2016

Tidligere

Tid og sted: 30. nov. 2016 14:1515:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Martin Hällsten (Stockholms Universitet) har på kort tid blitt en ledende forsker innen utdannings- og ulikhetssosiologi. Han har publisert arbeider innen en rekke felt, bl.a. ulikhet sett over mange generasjoner, om ulike kilder til lønnsulikhet, og livslang læring.

 

På dette seminaret, som er en samproduksjon med Klasse- og eliteseminaret, presenterer Hällsten et arbeid om familiers formuer og barnas utdanningsprestasjoner. Fabian Pfeffer (Michigan) er medforfatter.

 

Tid og sted: 25. okt. 2016 14:1515:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Jani Turunen (Stockholms Universitet) besøker AKS-seminaret. Turunen er demograf/familiesosiolog og arbeider blant annet med problemstillinger knyttet til skilsmisser og stefamilier. På seminaret presenterer han to nye arbeider om delt bosted for barn etter samlivsbrudd og dets sammenheng med barns stress og livskvalitet.

Richard Swedberg
Tid og sted: 20. sep. 2016 14:1516:00, Helga Engs hus: Auditorium U35

Professor Richard Swedberg fra Cornell university, kommer til AKS seminaret, hvor han skal presentere en ny forståelse av teoretisering i sosiologi.

Tid og sted: 24. mai 2016 14:1516:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Richard Berk, sosiolog og professor i statistikk og kriminologi ved University of Pennsylvania, kommer til AKS-seminaret! På dette seminaret presenterer han arbeider knyttet til prediktive modeller for partnervold.

Tid og sted: 19. apr. 2016 14:1516:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

At sosioøkonomisk status går i arv fra foreldre til barn er et velkjent samfunnsvitenskapelig funn. Hvilken betydning flere generasjoner har er ikke like klart. Forsker Jørgen Heibø Modalsli presenterer et arbeid på AKS-seminaret om dette, hvor han har brukt historiske registerdata fra Norge over nesten 150 år. Modalsli er ansatt i Statistisk sentralbyrås forskningsavdeling og har i flere år arbeidet med historiske perspektiver på økonomisk ulikhet.

Tid og sted: 1. feb. 2016 14:1515:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Sytske Besemer (UC Berkeley) arbeider med psykologisk-kriminologiske problemstillinger. Hun tar i dette seminaret opp flere ulike sider ved et klassisk fenomen, nemlig korrelasjonen mellom foreldre og barns i kriminell atferd.

Tid og sted: 25. jan. 2016 14:1515:30, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Andreas Forø Tollefsen (UiO) presenterer på AKS-seminaret et arbeid om borgerkriger og fattigdomsreduksjon i Afrika. Den store innovasjonen i Tollefsens arbeid ligger i bruken av mer detaljerte geografiske data, som gjør at man kan kaste mer lys over konsekvenser av krigshandlinger på lokalt nivå.