Olav Schram Stokke

Bilde av Olav Schram Stokke
English version of this page
Telefon +47-22845964
Mobiltelefon +4799609048
Rom 715
Treffetider Tirsdag 15-16
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Internasjonal politikk

Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

Internasjonalt samarbeid

Internasjonale institusjoner

Geopolitikk og styring i nordområdene

Undervisning

Internasjonale studier (flerfaglig innføringsemne, bachelor) http://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/INTER1000/

Internasjonal politikk (bachelor innføring) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1200/

Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (bachelor fordypning) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV2250/

Oppgaveemne i internasjonale studier (bachelor) https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/INTER3090/index.html

Geopolitics and Governance in the High North (master) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4227B/

Komparative undersøkelser (metodeemne master) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4020E/

Bakgrunn

Dr. philos. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010); Cand. polit. samme sted (1987), Cand. mag. samme sted med historie og sosialøkonomi som støttefag (1984)

Seniorforsker 1, Fridtjof Nansens Institutt (2009–i dag), Seniorforsker 2 (1994-2009), Forsker (1987-1994)

Forskningsdirektør, Fridtjof Nansens Institutt (1997–2003)

Forsker, Centre for Advanced Study (CAS), Det norske vitenskapsakademiet (1999–2000)

Forsker, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg (1995)

Amanuensis, Institutt for Fiskerifag, Universitetet i Tromsø (1987)

Verv

Leder for UiOs  flerfaglige bachelorprogram Internasjonale studier http://www.uio.no/studier/program/internasjonale-studier/index.html

Medlem av Instituttstyret, Insittutt for statsvitenskap, UiO

Områderedaktør for statsvitenskap, Polar Journal (Taylor & Francis), 2011–

Redaksjonsrådsmedlem, Internasjonal Politikk (Universitetsforlaget), 2012–

Redaksjonsrådsmedlem, Climate Law (IOS Press), 2009–

Redaksjonsrådsmedlem, Global Environmental Politics (MIT Press), 2001–2006

Samarbeid

Seniorforsker 1 (20%-stilling) ved Fridtjof Nansens Institutt; www.fni.no

Emneord: Internasjonal politikk, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonale institusjoner, Internasjonale relasjoner, Internasjonale klimaforhandlinger

Publikasjoner

Bøker:

 1. Olav Schram Stokke. 2012. Disaggregating International Regimes: A New Approach to Evaluation and Comparison. Cambridge MA: MIT Press. 348 pp.
 2. Sebastian Oberthür and Olav Schram Stokke. eds 2011. Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change. Cambridge MA: MIT Press. 353 pp.
 3. Olav Schram Stokke and Geir Hønneland. eds 2007). International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building. London: Routledge. 196 pp. Paperback edition 2010. Chinese edition by Ocean Press of China, Beijing 2014, entitled 国际合作与北极治理-北极治理机制与北极区域建设 (ISBN 978-7-5027-8863-6). 240 p.
 4. Olav Schram Stokke, Jon Hovi and Geir Ulfstein. 2005. International Compliance: Implementing the Climate Regime. London: Earthscan. 240 pp.
 5. Olav Schram Stokke and Øystein B. Thommessen. eds. 2003. Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2003/2004  London: Earthscan. 352 pp. Also editions 2002/2003 and 2001/2002 by, respectively, Earthscan and Oxford University Press; the 2001/2002 edition also published in Chinese by China Environmental Science Press, 2002.
 6. Olav Schram Stokke (ed 2001). Governing High Seas Fisheries: The Interplay of Global and Regional Regimes. Oxford University Press. 365 pp.
 7. Olav Schram Stokke and Davor Vidas. eds 1996. Governing the Antarctic: The Effectiveness and Legitimacy of the Antarctic Treaty System. Cambridge University Press 1996. 464 pp.
 8. Olav Schram Stokke and Ola Tunander. eds. 1994. The Barents Region: Cooperation in Arctic Europe. London: Sage. 239 pp.

Tidsskriftsartikler

 1. Arild Moe and Olav Schram Stokke. 2019. Asian Countries and Arctic Shipping: Policies, Interests and Footprints on Governance. Arctic Review on Law and Politics 10:24-52.
 2. Olav Schram Stokke. 2014. Asian Stakes and Arctic Governance. Strategic Analysis 38 (6), 770–783.
 3. Olav Schram Stokke. 2013. The Promise of Involvement: Asia in the Arctic. Strategic Analysis 37 (4), 474–479.
 4. N.  Kanie, P. M. Haas, S. Andresen, G. Auld, B. Cashore, P. S. Chasek, J. A. Puppim de Oliveira, S. Renckens, C. Stevens, O. S. Stokke, S. D. VanDeveer, and M. Iguchi. 2013. Green Pluralism: Lessons for Improved Environmental Governance in the 21st Century. Environment: Science and Policy for Sustainable Development 55 (5): 14–30.
 5. Olav Schram Stokke. 2013. Regime Interplay in Arctic Shipping Governance: Explaining Regional Niche Selection. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 13 (1), 65–85.
 6. Olav Schram Stokke. 2011, Environmental Security in the Arctic: The Case for Multi-Level Governance. International Journal 66 (4), 835–848. Reprinted in G. Hønneland. ed. 2013, The Politics of the Arctic, 694–707, Cheltenham: Edward Elgar.
 7. Olav Schram Stokke. 2010. Barents Sea Fisheries: The IUU Struggle. Arctic Review on Law and Politics 2: 207–224.
 8. Olav Schram Stokke. 2009. Protecting the Arctic Environment: The Interplay of Global and Regional Regimes. Yearbook of Polar Law 1: 349–370.
 9. Olav Schram Stokke. 2009. Trade Measures and the Combat of IUU Fishing: Institutional Interplay and Effective Governance in the Northeast Atlantic. Marine Policy 33 (2), 339–349.
 10. Olav Schram Stokke. 2007. A Legal Regime for the Arctic? Interplay with the Law of the Sea Convention. Marine Policy 31 (4), 402–408. Reprinted in G. Hønneland(ed. 2013, The Politics of the Arctic, 631–637, Cheltenham: Edward Elgar.
 11. Olav Schram Stokke. 2007. Qualitative Comparative Analysis, Shaming, and International Regime Effectiveness. Journal of Business Research 60 (5), 501–511.
 12. Jon B. Skjærseth, Olav Schram Stokke and Jørgen Wettestad. 2006. Soft Law, Hard Law, and Effective Implementation of International Environmental Norms. Global Environmental Politics 6 (3), 104–120.
 13. Olav Schram Stokke. 2004. Trade Measures and Climate Compliance: Institutional Interplay between WTO and the Marrakesh Accords. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 4, 339–357.
 14. Olav Schram Stokke and Clare Coffey. 2004. Precaution, ICES and the Common Fisheries Policy: A Study of Regime Interplay, Marine Policy 28 (2), 117–126.
 15. Olav Schram Stokke. 2001. Managing Fisheries in the Barents Sea Loophole: Interplay with the UN Fish Stocks Agreement. Ocean Development and International Law 32 (3), 241–262.
 16. Olav Schram Stokke. 2000. Managing Straddling Stocks: The Interplay of Global and Regional Regimes. Ocean and Coastal Management 43 (2–3), 205–234.
 17.  V. Kotov, E. Nikitina, A. Roginko, O. S. Stokke, D. G. Victor and R. Hjorth. 1997. The Implementation of International Environmental Commitments in Countries in Transition (with). MOCT–MOST: Economic Policy in Transition Countries 7 (2), 103–128.
 18. Olav Schram Stokke. 1991. Transnational Fishing: Japans Changing Strategy. Marine Policy 15 (4), 231–243
 19. Olav Schram Stokke and Alf Håkon Hoel. 1991. Splitting the Gains: Political Economy of the Barents Sea Fisheries (with A. H. Hoel). Cooperation and Conflict 26 (2), 49–65.
 20. Olav Schram Stokke. 1990. The Northern Environment: Is Cooperation Coming? Annals of the American Academy for Political and Social Science 512, 58–69. Reprinted in G. Hønneland (ed. 2013), The Politics of the Arctic, 24–34, Cheltenham: Edward Elgar.
 21. Olav Schram Stokke. Arctic Environmental Cooperation: Incentives and Obstacles. Current Research on Peace and Violence 12 (3) (1989), 158–162.

Fagfellevurderte bokkapitler, seneste 5 år

 1. Olav Schram Stokke. 2018. Stock Shifts, Value Chains and Institutional Resilience: Fisher Compliance in the Barents Sea. In S. V. Rottem and I. F. Soltvedt (eds.), Arctic Governance Volume II: Energy, Living Marine Resources and Shipping. London: I. B. Tauris, 85-112.
 2. Olav Schram Stokke. 2018. Governing Arctic Shipping: Institutional Niches and Regional Regimes. In S. V. Rottem and I. F. Soltvedt (eds.), Arctic Governance Volume II: Energy, Living Marine Resources and Shipping. London: I. B. Tauris, 228-252
 3. Olav Schram Stokke and Oran R. Young. 2017. Integrating Earth Observation Systems and International Environmental Regimes. M. Onoda and Oran R. Young eds. Satellite Earth Observations and Their Impact on Society and Policy. New York: Springer, 179–203.
 4. Olav Schram Stokke. 2017. Pros and Cons of Institutional Complexity: The Case of Arctic Governance. In S. V. Rottem and I. F. Soltvedt (eds), Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics. London: I. B. Tauris, 45-71.
 5. Olav Schram Stokke. 2017. The Arctic: Environmental Security or Multi-Level Governance?. In S. V. Rottem and I. F. Soltvedt (eds), Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics. London: I. B. Tauris, 73-87.
 6. Olav Schram Stokke. 2017. The Law of the Sea and the Arctic Environment. In S. V. Rottem and I. F. Soltvedt (eds), Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics. London: I. B. Tauris, 91-106.
 7. Olav Schram Stokke. 2016. Geopolitics, Governance, and Arctic Fisheries Politics. In E. Conde and S. S. Iglesias eds. Global Challenges in the Arctic Region: Sovereignty, Environment and Geopolitical Balance. London: Routledge, 170–195
 8. Olav Schram Stokke. 206. Can Asian Involvement Strengthen Arctic Governance? In L. Lunde, J. Yang and I. Stensdal eds. Asian Countries and the Arctic Future, pp. 51–60. Singapore: World Scientific Publishing.
 9. Olav Schram Stokke and Arild Underdal. 2015. Qualitative Comparative Analysis. In P. Pattberg and F. Zelli eds. Encyclopedia of Global Environmental Politics and Governance, pp. 141–147. Cheltenham: Edward Elgar.
 10. Olav Schram Stokke. 2015. Fisheries and Whaling. In P. Pattberg and F. Zelli eds. Encyclopedia of Global Environmental Politics and Governance. pp. 364–372. Cheltenham: Edward Elgar.
 11. Olav Schram Stokke. 2015. Institutional Complexity in Arctic Governance: Curse or Blessing? L. C. Jensen and G. Hønneland eds. Handbook of the Politics of the Arctic, 328-351. Cheltenham: Edward Elgar.
 12. Olav Schram Stokke. 2015. International Environmental Governance and Arctic Security. In R. Tamnes and K. Offerdal eds. Geopolitics in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World, pp. 121–146. London: Routledge, 2014.
 13. Olav Schram Stokke. 2014. Arctic Council. In J.-F. Morin and A. Orsini eds. Essential Concepts of Global Environmental Governance, pp. 7–9. London: Routledge.
 14. Olav Schram Stokke. 2014. Actor Configurations and Compliance Tasks in International Environmental Governance. In P. M. Haas, S. Andresen, and N. Kanie eds. Improving Global Environmental Governance: Best practices for architecture and agency, 83–107. London: Routledge.

Populærvitenskapelige bidrag, seneste fem år: 

Asian states, geopolitical change and Arctic governance. Orbe vol. 1, February 2016, 36-46.

Os Estados Asiáticos, a mudança geopolítica e a governação do Árctico (transl. to Portuguese by Bruno Rocha), 47-59. Orbe vol. 1, February 2016. ISSN   2183-7511

Trenger bidrag, også fra Kina. Aftenposten (Oslo), 1 februar 2012.

Helges institusjonalisme – mangfold, mekanismer og makt. Internasjonal Politikk 69 (2011) (2): 306–307.

 

 • Moe, Arild & Stokke, Olav Schram (2019). Asian Countries and Arctic Shipping: Policies, Interests and Footprints on Governance. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.  10, s 24- 52 . doi: 10.23865/arctic.v10.1374 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Moe, Arild & Stokke, Olav Schram (2019). China and Arctic Shipping: Policies, Interests and Engagement. China in World and Regional Politics.  ISSN 2618-6888.  24, s 257- 278 . doi: 10.24411/2618-6888-2019-10015 Vis sammendrag
 • Stokke, Olav Schram (2019). Management Options for High Seas Fisheries: Making Regime Complexes More Effective, In Richard Caddell & Erik J. Molenaar (ed.),  Strengthening International Fisheries Law in an Era of Changing Oceans.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 978-1-50992-334-2.  Kapittel 4.  s 51 - 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stokke, Olav Schram (2018). Governing Arctic Shipping: Institutional Niches and Regional Regimes, In Svein vigeland Rottem & Ida Folkestad Soltvedt (ed.),  Arctic Governance volume 2: Energy, Living Marine Resources and Shipping.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784539634.  Kapittel 10.  s 228 - 252
 • Stokke, Olav Schram (2018). Stock Shifts, Value Chains and Institutional Resilience: Fisher Compliance in the Barents Sea, In Svein vigeland Rottem & Ida Folkestad Soltvedt (ed.),  Arctic Governance volume 2: Energy, Living Marine Resources and Shipping.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784539634.  Kapittel 4.  s 85 - 112
 • Stokke, Olav Schram (2017). Geopolitics, governance and Arctic fisheries politics, In Elena Conde & Sara Iglesias Sanchez (ed.),  Global Challenges in the Arctic Region Sovereignty Environment and Geopolitical Balance.  Routledge.  ISBN 9781472463258.  Kapittel 9.  s 170 - 195
 • Stokke, Olav Schram (2017). Pros and Cons of Institutional Complexity: The Case of Arctic Governance, In Svein vigeland Rottem & Ida Folkestad Soltvedt (ed.),  Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784539627.  Kapittel.  s 45 - 71
 • Stokke, Olav Schram (2017). The Arctic: Environmental Security or Multi-Level Governance?, In Svein vigeland Rottem & Ida Folkestad Soltvedt (ed.),  Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784539627.  Kapittel.  s 73 - 87
 • Stokke, Olav Schram (2017). The Law of the Sea and the Arctic Environment, In Svein vigeland Rottem & Ida Folkestad Soltvedt (ed.),  Arctic Governance, Volume 1: Law and Politics.  I.B. Tauris.  ISBN 9781784539627.  Kapittel.  s 91 - 106
 • Stokke, Olav Schram & Young, Oran R. (2017). Integrating Earth Observation Systems and International Environmental Regimes, In Masami Onoda & Oran R. Young (ed.),  Satellite Earth Observations and Their Impact on Society and Policy.  Springer.  ISBN 978-981-10-3713-9.  Chapter 16.  s 173 - 203
 • Stokke, Olav Schram (2016). Can Asian Involvement Strengthen Arctic Governance?, In Leiv Lunde; Jian Yang & Iselin Phoebe Stensdal (ed.),  Asian Countries and the Arctic Future.  World Scientific.  ISBN 978-981-4644-17-4.  Kapittel.  s 51 - 60
 • Stokke, Olav Schram (2015). Asian stakes and Arctic governance, In Jo Inge Bekkevold & Uttam Kumar Sinha (ed.),  Arctic: Commerce, Governance and Policy.  Routledge.  ISBN 978-1-138-85599-1.  Kapittel 1.
 • Stokke, Olav Schram (2015). Fisheries and Whaling, In Philipp Pattberg & Fariborz Zelli (ed.),  Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78254 578 1.  Kapittel.  s 364 - 372
 • Stokke, Olav Schram (2015). Institutional complexity in Arctic Governance: Curse or blessing?, In Geir Hønneland & Leif Chr. Jensen (ed.),  Handbook of the Politics of the Arctic.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 0 85793 473 4.  Chapter 16.
 • Stokke, Olav Schram & Underdal, Arild (2015). Qualitative comparative analysis, In Philipp Pattberg & Fariborz Zelli (ed.),  Encyclopedia of Global Environmental Governance and Politics.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78254 578 1.  19.  s 148 - 155
 • Stokke, Olav Schram (2014). Actor Configurations and Compliance Tasks in International Environmental Governance, In Norichika Kanie; Steinar E Andresen & Peter M. Haas (ed.),  Improving Global Environmental Governance. Best practices for architecture and agency.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81176-7.  Chapter 3.  s 83 - 107
 • Stokke, Olav Schram (2014). Asian Stakes and Arctic Governance. Strategic Analysis.  ISSN 0970-0161.  38(6), s 770- 783 . doi: 10.1080/09700161.2014.952946
 • Stokke, Olav Schram (2014). International Environmental Governance and Arctic Security, In Rolf Tamnes & Kristine Offerdal (ed.),  Geopolitics and Security in the Arctic. Regional Dynamics in a Global World.  Routledge.  ISBN 978-0-415-73445-5.  Chapter 6.  s 121 - 146
 • Kanie, Norichika; Haas, Peter M; Andresen, Steinar E; auld, graeme; Cashore, Benjamin; Chasek, Pamela S.; Oliveira, Jose A. Puppim de; Renckens, Stefan; Stokke, Olav Schram; Stevens, Casey; VanDeveer, Stacy D. & Iguchi, Masahiko (2013). Green Pluralism: Lessons for Improved Environmental Governance in the 21st Century. Environment.  ISSN 0013-9157.  55(5), s 14- 30 . doi: 10.1080/00139157.2013.824339
 • Stokke, Olav Schram (2013). Political Stability and Multi-Level Governance in the Arctic, In Paul Arthur Berkman & Alexander N. Vylegzhanin (ed.),  Environmental Security in the Arctic Ocean.  Springer.  ISBN 9789400747517.  Chapter 26.  s 297 - 312
 • Stokke, Olav Schram (2013). Regime interplay in Arctic shipping governance: explaining regional niche selection. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.  ISSN 1567-9764.  13(1), s 65- 85 . doi: 10.1007/s10784-012-9202-1
 • Stokke, Olav Schram (2013). The Promise of Involvement: Asia in the Arctic. Strategic Analysis.  ISSN 0970-0161.  37(4), s 474- 479 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Stokke, Olav Schram (2012). International Fisheries Politics: From Sustainability to Precaution, In Steinar Andresen; Elin Lerum Boasson & Geir Hønneland (ed.),  International environmental agreements: an introduction.  Routledge.  ISBN 9780415598255.  Kapittel.  s 97 - 116
 • Stokke, Olav Schram (2012). Law of the Sea, In George Ritzer (ed.),  Encyclopedia of Globalization.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-8824-1.  Kapittel.  s 1280 - 1282
 • Oberthür, Sebastian & Stokke, Olav Schram (2011). Conclusions: Decentralized Interplay Management in an Evolving Interinstitutional Order, In Sebastian Oberthür & Olav Schram Stokke (ed.),  Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change.  MIT Press.  ISBN 978-0-262-51624-2.  Chapter.  s 313 - 341
 • Stokke, Olav Schram (2011). Environmental Security in the Arctic: The Case for Multi-Level Governance. International Journal.  ISSN 0020-7020.  64(4), s 835- 848
 • Stokke, Olav Schram (2011). Interplay Management, Niche Selection, and Arctic Environmental Governance, In Sebastian Oberthür & Olav Schram Stokke (ed.),  Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change.  MIT Press.  ISBN 978-0-262-51624-2.  Chapter.  s 143 - 170
 • Stokke, Olav Schram & Oberthür, Sebastian (2011). Introduction: Institutional Interaction in Global Environmental Change, In Sebastian Oberthür & Olav Schram Stokke (ed.),  Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change.  MIT Press.  ISBN 978-0-262-51624-2.  Chapter.  s 1 - 23
 • Stokke, Olav Schram (2010). Barents Sea Fisheries: The IUU Struggle. Arctic Review on Law and Politics.  ISSN 1891-6252.
 • Stokke, Olav Schram (2009). Protecting the Arctic Environment: The Interplay of Global and Regional Regimes. The Yearbook of Polar Law.  ISSN 1876-8814.  31, s 349- 370
 • Stokke, Olav Schram (2009). Trade measures and the combat of IUU fishing: Institutional interplay and effective governance in the Northeast Atlantic. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  33(2), s 339- 349 . doi: 10.1016/j.marpol.2008.08.002
 • Stokke, Olav Schram (2007). Qualitative Comparative Analysis, Shaming and International Regime Effectiveness. Journal of Business Research.  ISSN 0148-2963.  60, s 501- 511
 • Stokke, Olav Schram; Skjærseth, Jon Birger & Wettestad, Jørgen (2006). Soft Law, Hard Law, and Effective Implementation of International Environmental Norms. Global Environmental Politics.  ISSN 1526-3800.  (6), s 104- 120
 • Hovi, Jon; Stokke, Olav Schram & Ulfstein, Geir (2005). Introduction and main findings, In Olav Schram Stokke; Jon Hovi & Geir Ulfstein (ed.),  Implementing the Climate Regime: International Compliance.  Earthscan / James & James.  ISBN 1-84407-161-8.  0.  s 1 - 14
 • Stokke, Olav Schram; Gulbrandsen, Lars; Hoel, Alf Håkon & Braathen, Jonette (2005). Ecolabelling and sustainable management forestry and fisheries: does it work?, In  Political consumerism: its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 92-893-1129-0.  Kapitel 13.  s 291 - 318
 • Stokke, Olav Schram (2004). Trade Measures and Climate Compliance: Institutional Interplay between WTO and the Marrakesh Accords. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics.  ISSN 1567-9764.  (4), s 339- 357
 • Stokke, Olav Schram & Coffey, C. (2004). Precaution, ICES and the Common Fisheries Policy: A study of Regime Interplay. Marine Policy.  ISSN 0308-597X.  28, s 117- 126

Se alle arbeider i Cristin

 • Stokke, Olav Schram & Hønneland, Geir (red.) (2014). 国际合作与北极治理-北极治理机制与北极区域建设 (International Cooperation and Arctic Governance: Regime effectiveness and northern region building) Oversettelse av engelskspråklig original, utgitt av Routledge i 2007, pb 2010. Routledge.  ISBN 978-7-5027-8863-6.  239 s.
 • Stokke, Olav Schram (2012). Disaggregating International Regimes: A New Approach to Evaluation and Comparison. MIT Press.  ISBN 9780262018012.  348 s.
 • Oberthür, Sebastian & Stokke, Olav Schram (ed.) (2011). Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change. MIT Press.  ISBN 978-0-262-51624-2.  376 s.
 • Stokke, Olav Schram & Hønneland, Geir (ed.) (2007). International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building. Routledge.  ISBN 0-415-39934-3.  196 s.
 • Stokke, Olav Schram; Hovi, Jon & Ulfstein, Geir (ed.) (2005). Implementing the Climate Regime: International Compliance. Earthscan / James & James.  ISBN 1-84407-161-8.  240 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Stokke, Olav Schram (2019, 27. mars). 北极治理模式的国际探讨及北极治理实践的新发展.  Pinlue.com.
 • Stokke, Olav Schram (2017, 28. februar). Arctique. En marge de la conférence Arctic Frontiers, les ressources halieutiques dans le Grand Nord. [Radio].  France-Culture (Radio-France)..
 • Bekkevold, Jo Inge; Moe, Arild & Stokke, Olav Schram (2016). Kineserne - en trussel?. Nordlys.  ISSN 0805-5440.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Arctic governance.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Asia in the Arctic – perceptions, interests, policies.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Asian states, geopolitical change and Arctic governance. Orbe.  ISSN 2183-7511.  s 36- 46
 • Stokke, Olav Schram (2016). Existing and Future Niches for the Arctic Council.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Holder internasjonal styring tritt med endringstakten i Arktis?.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Internasjonal fordragelighet i nord – overlever den nedkjølingen av øst/vest-forholdet?.
 • Stokke, Olav Schram (2016). Os Estados Asiáticos, a mudança geopolítica e a governação do Árctico. Orbe.  ISSN 2183-7511.  1, s 47- 59
 • Stokke, Olav Schram (2015). Arctic Council, In Jean-Frederic Morin & Amandine Orsini (ed.),  Essential Concepts of Global Environmental Governance.  Routledge.  ISBN 978-0-415-82247-3.  Kapittel.  s 7 - 9
 • Stokke, Olav Schram (2015). Det arktiske regimekomplekset og havmiljøforvaltning.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Arctic cooperation and China.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Asian states, Arctic governance.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Hot topics and knowledge gaps in Arctic resource governance.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Hva vil kineserne i nordområdene - og hvordan møter vi dem?.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Internasjonal styring i Arktis – et bidrag til ro og sikkerhet?.
 • Stokke, Olav Schram (2014). Internasjonale institusjoner og arktisk miljøsikkerhet.
 • Stokke, Olav Schram (2014). The promise of involvement. The Circle.  ISSN 2073-980X.  (3), s 10- 13
 • Stokke, Olav Schram (2013). Actor Configurations and Compliance Tasks in International Environmental Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Arctic Governance and the Law of the Sea.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asian Arctic Aspirations: Impacts on Regional and Global Cooperation.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asian Stakeholders, Arctic Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asian Stakes and Arctic Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Asiatene kommer – hvordan møter vi dem?.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Broader Impacts: Oran Young, Institutional Bargaining, and Arctic Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Changers and Stabilizers in Arctic Environmental Governance.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Climate Change and Environmental Protection.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Polarforskning om internasjonale forhold – viktige utfordringer.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Polhavet i internasjonal politikk.
 • Stokke, Olav Schram (2013). Sectoral approaches to climate negotiations: The case of shipping.
 • Stokke, Olav Schram (2013, 01. januar). 北极安全治理、全球合作和中国参与 (Arctic security governance, global cooperation and participation issues). [Fagblad].  Bulletin of International Studies on the Polar Regions 2 (1).
 • Stokke, Olav Schram (2012). Trenger bidrag, også fra Kina. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Stokke, Olav Schram (2011). Internasjonale Regimer, I: Jon Hovi & Raino Sverre Malnes (red.),  Anarki, makt og normer : Innføring i internasjonal politikk.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-317-1.  -.  s 258 - 285
 • Stokke, Olav Schram (2010). En indre sirkel i Arktisk Råd?. Nordlys.  ISSN 0805-5440.
 • Stokke, Olav Schram (2009). Arctic Environmental Governance: Are New Regimes Needed?. The Circle.  ISSN 2073-980X.  (1), s 8- 10
 • Stokke, Olav Schram (2008). Internasjonal fiskeripolitikk: Fra bærekraft til føre-var, I: Geir Hønneland; Steinar Andresen & Elin Lerum Boasson (red.),  Internasjonal miljøpolitikk.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007633.  Kapittel.  s 121 - 132
 • Stokke, Olav Schram (2007). Examining the Concequences of Arctic Institutions, In Olav Schram Stokke & Geir Hønneland (ed.),  International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building.  Routledge.  ISBN 9780415399340.  Kapittel 2.  s 13 - 26
 • Stokke, Olav Schram (2007). Folkevett, folkerett og internasjonal fiskeriforvaltning, I:  Russlandsbilder: Nye debattinnlegg om naboskap i nordområdene.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0531-8.  -.  s 53 - 58
 • Stokke, Olav Schram (2007). International Institutions and Arctic Governance, In Olav Schram Stokke & Geir Hønneland (ed.),  International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building.  Routledge.  ISBN 9780415399340.  Kapittel.  s 164 - 185
 • Stokke, Olav Schram (2007). Introduction, In Olav Schram Stokke & Geir Hønneland (ed.),  International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building.  Routledge.  ISBN 9780415399340.  Forord.  s 1 - 12
 • Stokke, Olav Schram (2007). Kampen om rovfisket i nord, I:  Russlandsbilder: Nye debattinnlegg om naboskap i nordområdene.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0531-8.  -.  s 66 - 69
 • Stokke, Olav Schram (2007). Nordic Council of Ministers Arctic Co-operation 2003-2005: An Evolution.
 • Stokke, Olav Schram (2007). Nordisk Ministerråds arktiske samarbeid - En evaluering.
 • Stokke, Olav Schram & Hønneland, Geir (2007). Pollution and Conservation, In Olav Schram Stokke & Geir Hønneland (ed.),  International Cooperation and Arctic Governance: Regime Effectiveness and Northern Region Building.  Routledge.  ISBN 9780415399340.  Kapittel.  s 78 - 111
 • Stokke, Olav Schram (2006). Institutional Interplay and Responsible Fisheries: Combating Subsidies, Developing Precaution, In S Oberthür & T. Gehring (ed.),  Institutional interaction in global environmental governance: synergy and conflict among international and EU policies.  MIT Press.  ISBN 9780262280945.  -.  s 127 - 156
 • Stokke, Olav Schram (2005). Ecolabeling and Sustainable Management of Forestry and Fisheries: Does it work, In  Political consumerism: its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere.  Nordisk Ministerråd.  ISBN 92-893-1129-0.  Kapittel.
 • Stokke, Olav Schram (2005). Eliter, filosofer og internasjonal fiskeriforvaltning. Ny Tid.  ISSN 0809-9049.
 • Stokke, Olav Schram (2005). Fiskevernsonen og Haag. Fiskeribladet.  ISSN 0805-5289.
 • Stokke, Olav Schram (2005). Kampen om rovfisket i nord. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Stokke, Olav Schram (2005). Trade Measures, WTO, and Climate Compliance: The Interplay of International Regimes, In Olav Schram Stokke; Jon Hovi & Geir Ulfstein (ed.),  Implementing the Climate Regime: International Compliance.  Earthscan / James & James.  ISBN 1-84407-161-8.  -.  s 146 - 165
 • Stokke, Olav Schram (2004). Boolean Analysis, Mechanisms, and the Study of Regime Effectiveness, In Arild Underdal & Oran R Young (ed.),  Regime Consequences: Methodological Challenges and Research Strategies.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 1-4020-2070-8.  -.  s 87 - 119
 • Stokke, Olav Schram (2004). MSC og miljømerking av fisk. Fiskaren.  ISSN 0015-3095.
 • Stokke, Olav Schram (2003). Introduction, In  Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2003/2004.  Earthscan Publications Ltd..  ISBN 1844070301.  -.  s 14 - 16
 • Stokke, Olav Schram (2003). Løper USA fra ansvaret og verdens miljø?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Stokke, Olav Schram (2003). Management of Shared Fish Stocks in the Barents Sea. FAO Fisheries Report.  ISSN 0429-9337.  695
 • Stokke, Olav Schram (2003). Multikulturalisme og selektivt miljølederskap. Hvor hender det?.  ISSN 0801-9509.
 • Stokke, Olav Schram (2003). Trade Measures and Climate Compliance: Institutional Interplay between WTO and the Marrakesh Accords.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. jan. 2013 17:04 - Sist endret 1. apr. 2019 19:41