Studieprogrammer

Et studieprogram er et sammenhengende studieløp bygget opp av emner og emnegrupper. Studieprogrammenes lengde avhenger av hvilken grad de fører til. Les mer om studieprogrammer.

Profesjonsstudium

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter