Silje Maria Tellmann

Image of Silje Maria Tellmann
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postal address Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Background

Silje Maria Tellmann holds a PhD from OsloMet - Oslo Metropolitan University. Her dissertation was titled "Experts in public policymaking: Influential, yet constrained”. She has research experience from The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU).

Silje joined the OSIRIS (Oslo Institute for reserach on the impact of science) team in 2018 as a postdoctoral fellow.

Publications

 • Tellmann, Silje Maria (2018). Norges offentlige utredninger – mellom forskning og politikk, I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel 4.  s 107 - 126
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Bounded deliberation in public committees: the case of experts. Critical Policy Studies.  ISSN 1946-0171.  s 1- 19 . doi: 10.1080/19460171.2015.1111155 Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2012). The constrained influence of discourses: the case of Norwegian climate policy. Environmental Politics.  ISSN 0964-4016.  21(5), s 734- 752 . doi: 10.1080/09644016.2012.692936 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Leseth, Anne & Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202378387.  207 s.

View all works in Cristin

 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Langfeldt, Liv & Solberg, Espen (2019). The policy mix for knowledge transfer between science and industry in Norway : Case study contribution to the OECD Tip knowledge transfer and policies project. NIFU Arbeidsnotat. 15. Show summary
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not.
 • Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard & Larsen, Even Hellan (2019). Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). NIFU-rapport. 1. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. NIFU-rapport. 2. Show summary
 • Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). NIFU Innsikt 2019:4. Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen. Show summary
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth & Vabø, Agnete (2018). Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. NIFU-rapport. 31. Show summary
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete & Larsen, Even Hellan (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. NIFU-rapport. 4. Show summary
 • Solberg, Espen; Aksnes, D. W.; Børing, Pål; Tellmann, Silje Maria; Ramberg, Inge & Aanstad, Siri (2018). Pathways to Global Impact: Methodological challenges and possibilities in tracing the impacts of development research.
 • Tellmann, Silje Maria & Andersen, Gisle (2018). Introduksjon: Ekspertene i kunnskapssamfunnet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 357- 362 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-01
 • Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2018). Academic career trajectories in Norway and UK.
 • Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude & Tellmann, Silje Maria (2017). Professional educational programmes under pressure. Organisational challenges related to strengthening research.
 • Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan & Tellmann, Silje Maria (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport. 28. Show summary
 • Skule, Sveinung; Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O & Elken, Mari (2017). Akademia og arbeidslivet må fortsette samarbeidet. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Solberg, Espen; Tellmann, Silje Maria; Aanstad, Siri; Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge & Børing, Pål (2017). Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway. NIFU-rapport. 13. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2017). A hidden epistocracy on public committees?.
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. NIFU-rapport. 9. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria & Elken, Mari (2017). Bridging the gap between professions and higher education institutions..
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?.
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2016). Advocates and/or buffers: intermediary organisations and learning outcomes.
 • Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje & Caspersen, Joakim (2016). Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. NIFU-rapport. 31. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Eksperter i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Experts in public policymaking: influential, yet constrained.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forskere i utvalg. sosiologen.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging. NIFU Arbeidsnotat. 13. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Norwegian public committees – between experts and interests.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Utvalgt og helt uavhengig?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Økt ekspertrepresentasjon i offentlige utvalg. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  39(3), s 22- 23
 • Tellmann, Silje Maria & Lassen, Kjersti (2016, 04. februar). Politikerne plukker forskning som passer deres egen agenda. [Internett].  forskning.no.
 • Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte & Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen. NIFU Arbeidsnotat. 8.
 • Tellmann, Silje Maria & Røsdal, Trude (2016). Presentasjon av gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. NIFU-rapport. 30. Show summary
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Om ekspertrollen i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Skjulte strateger eller overbeviste fagpersoner? Replikk til Martiniussen.. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 96- 97
 • Tellmann, Silje Maria (2014). Deliberative experts?.
 • Tellmann, Silje Maria (2014). To agree or disagree. On the participation of experts in policy advising committees.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2014). Klima - ekspertenes ansvar?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (02), s 189- 195
 • Riise, Ørjan Rogne & Tellmann, Silje Maria (2012). Den militære profesjonsmoral - en empirisk studie av profesjonsmoral ved Krigsskolen.
 • Tellmann, Silje Maria (2011). Knowledge based discourses in Norwegian climate policy making.
 • Tellmann, Silje Maria (2009). Obama på klimamøtet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tellmann, Silje Maria (2005). Fra argumentasjon til kjøpslåing - en studie av samhandlingen i klimaforhandlingene.

View all works in Cristin

Published Sep. 17, 2018 2:42 PM - Last modified Feb. 25, 2019 1:38 PM

Projects

Research groups