English version of this page

Oppbygging og obligatoriske emner

Doktorgraden består av en vitenskapelig avhandling og en opplæringsdel på 30 - 45 studiepoeng.

Som en del av opplæringsdelen har alle ph.d-kandidater ved det samfunnsvitenskapelige fakultet obligatorisk fellesundervisning (10 studiepoeng) i blant annet vitenskapsteori og forskningsetikk.

Resten av opplæringsdelen er knyttet til ph.d-kandidatens studieretning.

Evalueringer

Emneevalueringer for ph.d.-emner gjennomført ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Spørsmål?