Silje Maria Tellmann

Bilde av Silje Maria Tellmann
English version of this page
Telefon +47 22841608
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Jeg er opptatt av samspillet mellom akademia og resten av samfunnet, og er særlig interessert i hvordan forskning integreres i politikkutformingsprosesser. Jeg har studert dette gjennom forskjellige prosesser, aktører og organisasjoner, slik som i norsk klimapolitikk, forskeres deltakelse i offentlige utvalg, forvaltningens kunnskapsorganisering og forskeres egne praksiser for å kommunisere forskning til ulike aktører.

I stillingen som postdoktor er jeg tilknyttet Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS).

Bakgrunn

Seniorforsker, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

PhD-stipendiat, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Cand.polit, sosiologi, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Leseth, Anne & Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning? Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202378387. 207 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tellmann, Silje Maria (2021). Metode og etikk i oppdragsforskningen.
 • Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus & Høiland, Gry Cecilie Lunder (2021). Finding the right research. Articulating and implementing demands for academic policy advice. .
 • Tellmann, Silje Maria & Thune, Taran Mari (2021). Science to the rescue! Public trust in science in pandemic times. Teknovatøren. s. 12–13.
 • Lyby, Lars & Tellmann, Silje Maria (2020). Forskningskommunikasjonens scenografi - og hva vi går glipp av når kommunikasjonen blir digital. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 43(4), s. 30–31.
 • Tellmann, Silje Maria (2020). Hva vil brukerne av forskning ha?
 • Kristiansen, Nina & Tellmann, Silje Maria (2020). Ideologi eller fakta - hvem er forskerne til for? [Internett]. Forskning.no.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Tellmann, Silje Maria (2020). Paradokser i tillit til forskning.
 • Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). NIFU Innsikt 2019:4. Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not.
 • Tellmann, Silje Maria & Dybdahl, Linn Meidell (2019). Forskning får verdi gjennom kommunikasjon. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Forskersonen-panelene "Hvordan forske på forskningskommunikasjon og hva fant vi?" og "Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?" .
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Tellmann, Silje Maria & Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth (2019). Kortreist kunnskap. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 29(2).
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2019). Trade unions as a force for stability or a force for transformation.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2019). Mergers in higher education; the role of identity in integrating organizations and academic staff .
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Myteknusing om forskningsformidling. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The organization and practice of co-production in research.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Further research is needed! Teknovatøren. s. 23–25.
 • Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus & Høiland, Gry Cecilie (2019). Practices in Public Agencies’ R&D Departments.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The societal impact of sociology in Norway.
 • Tellmann, Silje Maria & Andersen, Gisle (2018). Introduksjon: Ekspertene i kunnskapssamfunnet. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 2(5), s. 357–362. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-01
 • Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2018). Academic career trajectories in Norway and UK.
 • Solberg, Espen; Aksnes, D. W.; Børing, Pål; Tellmann, Silje Maria; Ramberg, Inge & Aanstad, Siri (2018). Pathways to Global Impact: Methodological challenges and possibilities in tracing the impacts of development research.
 • Skule, Sveinung; Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O & Elken, Mari (2017). Akademia og arbeidslivet må fortsette samarbeidet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?
 • Tellmann, Silje Maria & Elken, Mari (2017). Bridging the gap between professions and higher education institutions.
 • Tellmann, Silje Maria (2017). A hidden epistocracy on public committees?
 • Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude & Tellmann, Silje Maria (2017). Professional educational programmes under pressure. Organisational challenges related to strengthening research.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forskere i utvalg. sosiologen.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Utvalgt og helt uavhengig? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Eksperter i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Norwegian public committees – between experts and interests.
 • Tellmann, Silje Maria & Røsdal, Trude (2016). Presentasjon av gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet.
 • Tellmann, Silje Maria & Lassen, Kjersti (2016). Politikerne plukker forskning som passer deres egen agenda. [Internett]. forskning.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Økt ekspertrepresentasjon i offentlige utvalg. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. 39(3), s. 22–23.
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2016). Advocates and/or buffers: intermediary organisations and learning outcomes.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Om ekspertrollen i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Skjulte strateger eller overbeviste fagpersoner? Replikk til Martiniussen. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 96–97.
 • Tellmann, Silje Maria (2014). To agree or disagree. On the participation of experts in policy advising committees.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2014). Klima - ekspertenes ansvar? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 189–195.
 • Tellmann, Silje Maria (2014). Deliberative experts?
 • Tellmann, Silje Maria (2011). Knowledge based discourses in Norwegian climate policy making.
 • Tellmann, Silje Maria (2010). Societal impact seen from the user side: Knowledge brokers as gatekeepers of productive interactions.
 • Tellmann, Silje Maria (2009). Obama på klimamøtet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan & Røsdal, Trude [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0371-5.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Langfeldt, Liv & Solberg, Espen (2019). The policy mix for knowledge transfer between science and industry in Norway : Case study contribution to the OECD Tip knowledge transfer and policies project. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education. ISSN 978-82-327-0416-3.
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0375-3.
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari & Kyvik, Svein [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0318-0.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth & Vabø, Agnete (2018). Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0364-7.
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0272-5.
 • Solberg, Espen; Tellmann, Silje Maria; Aanstad, Siri; Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge & Børing, Pål (2017). Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0277-0.
 • Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan & Tellmann, Silje Maria (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0301-2.
 • Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte & Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0199-5.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0215-2.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Experts in public policymaking: influential, yet constrained. HiOA. ISSN 9788293208976.
 • Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria & Olsen, Bjørn Magne [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0220-6.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0219-0.
 • Riise, Ørjan Rogne & Tellmann, Silje Maria (2012). Den militære profesjonsmoral - en empirisk studie av profesjonsmoral ved Krigsskolen. Senter for profesjonsstudier.
 • Tellmann, Silje Maria (2005). Fra argumentasjon til kjøpslåing - en studie av samhandlingen i klimaforhandlingene. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2018 09:46 - Sist endret 3. sep. 2020 13:17

Prosjekter

Forskergrupper