Olav Schram Stokke

Bilde av Olav Schram Stokke
English version of this page
Telefon +47 22845964
Rom 715
Treffetider Tirsdag 15-16, zoom https://uio.zoom.us/j/7457148591 etter avtale på epost
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Internasjonal politikk

Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

Internasjonalt samarbeid

Internasjonale institusjoner

Geopolitikk og styring i nordområdene

Undervisning

Innføringsemne i internasjonale studier (bachelor) https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/INTER1000/index.html

Internasjonal politikk (bachelor innføring) https://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1200/index.html

Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (bachelor fordypning) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV2250/

Oppgaveemne i internasjonale studier (bachelor) https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/INTER3090/index.html

Geopolitics and Governance in the High North (master) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4227B/

Komparative undersøkelser (metodeemne master) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4020E/

Bakgrunn

Dr. philos. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010); Cand. polit. samme sted (1987), Cand. mag. samme sted med historie og sosialøkonomi som støttefag (1984)

Seniorforsker 1, Fridtjof Nansens Institutt (2009–i dag), Seniorforsker 2 (1994-2009), Forsker (1987-1994)

Forskningsdirektør, Fridtjof Nansens Institutt (1997–2003)

Forsker, Centre for Advanced Study (CAS), Det norske vitenskapsakademiet (1999–2000)

Forsker, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg (1995)

Amanuensis, Institutt for Fiskerifag, Universitetet i Tromsø (1987)

Verv

Leder for UiOs  flerfaglige bachelorprogram Internasjonale studier http://www.uio.no/studier/program/internasjonale-studier/index.html (2015-2020)

Medlem av Instituttstyret, Insittutt for statsvitenskap, UiO (2016-2019)

Styremedlem ved Peace Research Institute Oslo (2016-2018)

Områderedaktør for statsvitenskap, Polar Journal (Taylor & Francis) (fra 2018)

Redaksjonsrådsmedlem, Internasjonal Politikk (Universitetsforlaget) (2012–2015)

Redaksjonsrådsmedlem, Climate Law (Brill) (2009–2014)

Redaksjonsrådsmedlem, Global Environmental Politics (MIT Press), (2001–2006)

Medlem av Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (fra 2008)

Samarbeid

Seniorforsker 1 (20%-stilling) ved Fridtjof Nansens Institutt; www.fni.no

Emneord: Internasjonal politikk, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonale institusjoner, Internasjonale relasjoner, Internasjonale klimaforhandlinger

Publikasjoner

 • Stokke, Olav Schram (2022). Conclusions: Assessing, Comparing and Explaining Institutional Resilience to Climate Change. I Stokke, Olav Schram; Østhagen, Andreas & Raspotnik, Andreas (Red.), Marine Resources, Climate Change and International Management Regimes. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-7556-1839-2. doi: 10.5040/9780755618392.ch-14.
 • Stokke, Olav Schram (2022). Climate Change and Management of Antarctic Krill Fisheries. I Stokke, Olav Schram; Østhagen, Andreas & Raspotnik, Andreas (Red.), Marine Resources, Climate Change and International Management Regimes. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-7556-1839-2. doi: 10.5040/9780755618392.ch-12.
 • Stokke, Olav Schram (2022). External Shocks, Resilience and Barents Sea Fisher Compliance. I Stokke, Olav Schram; Østhagen, Andreas & Raspotnik, Andreas (Red.), Marine Resources, Climate Change and International Management Regimes. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-7556-1839-2. doi: 10.5040/9780755618392.ch-9.
 • Young, Oran R. & Stokke, Olav Schram (2022). Avoiding Institutional Failure: Risk Factors and Response Strategies. I Stokke, Olav Schram; Østhagen, Andreas & Raspotnik, Andreas (Red.), Marine Resources, Climate Change and International Management Regimes. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-7556-1839-2. doi: 10.5040/9780755618392.ch-3.
 • Stokke, Olav Schram; Østhagen, Andreas & Raspotnik, Andreas (2022). Introduction: Climate Change and Resilient Fisheries Management. I Stokke, Olav Schram; Østhagen, Andreas & Raspotnik, Andreas (Red.), Marine Resources, Climate Change and International Management Regimes. Bloomsbury Academic. ISSN 978-0-7556-1839-2. s. 3–22.
 • Stokke, Olav Schram (2022). Arctic Geopolitics, Climate Change, and Resilient Fisheries Management. Ocean Yearbook. ISSN 0191-8575. 36(1), s. 440–474. doi: 10.1163/22116001-03601016.
 • Stokke, Olav Schram (2022). Introductory essay: Polar regions and multi-level governance. The Polar Journal. ISSN 2154-896X. 11(2), s. 249–268. doi: 10.1080/2154896X.2021.2007460. Fulltekst i vitenarkiv
 • McBride, Margaret; Stokke, Olav Schram; Renner, Angelika; Krafft, Bjørn Arne; Bergstad, Odd Aksel & Biuw, Martin [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Antarctic krill Euphausia superba: spatial distribution, abundance, and management of fisheries in a changing climate. Marine Ecology Progress Series. ISSN 0171-8630. 668, s. 185–214. doi: 10.3354/meps13705. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stokke, Olav Schram (2020). Asia in the Arctic: Policies, Stakes, and Involvement. I Rottem, Svein Vigeland & Soldtvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance: Norway, Russia and Asia. Volume 3. I.B. Tauris. ISSN 9781784539641.
 • Stokke, Olav Schram (2020). Interplay management. I Biermann, Frank & Kim, Rakhyun E. (Red.), Architectures of Earth System Governance. Cambridge University Press. ISSN 9781108784641. s. 165–185.
 • Young, Oran R. & Stokke, Olav Schram (2020). Why is it hard to solve environmental problems? The perils of institutional reductionism and institutional overload. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. ISSN 1567-9764. doi: 10.1007/s10784-020-09468-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Arild & Stokke, Olav Schram (2019). China and Arctic Shipping: Policies, Interests and Engagement. China in World and Regional Politics. ISSN 2618-6888. 24, s. 257–278. doi: 10.24411/2618-6888-2019-10015.
 • Stokke, Olav Schram (2019). Management Options for High Seas Fisheries: Making Regime Complexes More Effective. I Caddell, Richard & Molenaar, Erik J. (Red.), Strengthening International Fisheries Law in an Era of Changing Oceans . Hart Publishing Ltd. ISSN 978-1-50992-334-2. s. 51–78. doi: 10.5040/9781509923373.ch-004. Fulltekst i vitenarkiv
 • Moe, Arild & Stokke, Olav Schram (2019). Asian Countries and Arctic Shipping: Policies, Interests and Footprints on Governance. Arctic Review on Law and Politics. ISSN 1891-6252. 10, s. 24–52. doi: 10.23865/arctic.v10.1374. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stokke, Olav Schram (2018). Governing Arctic Shipping: Institutional Niches and Regional Regimes. I Rottem, Svein vigeland & Soltvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance volume 2: Energy, Living Marine Resources and Shipping. I.B. Tauris. ISSN 9781784539634. s. 228–252. doi: 10.5040/9781350985384.ch-010.
 • Stokke, Olav Schram (2018). Stock Shifts, Value Chains and Institutional Resilience: Fisher Compliance in the Barents Sea. I Rottem, Svein vigeland & Soltvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance volume 2: Energy, Living Marine Resources and Shipping. I.B. Tauris. ISSN 9781784539634. s. 85–112. doi: 10.5040/9781350985384.ch-004.
 • Stokke, Olav Schram (2017). The Law of the Sea and the Arctic Environment. I Rottem, Svein vigeland & Soltvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics. I.B. Tauris. ISSN 9781784539627. s. 91–106. doi: 10.5040/9781350985377.ch-005.
 • Stokke, Olav Schram (2017). The Arctic: Environmental Security or Multi-Level Governance? I Rottem, Svein vigeland & Soltvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics. I.B. Tauris. ISSN 9781784539627. s. 73–87. doi: 10.5040/9781350985377.ch-004.
 • Stokke, Olav Schram (2017). Pros and Cons of Institutional Complexity: The Case of Arctic Governance. I Rottem, Svein vigeland & Soltvedt, Ida Folkestad (Red.), Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics. I.B. Tauris. ISSN 9781784539627. s. 45–71. doi: 10.5040/9781350985377.ch-003.
 • Stokke, Olav Schram & Young, Oran R. (2017). Integrating Earth Observation Systems and International Environmental Regimes. I Onoda, Masami & Young, Oran R. (Red.), Satellite Earth Observations and Their Impact on Society and Policy. Springer. ISSN 978-981-10-3713-9. s. 173–203. doi: 10.1007/978-981-10-3713-9_16.
 • Stokke, Olav Schram (2017). Geopolitics, governance and Arctic fisheries politics. I Conde, Elena & Sanchez, Sara Iglesias (Red.), Global Challenges in the Arctic Region Sovereignty Environment and Geopolitical Balance. Routledge. ISSN 9781472463258. s. 170–195.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Can Asian Involvement Strengthen Arctic Governance? I Lunde, Leiv; Yang, Jian & Stensdal, Iselin Phoebe (Red.), Asian Countries and the Arctic Future. World Scientific. ISSN 978-981-4644-17-4. s. 51–60. doi: 10.1142/9789814644181_0004.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Asian stakes and Arctic governance. I Bekkevold, Jo Inge & Sinha, Uttam Kumar (Red.), Arctic: Commerce, Governance and Policy. Routledge. ISSN 978-1-138-85599-1. doi: 10.1080/09700161.2014.952946.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Fisheries and Whaling. I Pattberg, Philipp & Zelli, Fariborz (Red.), Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78254 578 1. s. 364–372.
 • Stokke, Olav Schram & Underdal, Arild (2015). Qualitative comparative analysis. I Pattberg, Philipp & Zelli, Fariborz (Red.), Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78254 578 1. s. 148–155.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Institutional complexity in Arctic Governance: Curse or blessing? I Hønneland, Geir & Jensen, Leif Chr. (Red.), Handbook of the Politics of the Arctic. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 0 85793 473 4. doi: 10.4337/9780857934741.00026.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Asian Stakes and Arctic Governance. Strategic Analysis. ISSN 0970-0161. 38(6), s. 770–783. doi: 10.1080/09700161.2014.952946.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Actor Configurations and Compliance Tasks in International Environmental Governance. I Kanie, Norichika; Andresen, Steinar E & Haas, Peter M. (Red.), Improving Global Environmental Governance. Best practices for architecture and agency. Routledge. ISSN 978-0-415-81176-7. s. 83–107.
 • Stokke, Olav Schram (2014). International Environmental Governance and Arctic Security. I Tamnes, Rolf & Offerdal, Kristine (Red.), Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World. Routledge. ISSN 978-0-415-73445-5. s. 121–146.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Political Stability and Multi-Level Governance in the Arctic. I Berkman, Paul Arthur & Vylegzhanin, Alexander N. (Red.), Environmental Security in the Arctic Ocean. Springer. ISSN 9789400747517. s. 297–312. doi: 10.1007/978-94-007-4713-5_26.
 • Kanie, Norichika; Haas, Peter M; Andresen, Steinar E; auld, graeme; Cashore, Benjamin & Chasek, Pamela S. [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Green Pluralism: Lessons for Improved Environmental Governance in the 21st Century. Environment. ISSN 0013-9157. 55(5), s. 14–30. doi: 10.1080/00139157.2013.824339.
 • Stokke, Olav Schram (2013). The Promise of Involvement: Asia in the Arctic. Strategic Analysis. ISSN 0970-0161. 37(4), s. 474–479. doi: 10.1080/09700161.2013.802520. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stokke, Olav Schram (2013). Regime interplay in Arctic shipping governance: explaining regional niche selection. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. ISSN 1567-9764. 13(1), s. 65–85. doi: 10.1007/s10784-012-9202-1.
 • Stokke, Olav Schram (2012). Law of the Sea. I Ritzer, George (Red.), Encyclopedia of Globalization. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-8824-1. s. 1280–1282.
 • Stokke, Olav Schram (2012). International Fisheries Politics: From Sustainability to Precaution. I Andresen, Steinar; Boasson, Elin Lerum & Hønneland, Geir (Red.), International environmental agreements: an introduction. Routledge. ISSN 9780415598255. s. 97–116.
 • Stokke, Olav Schram (2011). Interplay Management, Niche Selection, and Arctic Environmental Governance. I Oberthür, Sebastian & Stokke, Olav Schram (Red.), Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change. MIT Press. ISSN 978-0-262-51624-2. s. 143–170. doi: 10.7551/mitpress/9780262015912.003.0006.
 • Stokke, Olav Schram & Oberthür, Sebastian (2011). Introduction: Institutional Interaction in Global Environmental Change. I Oberthür, Sebastian & Stokke, Olav Schram (Red.), Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change. MIT Press. ISSN 978-0-262-51624-2. s. 1–23.
 • Oberthür, Sebastian & Stokke, Olav Schram (2011). Conclusions: Decentralized Interplay Management in an Evolving Interinstitutional Order. I Oberthür, Sebastian & Stokke, Olav Schram (Red.), Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change. MIT Press. ISSN 978-0-262-51624-2. s. 313–341.
 • Stokke, Olav Schram (2011). Environmental Security in the Arctic: The Case for Multi-Level Governance. International Journal. ISSN 0020-7020. 64(4), s. 835–848. doi: 10.1177/002070201106600412.
 • Stokke, Olav Schram (2010). Barents Sea Fisheries: The IUU Struggle. Arctic Review on Law and Politics. ISSN 1891-6252.
 • Stokke, Olav Schram (2009). Trade measures and the combat of IUU fishing: Institutional interplay and effective governance in the Northeast Atlantic. Marine Policy. ISSN 0308-597X. 33(2), s. 339–349. doi: 10.1016/j.marpol.2008.08.002.
 • Stokke, Olav Schram (2009). Protecting the Arctic Environment: The Interplay of Global and Regional Regimes. The Yearbook of Polar Law. ISSN 1876-8814. 31, s. 349–370.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stokke, Olav Schram; Østhagen, Andreas & Raspotnik, Andreas (2022). Marine Resources, Climate Change and International Management Regimes. Bloomsbury Academic. ISBN 978-0-7556-1839-2. 329 s. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stokke, Olav Schram & Hønneland, Geir (2014). 国际合作与北极治理-北极治理机制与北极区域建设 (International Cooperation and Arctic Governance: Regime effectiveness and northern region building) Oversettelse av engelskspråklig original, utgitt av Routledge i 2007, pb 2010. Routledge. ISBN 978-7-5027-8863-6. 239 s.
 • Stokke, Olav Schram (2012). Disaggregating International Regimes: A New Approach to Evaluation and Comparison. MIT Press. ISBN 9780262018012. 348 s.
 • Oberthür, Sebastian & Stokke, Olav Schram (2011). Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change. MIT Press. ISBN 978-0-262-51624-2. 376 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stokke, Olav Schram (2020). Antarctic resources.
 • Stokke, Olav Schram (2020). Climate Change and the Management of Antarctic Krill Fisheries.
 • Stokke, Olav Schram (2020). Arctic Council, Essential Concepts of Global Environmental Governance. Routledge. ISSN 9780367418694.
 • Stokke, Olav Schram (2019). China's Polar Silk Road: Much Ado, Little Traffic?
 • Stokke, Olav Schram (2019). 北极治理模式的国际探讨及北极治理实践的新发展. [Avis]. Pinlue.com.
 • Stokke, Olav Schram (2017). Fra kunnskap til handling (paneldeltakelse og - innlegg).
 • Stokke, Olav Schram (2017). Villedende om Russland og sjømatnæringens gullalder. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 23–23.
 • Stokke, Olav Schram (2017). Institutional means for governing Arctic fisheries.
 • Stokke, Olav Schram (2017). Arctique. En marge de la conférence Arctic Frontiers, les ressources halieutiques dans le Grand Nord. [Radio]. France-Culture (Radio-France)..
 • Bekkevold, Jo Inge; Moe, Arild & Stokke, Olav Schram (2016). Kineserne - en trussel? Nordlys. ISSN 0805-5440.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Holder internasjonal styring tritt med endringstakten i Arktis?
 • Stokke, Olav Schram (2016). Internasjonal fordragelighet i nord – overlever den nedkjølingen av øst/vest-forholdet?
 • Stokke, Olav Schram (2016). Asia in the Arctic – perceptions, interests, policies.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Arctic governance.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Existing and Future Niches for the Arctic Council.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Asian states, geopolitical change and Arctic governance. Orbe. ISSN 2183-7511. s. 36–46.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Os Estados Asiáticos, a mudança geopolítica e a governação do Árctico. Orbe. ISSN 2183-7511. 1, s. 47–59.
 • Stokke, Olav Schram (2015). The Arctic institutional architecture: The Role of the Arctic Council.
 • Stokke, Olav Schram (2015). The Arctic policies of Asian States: Drivers of coherence in institutional complexes? .
 • Stokke, Olav Schram (2015). Geopolitiske endringer i nordområdene.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Statsvitenskapelige perspektiver på arktisk styring.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Arctic governance: Keeping pace with Arctic activities?
 • Stokke, Olav Schram (2015). Nordområdene – Geopolitisk konflikt eller internasjonal styring? .
 • Stokke, Olav Schram (2015). Arctic War or Peace? .
 • Stokke, Olav Schram (2015). Det arktiske regimekomplekset – hvor robust? .
 • Stokke, Olav Schram (2015). Arctic governance: What is it and how can we achieve it? .
 • Stokke, Olav Schram (2015). Arctic environmental governance.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Det arktiske regimekomplekset og havmiljøforvaltning.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Arctic Council. I Morin, Jean-Frederic & Orsini, Amandine (Red.), Essential Concepts of Global Environmental Governance. Routledge. ISSN 978-0-415-82247-3. s. 7–9.
 • Stokke, Olav Schram (2014). The promise of involvement. The Circle. ISSN 2073-980X. s. 10–13.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Hva vil kineserne i nordområdene - og hvordan møter vi dem?
 • Stokke, Olav Schram (2014). Arctic cooperation and China.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Asian states, Arctic governance.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Internasjonale institusjoner og arktisk miljøsikkerhet.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Internasjonal styring i Arktis – et bidrag til ro og sikkerhet?
 • Stokke, Olav Schram (2014). Hot topics and knowledge gaps in Arctic resource governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). 北极安全治理、全球合作和中国参与 (Arctic security governance, global cooperation and participation issues). [Fagblad]. Bulletin of International Studies on the Polar Regions 2 (1).
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asiatene kommer – hvordan møter vi dem?
 • Stokke, Olav Schram (2013). Sectoral approaches to climate negotiations: The case of shipping.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asian Stakeholders, Arctic Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Arctic Governance and the Law of the Sea.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asian Arctic Aspirations: Impacts on Regional and Global Cooperation.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Changers and Stabilizers in Arctic Environmental Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Polhavet i internasjonal politikk.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Broader Impacts: Oran Young, Institutional Bargaining, and Arctic Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Climate Change and Environmental Protection.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Polarforskning om internasjonale forhold – viktige utfordringer.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asian Stakes and Arctic Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Actor Configurations and Compliance Tasks in International Environmental Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2012). Trenger bidrag, også fra Kina. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Stokke, Olav Schram (2011). Internasjonale Regimer. I Hovi, Jon & Malnes, Raino Sverre (Red.), Anarki, makt og normer : Innføring i internasjonal politikk. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-317-1. s. 258–285.
 • Stokke, Olav Schram (2010). En indre sirkel i Arktisk Råd? Nordlys. ISSN 0805-5440.
 • Stokke, Olav Schram (2009). Arctic Environmental Governance: Are New Regimes Needed? The Circle. ISSN 2073-980X. s. 8–10.
 • Stokke, Olav Schram (2008). Internasjonal fiskeripolitikk: Fra bærekraft til føre-var. I Hønneland, Geir; Andresen, Steinar & Boasson, Elin Lerum (Red.), Internasjonal miljøpolitikk. Fagbokforlaget. ISSN 9788245007633. s. 121–132.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2013 17:04 - Sist endret 14. apr. 2021 10:49