2021

Publisert 27. okt. 2021 12:42

Forskningsformidling kan ta mange former, og vi har ikke gode registre for omfanget av formidling til allmenheten over tid, skriver Silje Maria Tellmann og Magnus Gulbrandsen i kronikken publisert i Khrono.

Publisert 28. apr. 2021 08:58

I DN 28.4.21 kommenterer Markus Bugge og Håkon Endresen Norman den pågående debatten om statens rolle for å løse store samfunnsutfordringer. 

Publisert 29. mars 2021 11:43

I hovedsak har de valgt en langt mer håndfast tilnærming enn det metodebøker for historiefaget har gjort de siste årene, skriver Jon Carlstedt Tønnessen i sin anmeldelse av boken Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode.

Publisert 26. jan. 2021 09:25

For nummeret 3/2020 "Natur og kultur" har Fortid intervjuet Kristin Asdal, som er utdannet historiker og som nå er professor på TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur). Arbeidene hennes har vært orientert rundt studiet av politikk, kunnskap og natur. Sammen med Hilde Reinertsen utga hun boka Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode (Cappelen Damm) i år.