Hvordan gjøre dokumentanalyse?

I hovedsak har de valgt en langt mer håndfast tilnærming enn det metodebøker for historiefaget har gjort de siste årene, skriver Jon Carlstedt Tønnessen i sin anmeldelse av boken Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode.

Les hele anmeldelsen her.

Publisert 29. mars 2021 11:43 - Sist endret 29. mars 2021 11:43