I media

Bilde av piper med røyk
Publisert 9. mai 2022 12:42

Den økonomiske krigføringen mot Russland er så langt lite vellykket. Men kanskje finnes en måte å gjøre det på som påfører fienden mer skade uten at konsekvensene for Vesten blir så store.

Bildet kan inneholde: himmel, bygning, sky, vindu, skygge.
Publisert 19. jan. 2022 12:52

Bedriftseiere har lobbet for og mottatt betydelige summer i coronastøtte. Har staten gjennom disse overføringene i realiteten etablert en ny sosialforsikring, en eiertrygd? Ønsker vi virkelig et trygdesystem for eiere, på linje med folketrygden?

Norges Banks kontorbygg
Publisert 19. jan. 2022 10:51

Tenk deg Siv Jenssen tilbake som finansminister i 2026. Vil hun finne seg i å bli disiplinert av Jens Stoltenberg? Vil velgerne hennes finne seg i at hun blir overstyrt av ham?

Lekefigur som sitter på stabel mynter
Publisert 13. des. 2021 13:13

Kalle Moene intervjuet av Klassekampen: - Statens betingelsesløse krisepakker fungerte først og fremst som en slags forsikring for kapitaleierne.