2014

Tidligere

Tid og sted: 6. mars 2014 14:1516:00, Auditorium 6, Eilert Sundts hus

Martin Kolk (Stockholms Universitet) arbeider i hovedsak med problemstillinger knyttet til slektskap utenfor kjernefamilien. På AKS-seminaret presenterer han et arbeid i skjæringspunktet mellom kulturgeografi og demografi, hvor han studerer hvordan flyttemønstre former i hvor stor grad vi bor i nærheten av våre slektninger.

Tid og sted: 28. jan. 2014 14:1516:00, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Lynn Prince Cooke, professor ved University of Bath, har det siste tiåret etablert seg som en fremtrende forsker i skjæringspunktet mellom temaene ulikhet/familie/kjønn. På AKS-seminaret presenterer hun et arbeid om "farskapspremier" i yrkeslivet og hvordan disse endres over tid.