Forsiden

Hva kjennetegner prosessen der forskning gjør en forskjell i samfunnet? Hvilke forutsetninger må være til stede for at forskning skal tas i bruk i næringslivet, i helsesektoren eller i politikkutforming? Dette er de sentrale spørsmålene i forskningssenteret Oslo Institute for Research on the Impact of Science (OSIRIS), finansiert av Forinnpol-programmet i Norges forskningsråd.

Aktuelt

  • New blog post: impact and the coronavirus 6. apr. 2020 11:22

    OSIRIS is fundamentally about understanding the process through which research makes some kind of difference in society. These strange and dramatic times highlight why we need such knowledge. In our most recent blog post, we reflect upon how our work touches on the current coronavirus situation.

    The blog post can be found here.

  • openaccess Can Open Access benefit innovation? 18. des. 2019 09:06

    Most likely yes, but removing barriers is not the same as opening the floodgates, says OSIRIS ph.d candidate Lars Wenaas.