Signy Irene Vabo

Bilde av Signy Irene Vabo
English version of this page
Telefon +47 22854430
Mobiltelefon 97516395
Rom 808
Treffetider Etter avtale (send en e-post)
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Reformer (herunder kommunereformen)
 • Kommunal organisering, lokaldemokrati og politisk lederskap
 • Forholdet mellom staten og kommunene (herunder virkemiddelbruk)
 • Velferdsforvaltning (spesielt helse- og omsorg)
 • Organisering og styring i og mellom organisasjoner (herunder samstyring)
 • Kontroll og læring i organisasjoner
 • Komparative studier

Undervisning

STV 1400 Offentlig politikk og administrasjon (bachelor)

STV 4400 Designseminar i offentlig politikk og administrasjon (master)

STV 4423  Komparativ lokal politikk og forvaltning (master)

STV 9430 Political leadership and democratic innovations in local governments (Phd)

Bakgrunn

Yrkeserfaring

 • Fra 1. august 2015: Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2013-2015: Professor, Institutt for offentlig styring og velferdsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet - Storbyuniversitetet) og Professor II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2011-2012: Seniorrådgiver, Riksrevisjonen
 • 2004-2011: Førsteamanuensis, Institutt for offentlig styring og velferdsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet - Storbyuniversitetet)
 • 1994-2003: Forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Oslo
 • 1993-1994: Forsker III, Østlandsforskning, Lillehammer
 • 1992-1992: Lektor, Kommunalkandidatutdanningen, Norges kommunal- og sosialhøgskole (nå: OsloMet - Storbyuniversitetet)
 • 1986-1992: Konsulent, Asker kommune

Utdannelse

 • Dr. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2002)
 • Visiting Research Student, London School of Economics and Political Science (1999)
 • Cand. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1993)
 • Kommunalkandidat, Norges kommunal- og sosialhøgskole (1986)
Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Kommunalpolitikk, Forvaltningspolitikk, Demokrati, Velferdsstat, Nordic

Publikasjoner

 • Lo, Christian & Vabo, Signy Irene (2020). Administrasjonsparadokset. Farvel til timeglassmodellen?, I: Asbjørn Røiseland & Signy Irene Vabo (red.),  Folkevalgt og politisk leder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202679187.  Kapittel 3.  s 62 - 89
 • Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (2020). Administrators as Drivers of Democratic Innovations. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal.  ISSN 1715-3816.  25(1), s 1- 20
 • Røiseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Sørensen, Eva & Torfing, Jacob (2020). Folkevalgt og politisk leder, I: Asbjørn Røiseland & Signy Irene Vabo (red.),  Folkevalgt og politisk leder.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202679187.  Kapittel 1.  s 9 - 30 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørensen, Eva & Vabo, Signy Irene (2020). A Public Innovation Perspective on Change in Local Democracy. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal.  ISSN 1715-3816.  25(1), s 1- 19 . doi: http://www.innovation.cc/volumes-issues/vol25-no1.htm
 • Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (2019). Size and Democracy Revisited. A Critical Discussion of the Claimed Trade-off between Problem-Solving Capacity and Citizen Participation. Lex Localis.  ISSN 1581-5374.  17(2), s 285- 298 . doi: 10.4335/17.2.285-298(2019) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  43(4), s 555- 576 . doi: 10.1080/03003930.2017.1310102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Leibetseder, Bettina; Anttonen, Anneli; Øverbye, Einar; Pace, Charles & Vabo, Signy Irene (2017). The Horizontal "re-mix" in social care: trends and implications for service provision, In Flavia Martinelli; Anneli Anttonen & Margitta Mätzke (ed.),  Social Services Disrupted: Changes, Challenges and Policy Implications for Europe in Times of Austerity.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78643 210 0.  6.  s 134 - 154
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin & Vabo, Signy Irene (2017). Performance audit as a contribution to change and improvement in public administration. Evaluation: International Journal of Theory, Research and Practice.  ISSN 1356-3890.  23(1), s 6- 23 . doi: 10.1177/1356389016683871 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vabo, Signy Irene & Burau, Viola (2017). Governing the coordination of care for older people: Comparing care agreements in Denmark and Norway. International Journal of Social Welfare.  ISSN 1369-6866.  28(1), s 5- 15 . doi: 10.1111/ijsw.12280 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen og dens alternativer, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 14.  s 275 - 290
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2016). What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet western European Experiences, 2004-13, In Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (ed.),  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525475.  4.  s 59 - 79
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen i Norge, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 2.  s 25 - 46
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin & Vabo, Signy Irene (2016). Extensive Decentralisation - but in the Shadow of Hierarchy, In Jose Ruano & Marius Profiroiu (ed.),  The Palgrave Handbook of Decentralisation in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-32437-1.  10.  s 253 - 272
 • Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (2016). Interactive – or counteractive – governance? Lessons learned about citizen participation and political leadership, In Jurian Edelenbos & Ingmar van Meerkerk (ed.),  Critical reflections on interactive governance.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78347 906 1.  kap 6.
 • Vabo, Signy Irene & Vabø, Mia (2016). Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring :. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  18(1), s 56- 78
 • Torjesen, Dag Olaf & Vabo, Signy Irene (2014). Samhandlingsreformen – virkemidler for koordinering, I: Mia Vabø & Signy Irene Vabo (red.),  Velferdens organisering.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023755.  Kapittel 9.  s 138 - 157
 • Vabo, Signy Irene (2014). Flernivåorganisering - lokal skreddersøm og nasjonale standarder, I: Mia Vabø & Signy Irene Vabo (red.),  Velferdens organisering.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023755.  Kapittel 10.  s 158 - 174
 • Vabo, Signy Irene (2014). Velferdens organisering - mellom styring, ledelse og læring, I: Mia Vabø & Signy Irene Vabo (red.),  Velferdens organisering.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023755.  Kapittel 11.  s 175 - 197
 • Vabo, Signy Irene & Aars, Jacob (2013). New public management reforms and democratic legitimacy: notions of democratic legitimacy among West European local councillors. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  39(5), s 703- 720 . doi: 10.1080/03003930.2012.670749 Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Vabo, Signy Irene (2012). Sykehjem til alle? Om nasjonale partipolitiske mål og lokale tilpasninger, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Kapittel 4.  s 137 - 166
 • Vabo, Signy Irene (2012). Tiltakende statlig styring av kommunesektoren - også på eldreområdet?, I: Marit Reitan; Jo Saglie & Eivind Smith (red.),  Det norske flernivådemokratiet.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-321-8.  Kapittel 3.  s 97 - 135
 • Vabo, Signy Irene & Røiseland, Asbjørn (2012). Conceptualizing the tools of government in urban network governance. International Journal of Public Administration.  ISSN 0190-0692.  35(14), s 934- 946 . doi: 10.1080/01900692.2012.691243
 • Burau, Viola & Vabo, Signy Irene (2011). Shifts in Nordic welfare governance: introduction and outlook. International journal of sociology and social policy.  ISSN 0144-333X.  31(3/4), s 140- 147 . doi: 10.1108/01443331111120582
 • Ladegård, Gro & Vabo, Signy Irene (2011). Ledelse, styring og verdier. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse.  ISSN 1500-0788.  (0111), s 23- 31 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vabo, Signy Irene & Burau, Viola (2011). Universalism and the local organisation of elderly care. International journal of sociology and social policy.  ISSN 0144-333X.  31(3/4), s 173- 184 . doi: 10.1108/01443331111120627
 • Vabo, Signy Irene; Røiseland, Asbjørn & Nyseth, Torill (2011). Evaluating performance in urban development networks - the nordic context. Urban Research and Practice.  ISSN 1753-5069.  4(1), s 72- 84 . doi: 10.1080/17535069.2011.550543
 • Ladegård, Gro & Vabo, Signy Irene (2010). Ledelse og styring - teoretisk rammeverk, I: Gro Ladegård & Signy Irene Vabo (red.),  Ledelse og styring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0879-1.  Kapittel 1.  s 15 - 38
 • Vabo, Signy Irene (2010). Actors and Governance Arrangements in Long-Term Care for Older People, In Yuri Kazepov (ed.),  Rescaling social policies: Towards multilevel governance in Europe.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-1021-8.  Chapter 10.  s 343 - 363
 • Vabo, Signy Irene (2010). Styring av nettverksbaserte samarbeid i norske kommuner, I: Gro Ladegård & Signy Irene Vabo (red.),  Ledelse og styring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0879-1.  Kapittel 5.  s 89 - 105
 • Vabo, Signy Irene (2010). The Territorial Dimension of Long-Term Care for Older People, In Yuri Kazepov (ed.),  Rescaling social policies: Towards multilevel governance in Europe.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-1021-8.  Chapter 9.  s 277 - 312

Se alle arbeider i Cristin

 • Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (red.) (2020). Folkevalgt og politisk leder. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202679187.  180 s.
 • Vabo, Signy Irene; Klausen, Jan Erling & Askim, Jostein (2020). Offentlig politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031958.  264 s.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Helgesen, Marit Kristine & Vabo, Signy Irene (2018). Politikk og demokrati. En innføring i stats- og kommunbalkunnskap. 4. utgave. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205512436.  367 s.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (red.) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  323 s.
 • Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (2016). Styring og samstyring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1999-5.  208 s.
 • Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (2016). Styring og samstyring - governance på norsk. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245019995.  182 s.
 • Vabø, Mia & Vabo, Signy Irene (red.) (2014). Velferdens organisering. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023755.  224 s.
 • Røiseland, Asbjørn & Vabo, Signy Irene (2012). Styring og samstyring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1056-5.  180 s.
 • Ladegård, Gro & Vabo, Signy Irene (red.) (2010). Ledelse og styring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0879-1.  308 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjærgaard, Marie; Houlberg, Kurt; Blom-Hansen, Jens; Vabo, Signy Irene & Sandberg, Siv (2020). De nordiske kommunalreformer. Nationale reformstrategier i Danmark, Norge og Finland.
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Aars, Jacob; Klausen, Jan Erling & Fimreite, Anne Lise (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD. Vis sammendrag
 • Vabo, Signy Irene; Winsvold, Marte Slagsvold & Eva, Sørensen (2018). Designing institutions for interactive political leadership in local governments – possibilities and contingencies.
 • Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene & Klausen, Jan Erling (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  s 10- 15
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 1.  s 15 - 21
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Tvangstanker?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 33- 33
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin & Vabo, Signy Irene (2016). Styring, kontroll og organisasjonslæring. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  18(1), s 3- 9
 • Vabo, Signy Irene (2015). Controlling and inspecting nursing homes – any potential for learning, to improve the quality of care?.
 • Vabø, Mia & Vabo, Signy Irene (2015). Administrative idealer møter praksis. Fagbladet (Fagforbundet. Seksjon helse og sosial).  ISSN 0809-9251.  (7), s 36- 37
 • Vabø, Mia & Vabo, Signy Irene (2015). Controlling and inspecting nursing homes – any potential for learning, to improve the quality of care?.
 • Vabø, Mia & Vabo, Signy Irene (2015). Kontroll og tilsyn i sykehjem - potensiale for læring og kvalitetsutvikling.
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2014). Paradoxes of Amalgamation Reforms.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Administrative argumenter for større kommuner.
 • Vabo, Signy Irene (2014, 01. desember). Dagsnytt 18. [TV].  NRK.
 • Vabo, Signy Irene (2014, 31. mars). Dagsnytt 18. [TV].  NRK.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertgruppens anbefalinger.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertgruppens forslag til kriterier for kommunal oppgaveløsning - og anbefalingene.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertgruppens forslag til kriterier for kommunal oppgaveløsning - og kriteriene.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertutvalget kommenterer. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.  s 17- 17
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertutvalget som skal gi forslag til kriterier for ny kommunestruktur - orientering om utvalgets mandag og arbeid.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertutvalgets forslag til kriterier - god oppgaveløsning og et sterkt lokaldemokrati.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertutvalgets forslag til kriterier for ny kommunestruktur.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertutvalgets forslag til kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ekspertutvalgets sluttrapport. Kriterier for god kommunestruktur.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Hva har tidligere kriterier i Norge/Norden vært? Hva foreslår Ekspertutvalget og hvorfor?.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Kommunereform - kriterier for kommunestruktur og Ekspertutvalgets videre framdrift.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Kriterier for god kommunestruktur. Ekspertutvalgets delrapport.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Kriterier for god kommunestruktur. Ekspertutvalgets delrapport.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Kriterier for god kommunestruktur. Ekspertutvalgets delrapport.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Kriterier for god kommunestruktur. Ekspertutvalgets sluttrapport.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Kriterier for god kommunestruktur. Ekspertutvalgets sluttrapport.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Kriterier for god kommunestruktur. Sluttrapporten fra ekspertutvalget.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Ny kommunestruktur i Norge?.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Nye oppgaver - endrede kriterier for god kommunestruktur.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Større kommuner - sterkere lokaldemokrati. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 3- 3
 • Vabo, Signy Irene (2014). Større kommuner - større kraft. Kommunal rapport.  ISSN 0801-6410.  s 17- 17
 • Vabo, Signy Irene (2014). Universalisme og helseavtalene i Samhandlingsreformen.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Velferdens organisering - mellom styring, ledelse og læring.
 • Vabo, Signy Irene (2014). Velferdstjenestenes flernivåorganisering - mellom lokal politikk og nasjonale standarder.
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin & Vabo, Signy Irene (2013). The State Audit Institutions ability to trigger change in the audited entities. The case of performance audit in Norway.
 • Vabo, Signy Irene (2013). Fragmentering, kontroll og ansvarlighet - noen tanker om forskningens bidrag.
 • Vabo, Signy Irene (2013). Hva samordning er - og om noen utfordringer ved å evaluere effektivitet i samarbeid.
 • Vabo, Signy Irene (2013). Statlig styring av samhandlingsreformen – krevende lokale prioriteringer?.
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Vabo, Signy Irene (2011). Flernivåstyring av eldreomsorgen i Norge - en utfordring for realiseringen av nasjonal politikk.
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Vabo, Signy Irene (2011). Sykehjem til alle? Nasjonal politikk og lokal tilpasning.
 • Vabo, Signy Irene (2011). Eldreomsorg - nasjonal styringsiver i samarbeid med kommunene?.
 • Vabo, Signy Irene (2011). Flernivåstyring av eldretjenestene.
 • Vabo, Signy Irene (2011). Implementeringsparadoks i et flernivådemokrati. En diskusjon av eldreomsorgsområdet.
 • Vabo, Signy Irene (2011). Livet i akademia: Fra stipendiat til professor.
 • Vabo, Signy Irene (2011). Sigrid Nordstoga og Anne Marie Støkken: Barenverninstitusjoner og markedsbyråkrati. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  14(1), s 53- 55
 • Vabo, Signy Irene (2011). Velferdsstats- og selvstyreverdier i konflikt. Flernivåstyring av heldøgns pleie og omsorg.
 • Vabo, Signy Irene & Røiseland, Asbjørn (2010). Conceptualizing tools in network governance.
 • Vabo, Signy Irene; Røiseland, Asbjørn & Nyseth, Torill (2010). Evaluating performance in governance networks.
 • Ladegård, Gro & Vabo, Signy Irene (2010). Ledelse, styring og rasjonalitet.
 • Vabo, Signy Irene (2010). Et blikk på tilrådingene for styrket egenkontroll i kommunene.
 • Vabo, Signy Irene (2010). Implementeringsparadokser i et flernivådemokrati.
 • Vabo, Signy Irene (2010). Mer rapportering - mindre kontroll?.
 • Vabo, Signy Irene (2010). Samstyring og annen styring.
 • Vabo, Signy Irene (2010). Samstyring: nye vertikale og horisontale relasjoner?.
 • Vabo, Signy Irene (2010). Styring av nettverksbaserte samarbeid i norske kommuner.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. mai 2013 10:49 - Sist endret 8. mai 2019 14:45