English version of this page

Oppbygging og struktur - Ph.d.

Doktorgraden består av en vitenskapelig avhandling og en opplæringsdel på 30 - 45 studiepoeng.

Som en del av opplæringsdelen har alle ph.d-kandidater ved det samfunnsvitenskapelige fakultet obligatorisk fellesundervisning (10 studiepoeng) i blant annet vitenskapsteori og forskningsetikk.

Resten av opplæringsdelen varierer avhengig av kandidatens studieretning.

 

 

Informasjon om endringer av programmet fra og med høsten 2018 og overgangsordninger for fakultetets fellesemner for kandidater tatt opp før høsten 2018.

Publisert 14. juni 2018 21:18 - Sist endret 21. nov. 2018 15:00