Om instituttet

Sosialantropologisk institutt har siden etableringen i 1964 utviklet seg til et av Europas ledende institutter for antropologi. Vi legger vekt på komparativ forskning av den sosiale og kulturelle variasjonen som vår menneskelige verden rommer. Vår stab har feltarbeidserfaring fra de fleste deler av verden.

Kontakt SAI

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31
Eilert Sundts hus, 6. etg.
0851 Oslo

Postadresse

Postboks 1091 Blindern
0317 Oslo

Telefon og e-post

22 85 65 26 (telefon)