Rådgiver

Sven Larsen er rådgiver i Kirkens Nødhjelp

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på ganske ordinært vis. To runder med intervjuer og én personlighetstest senere var jobben min.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg har erfaring med politisk beslutningspåvirkning og kampanjearbeid både som frivillig og hos forrige arbeidsgiver. Jeg skrev en masteroppgave som viser at jeg behersker analyse på et felt som relevant for Kirkens Nødhjelp. Jeg skrev om landgrabbing i Tanzania og konsekvenser av dette for lokalbefolkningen. Jeg tror kombinasjonen av relevant utdannelse og mange år med frivillig engasjement var avgjørende for at jeg fikk jobben.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber med beslutningspåvirkning, primært knyttet opp mot norske politikere og næringsliv. Men dette er også knyttet opp mot globale prosesser. Mitt tematiske hovedfelt er ulikhet, eller urettferdige forskjeller.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med en kampanje der vi ber regjeringen ved Solberg lage en norsk handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Jeg jobber med å mobilisere folk, få pressedekning og gi våre innspill i relevante politiske prosesser.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Jeg gjorde feltarbeidet mitt i Tanzania, og internasjonal erfaring er viktig. Jeg opplever at samfunnsgeografisk analyse hele tiden er relevant i min jobb. Stedsløs kapital og geografisk bundet arbeid. Lokale klimautslipp med globale konsekvenser. Det er viktig for meg å kunne lese fagstoff og nyheter og forstå om dette er gode eller dårlig analyser av samfunnsmessige prosesser.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Du bør ha gode karakter, og du bør delta aktivt i studentlivet eller annet frivillig arbeid. Det vil gi deg erfaring og nettverk som kommer godt med.

Publisert 17. mars 2017 09:08 - Sist endret 11. mars 2021 14:32