Silje Maria Tellmann

Image of Silje Maria Tellmann
Norwegian version of this page
Phone +47 22841608
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO
Other affiliations Department of Education (Student)

Academic interests

My main academic interest lies in understanding the interactions between academia and society, and particularly in how science and research is used in policymaking. I have studied this through various processes, actors and organizations, such as in Norwegian climate policy, researchers’ participation in governmental commissions, the organization of knowledge in the public administration and researchers' own practices for communicating research to various actors.

In my current position as a post doc I am affiliated with Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS).

Background

Senior researcher, NIFU Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education

PhD-student, Centre for the Study of the Professions, OsloMet

Cand.polit, sociology, Universitetet i Oslo

Publications

 • Muhonen, Reetta & Tellmann, Silje Maria (2021). Challenges of reporting societal impacts for research evaluation purposes – case of sociology, In Tim Engels & Emanuel Kulczycki (ed.),  Research Assessment in the Social Sciences.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781800372542.  Chapter.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2020). Professional educational programmes under pressure. Organizational challenges related to strengthening research. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079. . doi: 10.1080/03075079.2019.1711039 Full text in Research Archive. Show summary
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2019). Linking higher education and the world of work: learning outcomes and intermediary organisations. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  32(8), s 678- 692 . doi: 10.1080/13639080.2019.1696951 Full text in Research Archive. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2018). Norges offentlige utredninger – mellom forskning og politikk, I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel 4.  s 107 - 126
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Bounded deliberation in public committees: the case of experts. Critical Policy Studies.  ISSN 1946-0171.  s 1- 19 . doi: 10.1080/19460171.2015.1111155 Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2012). The constrained influence of discourses: the case of Norwegian climate policy. Environmental Politics.  ISSN 0964-4016.  21(5), s 734- 752 . doi: 10.1080/09644016.2012.692936 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Leseth, Anne & Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202378387.  207 s.

View all works in Cristin

 • Tellmann, Silje Maria (2021). Metode og etikk i oppdragsforskningen.
 • Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus & Høiland, Gry Cecilie Lunder (2021). Finding the right research. Articulating and implementing demands for academic policy advice..
 • Kristiansen, Nina & Tellmann, Silje Maria (2020, 20. oktober). Ideologi eller fakta - hvem er forskerne til for?. [Internett].  Forskning.no.
 • Lyby, Lars & Tellmann, Silje Maria (2020). Forskningskommunikasjonens scenografi - og hva vi går glipp av når kommunikasjonen blir digital. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  43(4), s 30- 31
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Tellmann, Silje Maria (2020). Hva vil brukerne av forskning ha?.
 • Tellmann, Silje Maria (2020). Paradokser i tillit til forskning.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Langfeldt, Liv & Solberg, Espen (2019). The policy mix for knowledge transfer between science and industry in Norway : Case study contribution to the OECD Tip knowledge transfer and policies project. NIFU Arbeidsnotat. 15. Show summary
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2019). Mergers in higher education; the role of identity in integrating organizations and academic staff.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not.
 • Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard & Larsen, Even Hellan (2019). Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). NIFU-rapport. 1. Show summary
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2019). Trade unions as a force for stability or a force for transformation.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Forskersonen-panelene "Hvordan forske på forskningskommunikasjon og hva fant vi?" og "Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?".
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Further research is needed!. Teknovatøren.  (17), s 23- 25
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Myteknusing om forskningsformidling. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The organization and practice of co-production in research.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The societal impact of sociology in Norway.
 • Tellmann, Silje Maria & Dybdahl, Linn Meidell (2019). Forskning får verdi gjennom kommunikasjon. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus & Høiland, Gry Cecilie (2019). Practices in Public Agencies’ R&D Departments.
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. NIFU-rapport. 2. Show summary
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Tellmann, Silje Maria & Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth (2019). Kortreist kunnskap. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  29(2)
 • Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). NIFU Innsikt 2019:4. Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen. Show summary
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth & Vabø, Agnete (2018). Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. NIFU-rapport. 31. Show summary
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete & Larsen, Even Hellan (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. NIFU-rapport. 4. Show summary
 • Solberg, Espen; Aksnes, D. W.; Børing, Pål; Tellmann, Silje Maria; Ramberg, Inge & Aanstad, Siri (2018). Pathways to Global Impact: Methodological challenges and possibilities in tracing the impacts of development research.
 • Tellmann, Silje Maria & Andersen, Gisle (2018). Introduksjon: Ekspertene i kunnskapssamfunnet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 357- 362 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-01
 • Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2018). Academic career trajectories in Norway and UK.
 • Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude & Tellmann, Silje Maria (2017). Professional educational programmes under pressure. Organisational challenges related to strengthening research.
 • Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan & Tellmann, Silje Maria (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport. 28. Show summary
 • Skule, Sveinung; Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O & Elken, Mari (2017). Akademia og arbeidslivet må fortsette samarbeidet. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Solberg, Espen; Tellmann, Silje Maria; Aanstad, Siri; Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge & Børing, Pål (2017). Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway. NIFU-rapport. 13. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2017). A hidden epistocracy on public committees?.
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. NIFU-rapport. 9. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria & Elken, Mari (2017). Bridging the gap between professions and higher education institutions..
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?.
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2016). Advocates and/or buffers: intermediary organisations and learning outcomes.
 • Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje & Caspersen, Joakim (2016). Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. NIFU-rapport. 31. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Eksperter i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Experts in public policymaking: influential, yet constrained.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forskere i utvalg. sosiologen.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging. NIFU Arbeidsnotat. 13. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Norwegian public committees – between experts and interests.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Utvalgt og helt uavhengig?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Økt ekspertrepresentasjon i offentlige utvalg. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  39(3), s 22- 23
 • Tellmann, Silje Maria & Lassen, Kjersti (2016, 04. februar). Politikerne plukker forskning som passer deres egen agenda. [Internett].  forskning.no.
 • Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte & Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen. NIFU Arbeidsnotat. 8.
 • Tellmann, Silje Maria & Røsdal, Trude (2016). Presentasjon av gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. NIFU-rapport. 30. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Om ekspertrollen i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Skjulte strateger eller overbeviste fagpersoner? Replikk til Martiniussen.. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 96- 97
 • Tellmann, Silje Maria (2014). Deliberative experts?.
 • Tellmann, Silje Maria (2014). To agree or disagree. On the participation of experts in policy advising committees.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2014). Klima - ekspertenes ansvar?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (02), s 189- 195
 • Riise, Ørjan Rogne & Tellmann, Silje Maria (2012). Den militære profesjonsmoral - en empirisk studie av profesjonsmoral ved Krigsskolen.
 • Tellmann, Silje Maria (2011). Knowledge based discourses in Norwegian climate policy making.
 • Tellmann, Silje Maria (2010). Societal impact seen from the user side: Knowledge brokers as gatekeepers of productive interactions.
 • Tellmann, Silje Maria (2009). Obama på klimamøtet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tellmann, Silje Maria (2005). Fra argumentasjon til kjøpslåing - en studie av samhandlingen i klimaforhandlingene.

View all works in Cristin

Published Sep. 17, 2018 2:42 PM - Last modified Sep. 3, 2020 1:19 PM

Projects

Research groups