Styremøte 3 2019

Ordinære saker

V-SAK 1 (Saksnr. 17/2019) Godkjenning av dagsorden

Vedtaksforslag: Innkalling og dagsorden godkjennes

 

V-SAK 2 (Saksnr. 18/2019) Godkjenning av protokoll fra møte 2/2019

Vedtaksforslag: Protokoll fra møte 2/2019, 28.5.2019, godkjennes.

 

Saksdokument: Protokoll fra møte 2/2019

 

Orienteringssaker

O-SAK 1 (Saksnr. 19/2019)  Hva skjer på TIK?

Orientering ved administrativ leder

 

O-SAK 2 (Saksnr.20/2019)  Regnskapsrapport for andre tertial 2019

Orientering ved administrativ leder

 

Saksdokument: Regnskapsrapport for andre tertial 2019

 

Diskusjonssaker

D-SAK 1 (Saksnr. 21/2019)  Nytt administrasjonsreglement

Vedtaksforslag: TIK-styret støtter dekanens forslag om å utvide tallet på representanter fra Universitetet i Oslo i TIKs styre fra to til fire, herav to representanter fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og en fra Det humanistiske fakultet.

Dekanens forslag å ta bort ekstern representasjon i styret støttes ikke. TIK-styret ønsker at denne ordningen videreføres og at tallet på styremedlemmer utvides fra 9 til 11.

 

Saksdokument: Notat med vedlegg 1 og 2

 

D-SAK 2 (Saksnr.22/2019)  Utvidelse av TIKs administrasjon

Vedtaksforslag: TIKs administrasjon utvides med en 100 % stilling som forskningsrådgiver.

 

Saksdokument: Notat

Publisert 11. sep. 2019 10:22 - Sist endret 11. sep. 2019 10:22