Forskingssamarbeid

Treng organisasjonen din forskingsbasert kunnskap for å oppnå betre resultat? Det er fleire måtar å samarbeide med TIK-senteret på.

Prosjekt finansierte av Norges Forskningsråd

Norges Forskningsråd finansierar fleire av forskingsprosjekta hos oss. Vi diskuterar gjerne mogelegheita for samarbeid om utvikling av nye prosjektsøknadar til Forskningsrådet.

 

Prosjekt finansierte av EU sine rammeprogram

TIK har fleire pågåande EU-finansierte forskningsprosjekt. Vi samarbeidar gjerne med andre om EU-prosjekt.

 

Oppdrag for statlege og private verksemder

Forskarar ved TIK-senteret kan ta oppdrag frå både statlege og private verksemder, der det er i samsvar med dei faglege prioriteringane på senteret.

 

Forskningsformidling

Forskarar ved TIK-senteret driv utstrakt brukarretta forsking, og er aktive deltakarar i offentleg debatt. Kontaktinformasjon til dei ulike forskarane kan finnast på personsidene.

 

Publisert 1. sep. 2010 12:34 - Sist endret 20. sep. 2018 14:18