Analytisk, kvantitativ sosiologi

AKS-seminaret er en seminarrekke ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Seminarmøtene er åpne for alle interesserte.

Standard tidspunkt for seminaret er tirsdager kl 14:15, men enkelte seminarer foregår på andre dager/tidspunkt. Kontaktperson for seminaret er Torkild Hovde Lyngstad. Ta gjerne kontakt om du ønsker å legge frem noe. Noen manus legges iblant ut før seminaret, slik at deltakere kan forberede seg.