I media

Dollar bill
Publisert 15. nov. 2019 10:00

Trump's fiscal policy is in the wake of Republican tradition

Bildet kan inneholde: mynt, gull, metall, penger, gullmedalje.
Publisert 18. okt. 2019 16:13

I år går Nobelprisen i økonomi til Randomistas.

Norgs Banks fasade
Publisert 11. okt. 2019 20:00

Norsk økonomi bør fortsatt stimuleres, men det bør Norges Bank ta seg av.

Hånd som legger stemmeseddel i valgurne
Publisert 17. sep. 2019 11:32

Konkurransen mellom marked og regulering er som kampen mellom harer og rever.

Bilde av sol gjennom tett skog
Publisert 6. sep. 2019 10:09

Avskogingen fortsetter om vi ikke er villige til å bruke handel og investeringer som verktøy.

Foto av et familiemåltid i 1950
Publisert 30. juli 2019 11:08

Når amerikanerne skal løse andre lands problemer, tyr de til tiltak som de har ideologiske motforestillinger mot i eget land.

Foto av Oslo
Publisert 30. juli 2019 11:02

Nedskriving av gjeld og forsikring mot boligprisfall er tiltak som bør utredes.

Publisert 30. juli 2019 10:43
Foto av vindmøller
Publisert 20. mai 2019 08:50

Hvis markedet for forbrukslån skal fungere godt, må långivere tape mer ved mislighold.

Foto av vindmøller
Publisert 29. apr. 2019 13:51

Det er tiltagende konflikter mellom natur og klimahensyn. Hvordan sørger vi for at balansen blir rett?

Et barn som leker
Publisert 14. apr. 2019 21:06

Diagnosen er kanskje riktig, men medisinen blir feil: Debatten om barnehager viser at offentlig sektor må bli bedre på innkjøp.

Foto av oljeplattform
Publisert 29. mars 2019 11:58

Vil vi redusere aktiviteten på sokkelen av klimagrunner, er reduserte lisenstildelinger og en avgift pr. produsert fat gode og målrettede tiltak.

Foto av Stortinget
Publisert 29. mars 2019 11:46

Regjeringen jobber nå med en ny eierskapsmelding for statlige selskaper. Det trengs, for den forrige holdt ikke mål faglig.

Foto av Unsplash
Publisert 29. mars 2019 11:41

Skal fremtidens arbeidsliv få den kompetansen det vil trenge, må innsatsen styrkes på mange områder.

Publisert 29. mars 2019 11:34

Skal vi bevare et samfunn med små forskjeller, bør vi takle morgendagens kilder til økt ulikhet snarere enn gårsdagens.

Foto av jente med plakat
Publisert 19. mars 2019 14:38

Det er stor forskjell på oligarkisk velstand for de få og demokratisk velstand for de mange.

Publisert 19. mars 2019 14:22

Jens Ulltveit-Moe vil ha «mer klassekamp». Bra.

Mor og to barn som ser på nettbrett
Publisert 15. mars 2019 14:33

Tigermammaer og helikopteroppdragelse vil trolig vinne mer terreng, også i tilbakelente Norge. I hvert fall i de ambisiøse klasser.

Foto av Flickr
Publisert 14. feb. 2019 14:03

Ulikhet dreper – men først og fremst i land med svak politisk konkurranse.

Foto av Wikimedia Commons
Publisert 18. jan. 2019 14:07

Brasils nye president har lovet å industrialisere Amazonas, men som markedsliberalist lytter han til investorer.

Publisert 26. nov. 2018 15:19

Parisavtalen er ikke bindende. For at den likevel skal være troverdig, må vi investere mer i grønn og mindre i brun teknologi.

Publisert 22. okt. 2018 16:14

Er skatteunndragelse et stort problem i Norge?

Publisert 22. okt. 2018 15:28

Trumps handelskriger har en rekke usikre effekter. Men én ting er sikkert: Forbrukerne kommer til å tape.

Publisert 9. okt. 2018 18:49

Næringsstøtte koster oss milliarder. Tjener det hensikten, eller først og fremst bedriftene som får støtte?

Bilde oljeplattform i Norge
Publisert 8. okt. 2018 14:24

Thøgersen-utvalget støtter ikke Norges Banks forslag om å ta oljeaksjer ut av fondet. Regjeringen bør høre på Norges Bank.