I media

Håndtrykk
Publisert 18. mars 2021 13:20

Nødvendige kompromisser kan være politisk og ideologisk upopulære. Det gjelder både i USA og i Norge – og selv om kompromissene aldri så mye tjener majoritetens interesser.

Bildet kan inneholde: fotografi, kamera linse, linse, kameraer og optikk, himmel.
Publisert 12. mars 2021 15:16

Straks du nevner ordet sosialisme i dannet selskap, er det som om en Leca-blokk har deiset ned i forsamlingen. Straffen er en umiddelbar debatt med Kristin Clemet.

Steinar Holden i Debatten på NRK
Publisert 21. jan. 2021 10:13

Igjen, igjen og igjen flytter politikerne på fristen for hvor lenge de koronapermitterte kan være permittert. Hvor smart er det?