2015

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2015 14:1515:30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Andreas Forø Tollefsen (UiO) presenterer på AKS-seminaret et arbeid om borgerkriger og fattigdomsreduksjon i Afrika. Den store innovasjonen i Tollefsens arbeid ligger i bruken av mer detaljerte geografiske data, som gjør at man kan kaste mer lys over konsekvenser av krigshandlinger på lokalt nivå.

Tid og sted: 27. okt. 2015 14:1515:45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Magnus Rasmussen (ph.d.-stipendiat, Universitetet i Aarhus) presenterer et arbeid på AKS-seminaret om segmentering av velferdsstater -- at ytelser og fordeler gis på grunnlag av nasjonale, etniske eller sosiale grupper fremfor behov eller universelle rettigheter.

Tid og sted: 1. sep. 2015 14:1515:45, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Nicolai T. Borgen presenterer et arbeid med tittelen "Horizontal stratification of higher education:  The relative importance of field of study, institution, and department." Sammen med Arne Mastekaasa undersøker han den relative betydningen av utdanningstype og utdanningsinstitusjonen eksamenen er avlagt ved for arbeidsmarkedsutfall.

Tid og sted: 23. juni 2015 14:1515:30, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Letizia Mencarini (Torino) presenterer et arbeid om institusjonelle rammer, fruktbarhet og lykke.

Letizia Mencarini er gjesteforsker ved ISS i sommer. Hun er demograf og arbeider for tiden med problemstillinger knyttet til fruktbarhet og subjektiv livskvalitet. Blant annet leder hun SWELL-FER, et stort ERC-finansiert prosjekt om dette. Mencarini har publisert en lang rekke arbeider innenfor familie- og fruktbarhetsfeltet.  

Tid og sted: 16. juni 2015 14:1515:30, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Henning Finseraas (ISF) presenterer et arbeid om kulturerelle normers betydning for kvinnelig yrkesaktivitet. Arbeidet har tittelen "Ancestry Culture, Local Institutions, and Situated Agency - A Study of Female Labor Supply"

Tid og sted: 12. mai 2015 15:0016:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Kelly Musick (Cornell) presenterer et arbeid om trender i kvinners og menns ulike bidrag til husholdningen etter barnefødsler. Hun diskuterer også implikasjoner av disse trendene for utviklingen i sosial ulikhet.

Musick er professor ved Cornell University i Ithaca, New York. Hun har arbeidet med en rekke temaer innen familiesosiologi. Især har hun publisert mye om koblingen mellom fruktbarhet og valg av samlivsform.

Tid og sted: 19. mars 2015 14:1516:00, Auditorium 5, Eilert Sundts hus (SV-fakultetet)

Herman van de Werfhorst presenterer paperet "Persistent Inequality in Positional Education."

Seminaret arrangeres som et samarbeid mellom AKS-seminaret og Klasse- og eliteseminaret ved ISS.

Tid og sted: 24. feb. 2015 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Liana Fox presenterer paperet "Parental Wealth and the Black-White Mobility Gap in the US."

Tid og sted: 27. jan. 2015 14:1516:00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Andreas Kotsadam (UiO) presenterer resultater fra to eksperiment-baserte arbeider om forholdet mellom majoritet og minoritet i sosiale kontekster.

I det ene arbeidet er temaet kontakthypotesen om etniske relasjoner, og i det andre arbeidet er temaet om kontakt med kvinnelige kolleger fører til mindre kjønnsdiskriminering.