Signy Irene Vabo

Bilde av Signy Irene Vabo
English version of this page
Telefon +47 22854430
Mobiltelefon 97516395
Rom 808
Treffetider Etter avtale (send en e-post)
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Reformer (herunder kommunereformen)
 • Kommunal organisering, lokaldemokrati og politisk lederskap
 • Forholdet mellom staten og kommunene (herunder virkemiddelbruk)
 • Velferdsforvaltning (spesielt helse- og omsorg)
 • Organisering og styring i og mellom organisasjoner (herunder samstyring)
 • Kontroll og læring i organisasjoner
 • Komparative studier

Undervisning

STV 1400 Offentlig politikk og administrasjon (bachelor)

STV 4400 Designseminar i offentlig politikk og administrasjon (master)

STV 4423  Komparativ lokal politikk og forvaltning (master)

STV 9430 Political leadership and democratic innovations in local governments (Phd)

Bakgrunn

Yrkeserfaring

 • Fra 1. august 2015: Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2013-2015: Professor, Institutt for offentlig styring og velferdsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet - Storbyuniversitetet) og Professor II, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2011-2012: Seniorrådgiver, Riksrevisjonen
 • 2004-2011: Førsteamanuensis, Institutt for offentlig styring og velferdsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus (nå: OsloMet - Storbyuniversitetet)
 • 1994-2003: Forsker II, Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Oslo
 • 1993-1994: Forsker III, Østlandsforskning, Lillehammer
 • 1992-1992: Lektor, Kommunalkandidatutdanningen, Norges kommunal- og sosialhøgskole (nå: OsloMet - Storbyuniversitetet)
 • 1986-1992: Konsulent, Asker kommune

Utdannelse

 • Dr. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (2002)
 • Visiting Research Student, London School of Economics and Political Science (1999)
 • Cand. polit. i statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1993)
 • Kommunalkandidat, Norges kommunal- og sosialhøgskole (1986)
Emneord: Offentlig politikk og administrasjon, Kommunalpolitikk, Forvaltningspolitikk, Demokrati, Velferdsstat, Nordic
Publisert 28. mai 2013 10:49 - Sist endret 8. mai 2019 14:45