Seniorkonsulent

Hege Hellvik jobber med analyse og utredning i Rambøll Management Consulting 

foto: privat

Å mestre kvalitativ og kvantitativ datainnsamling, kunne redegjøre for metodiske valg og gjennomføre datainnsamling og analyse er viktig i det daglige arbeidet til Hege Hellvik.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk jobben etter å ha jobbet som prosjektassistent hos Rambøll Management mens jeg var student. Da jobbet jeg her to dager i uken med å hjelpe konsulentene i forskjellige oppdrag.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det at jeg hadde jobbet her under studiene var nok avgjørende for at jeg fikk begynne på fulltid etter studiene. Da var arbeidsgiver blitt bedre kjent med meg og jeg kjente systemet og arbeidsoppgavene.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

I dag har jeg blant annet ansvar for å lede større prosjekter og å lede og å bidra inn i anbudsprosesser innenfor mitt fagområde. Jeg jobber primært med oppdrag innen det boligsosiale feltet, samt helsefaglige oppdrag. Sentrale kunder er Husbanken og Helsedirektoratet. Vi løser også oppdrag for kommunesektoren og jeg er nok etter hvert blitt en av dem i landet som har gjennomført flest boligsosiale analyser i kommunesektoren. Kommunene løser oppgavene sine svært forskjellig, så det er alltid interessant å bli kjent med en ny kommune og lære mer om hvilke utfordringer de ansatte opplever samt å identifisere mulighetene for å jobbe på en bedre måte. Det finnes mange utrolig flinke folk i stat og kommune med masse erfaring.

Hva jobber du med akkurat nå?

Disse dagene går med på å forberede en presentasjon av et større oppdrag jeg har fått lov til å lede, på oppdrag for KS. Over 100 påmeldte vil komme for å høre resultatene fra oppdraget hvor vi har kartlagt gamle pleie- og omsorgsboliger, undersøkt hvordan situasjonen er for kommunene i å bygge nye boliger, samt fornye eksisterende boliger. Vi har også gjennomført en scenarioprosess hvor vi har laget noen alternative fremtidshistorier om hvordan omsorgssektoren ser ut i 2040. Et veldig spennende oppdrag som jeg håper vil få betydning for drøftinger knyttet til hvordan Norge skal jobbe innenfor omsorgssektoren fremover. Ut over dette er jeg med i flere oppdrag innen det boligsosiale feltet hvor jeg primært bistår som kvalitetssikrer i oppstart og analysefase. Ellers er jobben som konsulent svært allsidig og det kreves at man mestrer flere oppgaver, alt fra å designe metode og gjennomføring, innsamling av data, analyse og rapportering.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Den samfunnsvitenskapelige metoden er viktig inn i min jobb. Det å mestre kvalitativ og kvantitativ datainnsamling, kunne redegjøre for metodiske valg og gjennomføre datainnsamling og analyse. Videre er det viktig å kunne formulere seg godt skriftlig.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Hvis man er litt usikker hva man skal jobbe med fremover ville mitt tips være å bli bedre kjent med kommunesektoren. Her er det masse og ta av. Jeg mener særlig at samfunnsgeografer har riktig kompetanse inn i kommuneplanlegging. Dette er også en sektor hvor en rekke ansatte nærmer seg pensjonsalderen de neste årene. Hadde jeg skulle skrevet min bachelor- og masteroppgave på ny ville jeg gjort den mer relevant for kommunesektoren. Her er det utømmelige lagre med interessant spørsmål å undersøke, innen forskjeller i befolkningen, boligplanlegging, infrastruktur m.m. Det å kjenne til hvordan en eller to kommuner jobber innenfor et felt vil kunne være nyttig kompetanse inn i jobber også i direktorater og departementer. Ellers representerer jo kommunesektoren også over 400 000 arbeidsplasser i det ganske land.

Publisert 27. feb. 2017 10:04 - Sist endret 11. mars 2021 14:32