Offentlige tjenester og forvaltning

Publisert 11. apr. 2017 09:09

Marte Holhjem jobber med utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis og jobber i CERES

Publisert 5. feb. 2016 14:10

Markus Vetrhus er rådgiver hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og skal snart starte som trainee innenfor planlegging og prosjektledelse i Jernbaneverket.

Publisert 23. mars 2015 12:55

Ingrid Dønåsen jobber i sekretariatet til Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Publisert 21. jan. 2014 17:46

Simon Friis Mortensen er arealplanlegger i Vestby kommune. En liten avdeling gjør at han får delta i alle deler av planleggingsprosessene.

Publisert 7. jan. 2014 16:42

Eivin Winsvold jobber som rådgiver i Vegdirektoratet. Sommerjobb i Statens Vegvesen og deretter samarbeid om masteroppgaven, mener han var medvirkende til at han fikk jobben.