English version of this page

Sentre

Forskning for forsknings- og innovasjonspolitikk, FORINNPOL, er en åtteårig satsning for å bidra til et styrket og relevant kunnskapsgrunnlag for utforming og gjennomføring av forsknings- og innovasjonspolitikk hos relevante aktører. Satsningen er finansiert av Forskningsrådet og TIK er vert for to av sentrene innen denne satsningen. 

Magnus forteller om oppstart av OSIRIS: