English version of this page

Endringer i ph.d.-programmet fra og med høsten 2018

Fra og med høsten 2018 endres den obligatoriske fellesdelen i ph.d.-programmet. Endringene gjelder for nye ph.d.-kandidater fra og med høsten 2018.

Sist oppdatert i juni 2018.

Den nye obligatoriske fellesdelen utgjør 10 sp og er satt sammen slik:

  • et oppstartseminar
  • et emne i vitenskapsteori over to semestre (4 studiepoeng)
  • et emne i forskningsetikk (2 studiepoeng)
  • to emner i forskerferdigheter (totalt 4 studiepoeng)

Anbefalt løp for fellesdelen fra og med høsten 2018:

Anbefalt løp for kandidater med opptak høstsemester Anbefalt løp for kandidater med opptak vårsemester
Høstsemester -uke 41 & 42 Vårsemester - uke 9 & 10
SV9103 Introduction to the PhD programme (obligatorisk aktivitet) SV9103 Introduction to the PhD programme (obligatorisk aktivitet)
SV9104 Research Ethics (2 sp) SV9104 Research Ethics (2 sp)
SV9105 Philosophy of Social Science - følge undervisning SV9105 Philosophy of Social Science - følge undervisning
SV9106 Dissemination (2 sp) SV9107 International publishing (2 sp)
Vårsemester - uke 9 & 10 Høstsemester - uke 41 & 42
SV9105 Philosophy of Social Science -  følge undervisning og ta eksamen (totalt 4 sp) SV9105 Philosophy of Social Science - følge undervisning og ta eksamen (totalt 4 sp)
SV9107 International publishing (2 sp) SV9106 Dissemination (2 sp)
Til sammen 10 sp Til sammen 10 sp

Den obligatoriske fellesdelen bestod tidligere av 6 studiepoeng. Det nye opplegget utgjør 10 studiepoeng. Totalt utgjør de ulike studieretningenes studieplaner 30 studiepoeng, med unntak av samfunnsøkonomi som har en studieplan på 45 studiepoeng.

Fordi fellesdelen øker fra 6 til 10 studiepoeng, endres også den totale studieplanen for nye kandidater fra og med høsten 2018. Se de ulike studieretningenes oppbygging og struktur-sider for oversikt over gjeldende studieplan og tidligere studieplaner.

Kandidater med opptak på ph.d.-programmet før høsten 2018

Kandidater som mangler SV9101 - Kurs i vitenskapsteori og SV9102 - Forskningsetikk

Kandidater som mangler SV9101 - Kurs i vitenskapsteori

  • Ph.d.-kandidater på gammel studieplan som ikke har rukket å ta SV9101 Kurs i vitenskapsteori før høsten 2018, må ta det nye emnet i vitenskapsteori (SV9105 Philosophy of social science - 4 sp over to semestre).
  • De nye vitenskapsteoriemnet regnes totalt som likeverdige med SV9101.
  • Vær oppmerksom på at vitenskapsteoriemnet vil gå over høst og vår, slik at ph.d.-kandidater vil måtte bruke to semestre på å ta dette emnet.

Kandidater som mangler SV9102 - Forskningsetikk

Bakgrunn for endringen

Spørsmål?

Ta kontakt med ph.d.-rådgiver Ingebjørg Hovde

Publisert 30. jan. 2018 15:55 - Sist endret 28. sep. 2018 09:31