TIK i media

Publisert 26. jan. 2021 09:25

For nummeret 3/2020 "Natur og kultur" har Fortid intervjuet Kristin Asdal, som er utdannet historiker og som nå er professor på TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur). Arbeidene hennes har vært orientert rundt studiet av politikk, kunnskap og natur. Sammen med Hilde Reinertsen utga hun boka Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode (Cappelen Damm) i år.

Bilde av Tone Druglitrø
Publisert 25. mars 2019 14:11

"På 1960- og 70-tallet var aper så ettertraktet i forskningen at hele bestander holdt på å bli utryddet. Flere enn 700 aper endte sin ferd i norske laboratorier, der mange av dem døde av vantrivsel."

 

Publisert 7. nov. 2018 09:51

Elisabeth M. C. Svennevik, doktorgradsstipendiat på TIK, er intervjuet om sin forskning på bildeling i forbindelse med at bildelingstjenesten Zipcar introduseres i Oslo.

Publisert 18. okt. 2018 08:54

Betyr fast stilling i akademia noe for jobbtilfredsheten? Forskningspolitikk skriver om nytt working paper av Castellacci & Viñas-Bardolet.