English version of this page

Endringer i ph.d.-programmet fra og med høsten 2018

Fra og med høsten 2018 endres den obligatoriske fellesdelen i ph.d.-programmet. Endringene gjelder for nye ph.d.-kandidater fra og med høsten 2018.

Den nye obligatoriske fellesdelen er satt sammen slik:

  • et oppstartseminar
  • to emner i vitenskapsteori (totalt 4 studiepoeng)
  • et emne i forskningsetikk (2 studiepoeng)
  • to emner i forskerferdigheter (totalt 4 studiepoeng)

Anbefalt løp for fellesdelen fra og med høsten 2018:

Anbefalt løp for kandidater med opptak høstsemester Anbefalt løp for kandidater med opptak vårsemester
Høstsemester -uke 41 & 42 Vårsemester - uke 9 & 10
Start up (obligatorisk aktivitet) Start up (obligatorisk aktivitet)
SV9103 Research ethics (2 sp) SV9103 Research ethics (2 sp)
SV9104 Philosophy of science (2 sp) SV9105 Philosophy of science (2 sp)
SV9106 Researcher skills (2 sp) SV9107 Researcher skills (2 sp)
Vårsemester - uke 9 & 10 Høstsemester - uke 41 & 42
SV9105 Philosophy of science (2 sp) SV9104 Philosophy of science (2 sp)
SV9107 Researcher skills (2 sp) SV9106 Researcher skills (2 sp)
Til sammen 10 sp Til sammen 10 sp

Den obligatoriske fellesdelen bestod tidligere av 6 studiepoeng. Det nye opplegget utgjør 10 studiepoeng. Totalt utgjør de ulike studieretningenes studieplaner 30 studiepoeng, med unntak av samfunnsøkonomi som har en studieplan på 45 studiepoeng.

Fordi fellesdelen øker fra 6 til 10 studiepoeng, endres også den totale studieplanen for nye kandidater fra og med høsten 2018. De ulike studieretningenes oppbygging og struktur vil bli oppdatert så fort som mulig.

Kandidater med opptak på ph.d.-programmet før høsten 2018

Kandidater som mangler SV9101 - Kurs i vitenskapsteori og SV9102 - Forskningsetikk

  • Ph.d.-kandidater som ikke har rukket å ta SV9101 - Kurs i vitenskapsteori og SV9102 - Forskningsetikk før høsten 2018, må ta de to nye emnene i vitenskapsteori (SV9104 Philosophy of science 2 sp og SV9105 Philosophy of science 2 sp) og det nye emnet i forskningsetikk (SV9103 Research ethics 2 sp).
  • Vær oppmerksom på at ett vitenskapsteoriemne vil gå om høsten og det andre om våren,slik at ph.d.-kandidater vil måtte bruke to semestre på å ta disse emnene.

Kandidater som mangler SV9101 - Kurs i vitenskapsteori

  • Ph.d.-kandidater som ikke har rukket å ta SV9101 - Kurs i vitenskapsteori før høsten 2018, må ta de to nye emnene i vitenskapsteori (SV9104 Philosophy of science 2 sp og SV9105 Philosophy of science 2 sp).
  • De nye vitenskapsteoriemnene regnes totalt som likeverdige med SV9101.
  • Vær oppmerksom på at ett vitenskapsteoriemne vil gå om høsten og det andre om våren, slik at ph.d.-kandidater vil måtte bruke to semestre på å ta disse emnene.

Kandidater som mangler SV9102 - Forskningsetikk

  • Ph.d.-kandidater som ikke har rukket å ta SV9102 - Forskningsetikk før høsten 2018, må ta det nye emnet i forskningsetikk (SV9103 Research ethics 2 sp). Emnet tilbys både høst og vår.

Bakgrunn for endringen

Spørsmål?

Ta kontakt med ph.d.-rådgiver Mari Corell

Publisert 30. jan. 2018 15:55 - Sist endret 1. feb. 2018 09:27