Silje Maria Tellmann

Bilde av Silje Maria Tellmann
English version of this page
Telefon +47 22841608
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1108 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Jeg er opptatt av samspillet mellom akademia og resten av samfunnet, og er særlig interessert i hvordan forskning integreres i politikkutformingsprosesser. Jeg har studert dette gjennom forskjellige prosesser, aktører og organisasjoner, slik som i norsk klimapolitikk, forskeres deltakelse i offentlige utvalg, forvaltningens kunnskapsorganisering og forskeres egne praksiser for å kommunisere forskning til ulike aktører.

I stillingen som postdoktor er jeg tilknyttet Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS).

Bakgrunn

Seniorforsker, NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

PhD-stipendiat, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Cand.polit, sosiologi, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2020). Professional educational programmes under pressure. Organizational challenges related to strengthening research. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079. . doi: 10.1080/03075079.2019.1711039 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2019). Linking higher education and the world of work: learning outcomes and intermediary organisations. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  32(8), s 678- 692 . doi: 10.1080/13639080.2019.1696951 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Tellmann, Silje Maria (2018). Norges offentlige utredninger – mellom forskning og politikk, I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel 4.  s 107 - 126
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Bounded deliberation in public committees: the case of experts. Critical Policy Studies.  ISSN 1946-0171.  s 1- 19 . doi: 10.1080/19460171.2015.1111155 Vis sammendrag
 • Tellmann, Silje Maria (2012). The constrained influence of discourses: the case of Norwegian climate policy. Environmental Politics.  ISSN 0964-4016.  21(5), s 734- 752 . doi: 10.1080/09644016.2012.692936 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Leseth, Anne & Tellmann, Silje Maria (2014). Hvordan lese kvalitativ forskning?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202378387.  207 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2020). Trade unions as a force for continuity or a force for transformation: The Norwegian trade union’s interpretation of a just transition in a fossil fuel economy.
 • Tellmann, Silje Maria (2020). Paradokser i tillit til forskning.
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Langfeldt, Liv & Solberg, Espen (2019). The policy mix for knowledge transfer between science and industry in Norway : Case study contribution to the OECD Tip knowledge transfer and policies project. NIFU Arbeidsnotat. 15. Vis sammendrag
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2019). Mergers in higher education; the role of identity in integrating organizations and academic staff.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Melin, Göran; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). Staff attitudes towards NTNU-merger in Norway: The difference of feeling affected or not.
 • Lødding, Berit; Tellmann, Silje Maria; Bungum, Berit; Vennerød-Diesen, Frida Felicia; Sølberg, Jan; Røsdal, Trude; Jarness, Vegard & Larsen, Even Hellan (2019). Evaluering av Tett på realfag.Implementeringen.Delrapport 2 Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019). NIFU-rapport. 1. Vis sammendrag
 • Normann, Håkon Endresen & Tellmann, Silje Maria (2019). Trade unions as a force for stability or a force for transformation.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Forskersonen-panelene "Hvordan forske på forskningskommunikasjon og hva fant vi?" og "Hvordan kommuniserer forskere, brukere og kommunikatører?".
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Further research is needed!. Teknovatøren.  (17), s 23- 25
 • Tellmann, Silje Maria (2019). Myteknusing om forskningsformidling. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The organization and practice of co-production in research.
 • Tellmann, Silje Maria (2019). The societal impact of sociology in Norway.
 • Tellmann, Silje Maria & Dybdahl, Linn Meidell (2019). Forskning får verdi gjennom kommunikasjon. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Tellmann, Silje Maria; Gulbrandsen, Magnus & Høiland, Gry Cecilie (2019). Practices in Public Agencies’ R&D Departments.
 • Tellmann, Silje Maria; Ulvestad, Marte E. S.; Reymert, Ingvild S; Gunnes, Hebe & Larsen, Even Hellan (2019). Karriere og arbeidsvilkår i norsk akademia : Resultater fra en survey blant vitenskapelig ansatte. NIFU-rapport. 2. Vis sammendrag
 • Thune, Taran Mari; Gulbrandsen, Magnus; Tellmann, Silje Maria & Skogen, Kari-Elisabeth Vambeseth (2019). Kortreist kunnskap. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  29(2)
 • Vabø, Agnete; Borlaug, Siri Brorstad & Tellmann, Silje Maria (2019). NIFU Innsikt 2019:4. Større, sterkere og bedre? Utfordringer for å nå målene med Strukturreformen. Vis sammendrag
 • Borlaug, Siri Brorstad; Tellmann, Silje Maria; Melin, Göran; Hovdhaugen, Elisabeth & Vabø, Agnete (2018). Er NTNU på rett vei? Følgeevaluering av fusjonen. Delrapport 2. NIFU-rapport. 31. Vis sammendrag
 • Frølich, Nicoline; Wendt, Kaja Kathrine; Reymert, Ingvild S; Tellmann, Silje Maria; Elken, Mari; Kyvik, Svein; Vabø, Agnete & Larsen, Even Hellan (2018). Academic career structures in Europe : Perspectives from Norway, Denmark, Sweden, Finland, the Netherlands, Austria and the UK. NIFU-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Solberg, Espen; Aksnes, D. W.; Børing, Pål; Tellmann, Silje Maria; Ramberg, Inge & Aanstad, Siri (2018). Pathways to Global Impact: Methodological challenges and possibilities in tracing the impacts of development research.
 • Tellmann, Silje Maria & Andersen, Gisle (2018). Introduksjon: Ekspertene i kunnskapssamfunnet. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 357- 362 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-01
 • Tellmann, Silje Maria & Vabø, Agnete (2018). Academic career trajectories in Norway and UK.
 • Frølich, Nicoline; Røsdal, Trude & Tellmann, Silje Maria (2017). Professional educational programmes under pressure. Organisational challenges related to strengthening research.
 • Røsdal, Trude; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Larsen, Even Hellan & Tellmann, Silje Maria (2017). Kompetanse i den kommunale barnevernstjenesten : Kompetansekartlegging og gjennomgang av relevante utdanninger. NIFU-rapport. 28. Vis sammendrag
 • Skule, Sveinung; Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O & Elken, Mari (2017). Akademia og arbeidslivet må fortsette samarbeidet. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Solberg, Espen; Tellmann, Silje Maria; Aanstad, Siri; Aksnes, Dag W.; Ramberg, Inge & Børing, Pål (2017). Pathways to global impact : Tracing the impacts of development research funded by the Research Council of Norway. NIFU-rapport. 13. Vis sammendrag
 • Tellmann, Silje Maria (2017). A hidden epistocracy on public committees?.
 • Tellmann, Silje Maria; Aamodt, Per O; Elken, Mari; Larsen, Even Hellan & Skule, Sveinung (2017). Råd for samarbeid med arbeidslivet: En underveisevaluering. NIFU-rapport. 9. Vis sammendrag
 • Tellmann, Silje Maria & Elken, Mari (2017). Bridging the gap between professions and higher education institutions..
 • Tellmann, Silje Maria & Mangset, Marte (2017). The rise of consultants; pushing the notion of professionalism?.
 • Elken, Mari & Tellmann, Silje Maria (2016). Advocates and/or buffers: intermediary organisations and learning outcomes.
 • Frølich, Nicoline; Sivertsen, Gunnar; Gunnes, Hebe; Røsdal, Trude; Tellmann, Silje Maria; Olsen, Bjørn Magne; Næss, Terje & Caspersen, Joakim (2016). Kartlegging av FoU i fagmiljø som tilbyr korte profesjonsutdanninger: En kartlegging av ingeniør-, lærer- og helse- og sosialfagene. NIFU-rapport. 31. Vis sammendrag
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Eksperter i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Experts in public policymaking: influential, yet constrained.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forskere i utvalg. sosiologen.no.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Norge og India: En kartlegging. NIFU Arbeidsnotat. 13. Vis sammendrag
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Norwegian public committees – between experts and interests.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Utvalgt og helt uavhengig?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Tellmann, Silje Maria (2016). Økt ekspertrepresentasjon i offentlige utvalg. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  39(3), s 22- 23
 • Tellmann, Silje Maria & Lassen, Kjersti (2016, 04. februar). Politikerne plukker forskning som passer deres egen agenda. [Internett].  forskning.no.
 • Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte & Mausethagen, Sølvi (2016). Lærerrollen sett fra lærerperspektivet: Notat til ekspertgruppen om lærerrollen. NIFU Arbeidsnotat. 8.
 • Tellmann, Silje Maria & Røsdal, Trude (2016). Presentasjon av gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet.
 • Tellmann, Silje Maria; Røsdal, Trude & Frølich, Nicoline (2016). Gjennomgang av organisasjonsstrukturen ved UiT Norges arktiske universitet. NIFU-rapport. 30. Vis sammendrag
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Om ekspertrollen i offentlige utvalg.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2015). Skjulte strateger eller overbeviste fagpersoner? Replikk til Martiniussen.. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 96- 97
 • Tellmann, Silje Maria (2014). Deliberative experts?.
 • Tellmann, Silje Maria (2014). To agree or disagree. On the participation of experts in policy advising committees.
 • Tellmann, Silje Maria & Gundersen, Torbjørn (2014). Klima - ekspertenes ansvar?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (02), s 189- 195
 • Riise, Ørjan Rogne & Tellmann, Silje Maria (2012). Den militære profesjonsmoral - en empirisk studie av profesjonsmoral ved Krigsskolen.
 • Tellmann, Silje Maria (2011). Knowledge based discourses in Norwegian climate policy making.
 • Tellmann, Silje Maria (2010). Societal impact seen from the user side: Knowledge brokers as gatekeepers of productive interactions.
 • Tellmann, Silje Maria (2009). Obama på klimamøtet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Tellmann, Silje Maria (2005). Fra argumentasjon til kjøpslåing - en studie av samhandlingen i klimaforhandlingene.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. sep. 2018 09:46 - Sist endret 3. sep. 2020 13:17

Prosjekter

Forskergrupper