Tall og Fakta

Vitskaplege publikasjonar pr år (2006-2016) 25
Masterprogram 2
Bachelorprogram 0
Emner 12 (master og ph.d.)
Ph.d.-studentar (pr 31.12.2016) 27
Vitskapelege årsverk (2016 - tall fra DBH) 25,75
Administrative årsverk (2016 tall fra DBH) 5,05 årsverk
Tilsette (2016 tall fra DBH) 32,8 årsverk
Totale inntekter (Budsjett 2017) 37,5 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansisert (2017) 65 prosent
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering (2016) 20

 

Publisert 24. sep. 2010 12:54 - Sist endret 12. sep. 2017 16:57