Silje Maria Tellmann

Bilde av Silje Maria Tellmann
English version of this page
Telefon +47 22841608
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 77 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Jeg er opptatt av samspillet mellom akademia og resten av samfunnet, og er særlig interessert i hvordan forskning integreres i politikkutformingsprosesser. Jeg har studert dette gjennom forskjellige prosesser, aktører og organisasjoner, slik som i norsk klimapolitikk, forskeres deltakelse i offentlige utvalg, forvaltningens kunnskapsorganisering og forskeres egne praksiser for å kommunisere forskning til ulike aktører.

I stillingen som postdoktor er jeg tilknyttet Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS).

Bakgrunn

Seniorforsker, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

PhD-stipendiat, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Cand.polit, sosiologi, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2022). Nested identities and identification in higher education institutions—the role of organizational and academic identities. Higher Education. ISSN 0018-1560. doi: 10.1007/s10734-022-00837-5.
 • Tellmann, Silje Maria & Gulbrandsen, Magnus (2022). The other side of the boundary: Productive interactions seen from the policy side. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. doi: 10.1093/scipol/scac013.
 • Tellmann, Silje Maria (2022). The Societal Territory of Academic Disciplines: How Disciplines Matter to Society. Minerva. ISSN 0026-4695. doi: 10.1007/s11024-022-09460-1.
 • Gundersen, Torbjørn; Alinejad, Donya; Branch-Smith, Teresa; van Dijck, José; Duffy, Bobby & Hewlett, Kirstie [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). A New Dark Age? Truth, Trust, and Environmental Science. Annual Review Environment and Resources. ISSN 1543-5938.
 • Muhonen, Reetta & Tellmann, Silje Maria (2022). Challenges of reporting societal impacts for research evaluation purposes – case of sociology. I Engels, Tim & Kulczycki, Emanuel (Red.), Research Assessment in the Social Sciences. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781800372542. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2021). Institutionalising Distrust? The Changing Relationship Between Higher Education and the Labour Market in Norway. I Maassen, Peter & Gibbs, Paul (Red.), Trusting in Higher Education: A multifaceted discussion of trust in and for higher education in Norway and the United Kingdom. Springer Nature. ISSN 978-3030870362. s. 69–88.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2021). Trade unions’ interpretation of a just transition in a fossil fuel economy. Environmental Innovation and Societal Transitions. ISSN 2210-4224. 40, s. 421–434. doi: 10.1016/j.eist.2021.09.007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2020). Professional educational programmes under pressure. Organizational challenges related to strengthening research. Studies in Higher Education. ISSN 0307-5079. doi: 10.1080/03075079.2019.1711039. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2019). Linking higher education and the world of work: learning outcomes and intermediary organisations. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 32(8), s. 678–692. doi: 10.1080/13639080.2019.1696951. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tellmann, Silje Maria (2018). Norges offentlige utredninger – mellom forskning og politikk. I Bjørkdahl, Kristian (Red.), Rapporten: Sjanger og styringsverktøy. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-4052-3. s. 107–126.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Bounded deliberation in public committees: the case of experts. Critical Policy Studies. ISSN 1946-0171. s. 1–19. doi: 10.1080/19460171.2015.1111155.
 • Tellmann, Silje Maria (2012). The constrained influence of discourses: the case of Norwegian climate policy. Environmental Politics. ISSN 0964-4016. 21(5), s. 734–752. doi: 10.1080/09644016.2012.692936. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Leseth, Anne & Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202378387. 207 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tellmann, Silje Maria & Gulbrandsen, Magnus (2021). What’s in a contract? Exploring the uses of contract research in two policy fields in Norway .
 • Tellmann, Silje Maria & Thune, Taran Mari (2021). Science to the rescue! Public trust in science in pandemic times. Teknovatøren. s. 12–13.
 • Tellmann, Silje Maria (2021). Metode og etikk i oppdragsforskningen.
 • Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus & Høiland, Gry Cecilie Lunder (2021). Finding the right research. Articulating and implementing demands for academic policy advice. .
 • Lyby, Lars & Tellmann, Silje Maria (2020). Forskningskommunikasjonens scenografi - og hva vi går glipp av når kommunikasjonen blir digital. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 43(4), s. 30–31.
 • Kristiansen, Nina & Tellmann, Silje Maria (2020). Ideologi eller fakta - hvem er forskerne til for? [Internett]. Forskning.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2020). Hva vil brukerne av forskning ha?
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Tellmann, Silje Maria (2020). Paradokser i tillit til forskning.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2019). Mergers in higher education; the role of identity in integrating organizations and academic staff .
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Tellmann, Silje Maria & Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth (2019). Kortreist kunnskap. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 29(2).
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2019). Trade unions as a force for stability or a force for transformation.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Forskersonen-panelene "Hvordan forske på forskningskommunikasjon og hva fant vi?" og "Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?" .
 • Tellmann, Silje Maria & Dybdahl, Linn Meidell (2019). Forskning får verdi gjennom kommunikasjon. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus & Høiland, Gry Cecilie (2019). Practices in Public Agencies’ R&D Departments.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The societal impact of sociology in Norway.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Further research is needed! Teknovatøren. s. 23–25.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Myteknusing om forskningsformidling. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The organization and practice of co-production in research.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not.
 • Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). NIFU Innsikt 2019:4. Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen.
 • Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2018). Academic career trajectories in Norway and UK.
 • Solberg, Espen; Aksnes, D. W.; Børing, Pål; Tellmann, Silje Maria; Ramberg, Inge & Aanstad, Siri (2018). Pathways to Global Impact: Methodological challenges and possibilities in tracing the impacts of development research.
 • Tellmann, Silje Maria & Andersen, Gisle (2018). Introduksjon: Ekspertene i kunnskapssamfunnet. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 2(5), s. 357–362. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-01.
 • Tellmann, Silje Maria & Elken, Mari (2017). Bridging the gap between professions and higher education institutions.
 • Tellmann, Silje Maria (2017). A hidden epistocracy on public committees?
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?
 • Skule, Sveinung; Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O & Elken, Mari (2017). Akademia og arbeidslivet må fortsette samarbeidet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude & Tellmann, Silje Maria (2017). Professional educational programmes under pressure. Organisational challenges related to strengthening research.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Norwegian public committees – between experts and interests.
 • Tellmann, Silje Maria & Røsdal, Trude (2016). Presentasjon av gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Økt ekspertrepresentasjon i offentlige utvalg. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 39(3), s. 22–23.
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2016). Advocates and/or buffers: intermediary organisations and learning outcomes.
 • Tellmann, Silje Maria & Lassen, Kjersti (2016). Politikerne plukker forskning som passer deres egen agenda. [Internett]. forskning.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Eksperter i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forskere i utvalg. sosiologen.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Utvalgt og helt uavhengig? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Skjulte strateger eller overbeviste fagpersoner? Replikk til Martiniussen. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 96–97.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Om ekspertrollen i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria (2014). Deliberative experts?
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2014). Klima - ekspertenes ansvar? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 189–195.
 • Tellmann, Silje Maria (2014). To agree or disagree. On the participation of experts in policy advising committees.
 • Tellmann, Silje Maria (2011). Knowledge based discourses in Norwegian climate policy making.
 • Tellmann, Silje Maria (2010). Societal impact seen from the user side: Knowledge brokers as gatekeepers of productive interactions.
 • Tellmann, Silje Maria (2009). Obama på klimamøtet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Langfeldt, Liv & Solberg, Espen (2019). The policy mix for knowledge transfer between science and industry in Norway : Case study contribution to the OECD Tip knowledge transfer and policies project. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education. ISSN 978-82-327-0416-3.
 • Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan & Røsdal, Trude [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0371-5.
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0375-3.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth & Vabø, Agnete (2018). Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0364-7.
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari & Kyvik, Svein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0318-0.
 • Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan & Tellmann, Silje Maria (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0301-2.
 • Solberg, Espen; Tellmann, Silje Maria; Aanstad, Siri; Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge & Børing, Pål (2017). Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0277-0.
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0272-5.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0215-2.
 • Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria & Olsen, Bjørn Magne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0220-6.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0219-0.
 • Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte & Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0199-5.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Experts in public policymaking: influential, yet constrained. HiOA. ISSN 9788293208976.
 • Riise, Ørjan Rogne & Tellmann, Silje Maria (2012). Den militære profesjonsmoral - en empirisk studie av profesjonsmoral ved Krigsskolen. Senter for profesjonsstudier.
 • Tellmann, Silje Maria (2005). Fra argumentasjon til kjøpslåing - en studie av samhandlingen i klimaforhandlingene. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2018 09:46 - Sist endret 3. sep. 2020 13:17

Prosjekter

Forskergrupper