosjekter finansiert av EUs rammeprogram for forskning, Horisont 2020. H2020 som løper fra 2013-2020, har tematiske underprogrammer som blant annet handler om de store samfunnsutfordringene miljø, klima, energi, aldring, helse, velferd og sikkerhet. Også her er det mulig å danne allianser med fagmiljøer ved SV-fakultetet for å søke om midler. Din virksomhet kan samarbeide direkte med et fagmiljø ved SV, der begge parter skyter inn ressurser i prosjektet.

Les mer om forskningssamarbeid med EU.

Oppdragsforskning

Flere forskningsmiljøer påtar seg forskningsoppdrag for eksterne oppdragsgivere. Mange forskere i samfunnsvitenskapelige fag bidrar i offentlige utredninger og utvalg. Ren oppdragsforskning er ikke en del av kjernevirksomheten ved SV-fakultetet, men mange av våre forskningsprosjekt har også en anvendt dimensjon og kan gi relevant kunnskap om aktuelle spørsmål. Ta gjerne direkte kontakt med aktuelle institutter eller forskere.

Publisert 7. okt. 2010 22:08 - Sist endret 4. sep. 2018 13:31