Fakultetsledelsen ved SV-fakultetet

Dekan

Anne Julie Semb

Prodekan

Tore Nilssen

Visedekan

Trine Waaktaar

Fakultetsdirektør

Gudleik Grimstad

Assisterende fakultetsdirektør

Kari Marie Pound Davies

 

Publisert 21. okt. 2008 12:11 - Sist endret 6. jan. 2020 13:38