Underdirektør i UDI

Tonje Sommerset leder en enhet i Asylavdelingen i UDI

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk jobb her i 2006. Da ansatte UDI mange nyutdannede saksbehandlere på grunn av store asylankomster fra Irak. Jeg hadde en bekjent som jobbet her og som ba meg søke. Jeg jobbet som saksbehandler i 6 år før jeg ble leder.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror at utdanningen min var mest relevant da jeg først ble ansatt. De ønsket å ansette mange nyutdannede med variert utdanningsbakgrunn, både samfunnsvitere og jurister.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I dag leder jeg en enhet i Asylavdelingen som har ansvar for behandling av asylsakene fra Syria. Så jeg har da fagansvaret for disse sakene, samt personalansvaret for de 13 medarbeiderne på enheten.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå står UDI og Asylavdelingen spesielt inne i en stor omorganiseringsprosess. Vi oppbemannet voldsomt for noen år siden og nå nedbemanner vi og omstrukturerer organisasjonen. Dagene blir derfor mye preget av dette. Jeg jobber en del faglig med sakene våre og samarbeider også en del med politiet. Så følger jeg opp og ivaretar medarbeiderne. Og så er det også arbeid knyttet til daglig drift og planlegging.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Jeg synes jeg har stor glede og nytte av utdanningen min her i UDI. Asyl er et krevende og komplekst fagfelt og jeg er glad jeg har lest mye historie, økonomi og politikk innenfor samfunnsgeografi. Jeg tror det har gjort meg bedre rustet til å forstå de ulike konfliktene rundt om i verden, samt til å forstå hva som driver folk til å migrere. Det er jo ekstra spennende også å få lov til å dypdykke i storpolitikk på jobben!

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg blir ekstra glad når jeg får nyutdannede medarbeidere som er fleksible og uredde, og som tør å foreslå endringer/forbedringer selv om de er nye i jobbene. Dersom du ønsker jobb i offentlig sektor tror jeg det er spesielt viktig at man er fleksibel, og at man ikke er redd for endringer. I tillegg ser jeg at litt avansert IKT-kunnskap ikke er noe dumt uansett hvor man er. Det er mye som skjer med modernisering og robotisering som er spennende å få kunne være med på og som også er ettertraktet kunnskap.

Publisert 18. okt. 2017 13:54 - Sist endret 11. mars 2021 14:32