Helse- og sosialtjenester

Publisert 26. feb. 2018 09:29

Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

Publisert 13. des. 2016 13:10

Karine Skaret jobber for Groruddalen distriktspsykiatrisk senter.

Publisert 6. juni 2012 17:55

Ingeborg Gjefsen jobber med saksbehandling og individuell oppfølging i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).