English version of this page

Personer - Side 4

Søk etter ansatte og studenter

Personer 76 - 100 av 105
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jacob Nyrup Nyrup, Jacob Postdoktor +4551342188 jacob.nyrup@stv.uio.no Democracy, Comparative Politics, Conflict
Bilde av Maryna Povitkina Povitkina, Maryna Postdoktor +47 22841114 maryna.povitkina@stv.uio.no
Bilde av Astrid Hauge Rambøl Rambøl, Astrid Hauge a.h.rambol@sosgeo.uio.no
Bilde av Bjørn Erik Rasch Rasch, Bjørn Erik Instituttleder +47 22855183 b.e.rasch@stv.uio.no Politisk teori, Valg og Demokrati, Parlamentarisme, Grunnlover, Nordic
Bilde av Magnus Bergli Rasmussen Rasmussen, Magnus Bergli Postdoktor m.b.rasmussen@stv.uio.no Komparativ politikk, Komparativ politisk økonomi, Økonomiske kriser, Velferdsstat, Fagforeninger, Valgordninger, arbeidstid, partiorganisering, Internasjonale organisasjoner, omfordeling, Ulikhet
Bilde av Jacob Aasland Ravndal Ravndal, Jacob Aasland Postdoktor +47-22855167 99615149 j.a.ravndal@c-rex.uio.no Terrorisme, Politisk Vold, Ekstremisme, Høyreekstremisme, Venstreekstremisme, Sikkerhetspolitikk, Etterretning
Bilde av Lawrence E Rose Rose, Lawrence E Professor emeritus l.e.rose@stv.uio.no Komparativ politikk, Valg og Demokrati, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunepolitikk, Metode, Statistikk, Demokrati, Statsvitenskap
Bilde av Zuzanna Roslonska Roslonska, Zuzanna Stipendiat zuzanna.roslonska@c-rex.uio.no Antisemittisme, Ekstremisme, Terrorisme, Nasjonalisme, Kjønn, historie
Bilde av Lise Rødland Rødland, Lise Stipendiat lise.rodland@stv.uio.no
Saie Nasab, Nazaneen Førstekonsulent +47 22841625 n.s.nasab@stv.uio.no Offentlig administrasjon og ledelse, Klagebehandling, Begrunnelser, Undervisningsplanlegging, Attester, TP, Gjesteforskere
Bilde av Sverke Runde Saxegaard Saxegaard, Sverke Runde Førstekonsulent 22854494 004740172207 s.r.saxegaard@stv.uio.no
Bilde av Jonas Schmid Schmid, Jonas Stipendiat jonas.schmid@stv.uio.no
Segers, Iris Beau Forsker i.b.segers@c-rex.uio.no
Bilde av Anne Julie Semb Semb, Anne Julie Dekan +47 22856125 +47 95052318 +47 95052318 a.j.semb@stv.uio.no Internasjonal politikk, Politisk teori, Komparativ politikk, Konflikt, Suverenitet, Menneskerettigheter, Minoritetsspørsmål, Statsborgerskap, Nordic
Bilde av Eivor Vold Skjelbostad Skjelbostad, Eivor Vold Seniorkonsulent +47 22854230 e.v.skjelbostad@stv.uio.no Seminarer, Evaluering, Canvas
Bilde av Tora Hegdal Skodvin Skodvin, Tora Hegdal Professor +47 22855166 t.h.skodvin@stv.uio.no Internasjonal politikk, Ressurs- og miljøpolitikk, Internasjonale klimaforhandlinger, Amerikansk klima- og energipolitikk, FNs klimapanel, Ikke-statlige aktører i internasjonal miljøforvaltning, USA
Solheim, Øyvind Bugge Postdoktor 40228565 o.b.solheim@c-rex.uio.no Høyreekstremisme, Sosiale medier, Terrorisme, Innvandring
Bilde av Anton Steen Steen, Anton Professor emeritus anton.steen@stv.uio.no Offentlig politikk og administrasjon, Innvandring, Migrasjon, Integrering, Velferdsstat, Eliter
Bilde av Olav Schram Stokke Stokke, Olav Schram Professor +47 22845964 +4799609048 o.s.stokke@stv.uio.no Internasjonal politikk, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonale institusjoner, Internasjonale relasjoner, Internasjonale klimaforhandlinger
Bilde av Håvard Strand Strand, Håvard Førsteamanuensis +47 22855198 havard.strand@stv.uio.no Utviklingsforskning, Komparativ politikk, Valg og Demokrati
Bilde av Kacper Stanislaw Szulecki Szulecki, Kacper Stanislaw Forsker +47 22855593 +47 40616684 k.s.szulecki@stv.uio.no Internasjonal politikk, Energipolitikk, Klimapolitikk, Miljø, Offentlig politikk
Bilde av Martin Søyland Søyland, Martin Forsker +47 93662683 martin.soyland@stv.uio.no Komparativ politikk, Metode, Statistikk, Parlamentarisme, Stortinget, Natural Language Processing
Bilde av Cathrine Thorleifsson Thorleifsson, Cathrine Forsker 93094503 c.m.thorleifsson@c-rex.uio.no Politisk Antropologi, Nasjonalisme, Identitet, Migrasjon, Grenser
Bilde av Olle Törnquist Törnquist, Olle Professor +47 22855328 olle.tornquist@stv.uio.no Komparativ politikk, Utviklingsforskning, Demokrati, Sør og Sørøstasia
Bilde av Arild Underdal Underdal, Arild Professor emeritus arild.underdal@stv.uio.no Internasjonal politikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Energi, Internasjonale forhandlinger, Internasjonale institusjoner