Olav Schram Stokke

Bilde av Olav Schram Stokke
English version of this page
Telefon +47 22845964
Mobiltelefon +4799609048
Rom 715
Treffetider Tirsdag 15-16, zoom https://uio.zoom.us/j/7457148591 etter avtale på epost
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Internasjonal politikk

Internasjonal miljø- og ressurspolitikk

Internasjonalt samarbeid

Internasjonale institusjoner

Geopolitikk og styring i nordområdene

Undervisning

Innføringsemne i internasjonale studier (bachelor) https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/INTER1000/index.html

Internasjonal politikk (bachelor innføring) https://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV1200/index.html

Internasjonal miljø- og ressurspolitikk (bachelor fordypning) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV2250/

Oppgaveemne i internasjonale studier (bachelor) https://www.uio.no/studier/emner/sv/sv/INTER3090/index.html

Geopolitics and Governance in the High North (master) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4227B/

Komparative undersøkelser (metodeemne master) http://www.uio.no/studier/emner/sv/statsvitenskap/STV4020E/

Bakgrunn

Dr. philos. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2010); Cand. polit. samme sted (1987), Cand. mag. samme sted med historie og sosialøkonomi som støttefag (1984)

Seniorforsker 1, Fridtjof Nansens Institutt (2009–i dag), Seniorforsker 2 (1994-2009), Forsker (1987-1994)

Forskningsdirektør, Fridtjof Nansens Institutt (1997–2003)

Forsker, Centre for Advanced Study (CAS), Det norske vitenskapsakademiet (1999–2000)

Forsker, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg (1995)

Amanuensis, Institutt for Fiskerifag, Universitetet i Tromsø (1987)

Verv

Leder for UiOs  flerfaglige bachelorprogram Internasjonale studier http://www.uio.no/studier/program/internasjonale-studier/index.html (2015-2020)

Medlem av Instituttstyret, Insittutt for statsvitenskap, UiO (2016-2019)

Styremedlem ved Peace Research Institute Oslo (2016-2018)

Områderedaktør for statsvitenskap, Polar Journal (Taylor & Francis) (fra 2018)

Redaksjonsrådsmedlem, Internasjonal Politikk (Universitetsforlaget) (2012–2015)

Redaksjonsrådsmedlem, Climate Law (Brill) (2009–2014)

Redaksjonsrådsmedlem, Global Environmental Politics (MIT Press), (2001–2006)

Medlem av Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning (fra 2008)

Samarbeid

Seniorforsker 1 (20%-stilling) ved Fridtjof Nansens Institutt; www.fni.no

Emneord: Internasjonal politikk, Internasjonal miljø- og ressurspolitikk, Internasjonalt samarbeid, Internasjonale institusjoner, Internasjonale relasjoner, Internasjonale klimaforhandlinger
Publisert 15. jan. 2013 17:04 - Sist endret 14. apr. 2021 10:49