Konsulent

Rita Vesteng Lien jobber i avdeling for kommunalteknisk planlegging i Nittedal kommune

foto: RoAF IKS

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Vanlig søknadsprosess.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

De viktigste faktorene var at jeg hadde relevant erfaring. Før jeg var ferdig med masteroppgaven søkte jeg, og fikk et midlertidig engasjement som rådgiver i et interkommunalt selskap. I tillegg hadde jeg relevante kurs og verv.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er å forvalte grunnlaget for eiendomsskatt i kommunen. Dette innebærer alt arbeid med eiendomsskatt i forbindelse med taksering og utskriving, utredninger i forbindelse med budsjett og saker til politisk behandling. I tillegg har jeg for tiden arbeidsoppgaver innenfor vann og avløp hvor jeg saksbehandler etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven i forbindelse med å gi utslippstillatelser osv.

Hva jobber du med akkurat nå?

I min arbeidshverdag er det stort spring i arbeidsoppgaver. Akkurat nå arbeider jeg også som prosjektleder for et overvannsprosjekt som skal ferdigstilles i slutten av året. Her har vi begynt å utarbeide en strategi for kommunen som skal implementeres i Kommuneplanen og slik gi føringer i reguleringsplaner og byggesaksbehandlingen. Her er det mye å sette seg inn i og mange problemstillinger som skal ivaretas.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Samfunnsgeografiutdannelsen brukes daglig i mine arbeidsoppgaver. Alt fra analyse- og utredningsarbeid, til å skrive politiske saker. Særlig arbeidet med masteroppgaven og metodefagene har vært nyttige. Dette gjelder spesielt når en skal sette seg inn i nye fagområder, og løse aktuelle problemstillinger. Utdannelsen lærer deg å stille de viktige spørsmålene, og kunne belyse en sak fra flere sider. I tillegg blir du selvstendig.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Tips for å bli attraktive på arbeidsmarkedet er å være aktiv ved siden av studiene, verv eller jobb. Skriv en masteroppgave med koblinger til arbeidslivet. Selv om du ikke ender opp i den bedriften, så viser det at du er interessert i og lydhør overfor hva næringslivet etterspør av kunnskap og kompetanse. På denne måten får du også referanser. Anbefaler også at du er åpen for arbeidsgivere og arbeidsfelt som kanskje ikke har rykte på seg for å være spesielt spennende. Jeg har opplevd både når jeg har jobbet interkommunalt og kommunalt at det er svært varierte oppgaver og at du kan få ansvar for mye som det i utgangspunktet ikke ble forespeilet for i en stillingsannonse.

 

 

Publisert 26. apr. 2017 10:04 - Sist endret 11. mars 2021 14:32