Læringsmiljø

Si fra om læringsmiljøet

UiO er avhengig av ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra både når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Du kan velge å gi tilbakemeldingene muntlig eller skriftlig.

Hvem behandler din sak?

Si fra-mottak

Tekniske mangler

Gi beskjed om tekniske mangler i rom og bygninger, eller på universitetets utearealer. Det kan være dårlig renhold/luft, skifte av lyspærer, glatte veier eller lignende.

Engasjer deg i studentpolitikken

Gjennom å engasjere deg i studentpolitikken er du med på å bestemme hvordan fremtidens universitet skal være.

Bli med i en studentforening

Gjennom foreningslivet ved universitetet får du dyrket dine hobbier og skapt nye vennskap.

Bli fadder

Dine erfaringer som student ved UiO er viktige. Vær med å ta imot de nye studentene i studiestart.