Dokumenter former liv og samfunn

Apollon har intervjuet Kristin Asdal og Hilde Reinertsen om dokumenter og deres betydning.

Intervjuet er knyttet til Asdal og Reinertsens nye bok Hvordan gjøre dokumentanalyse. En praksisorientert metode (2020). Med boka introduserer forfatterne en ny metode for å studere dokumenter som vesentlige kilder til ny innsikt. 

Les hele intervjuet hos Apollon: Dokumenter former livene våre – og hele samfunnet - Apollon (uio.no)

Publisert 23. nov. 2020 11:39 - Sist endret 23. nov. 2020 11:46