Forskning

Publisert 7. aug. 2018 11:02

Kristin jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Foto: Privat
Publisert 16. apr. 2018 13:52

Kamilla jobber på Forbruksforskningsinstituttet SIFO/OsloMet og sier at mastergraden i psykologi definitivt var en sentral faktor for at hun fikk jobben.

Publisert 27. feb. 2018 10:41

Nimmo Elmi tar doktorgrad ved Linköpings Universitet.

Published Nov. 9, 2017 2:13 PM

Melanie Sauter is a PhD researcher at the European University Institute in Florence. She got accepted to the PhD programme before she had finished her Master's thesis.

Publisert 20. des. 2016 12:42

Eirin Pedersen forsker på kjønn og familie ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Erlend Sand Bruer er vitenskapelig assistent ved Psykologisk institutt, og tar prosjektoppdrag innen utredning og analyse.

Published Nov. 13, 2013 4:41 PM

Olav Elgvin works with research on immigration, integration and Islam at Fafo's Institute for Labour and Social Research.