2021

Tidligere

Tid og sted: 11. mai 2021 12:0013:30, Zoom

Det andre seminaret i det revitaliserte AKS-seminaret er en  presentasjon av Maria Brandén (Instituttet for analytisk sosiologi) med tittelen "Escaping One's Disadvantage? Neighborhoods, Socioeconomic Origin and Children's Life Outcomes"

Tid og sted: 4. mai 2021 12:0013:30, Zoom

Det første seminaret i det revitaliserte AKS-seminaret er en  presentasjon av  Dan McArthur and Aaron Reeves (Universitet i Oxford) med tittel "The unintended consequences of quantifying quality: Does ranking school performance shape the geographical concentration of advantage?"