Seniorrådgiver i Fairtrade Norge

Guro Glavins arbeid i Fairtrade Norge startet med at hun sendte en åpen søknad. I dag er hun seniorrådgiver og arbeider tett med både næringslivsaktører og internasjonale produsentnettverk

foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg sendte en åpen søknad til daglig leder, og ble kalt inn til en samtale. Noen samtaler og måneder senere fikk jeg tilbud om ett års engasjement. Da engasjementet var over fikk jeg så tilbud om fast stilling.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det var nok en kombinasjon av utdanning, arbeidserfaring og min interesse for internasjonalt arbeid, men jeg tror at arbeidserfaringen var det som skilte meg ut. Første året på masterprogrammet fikk jeg praktikantplass ved den norske ambassaden i Santiago, Chile,  som blant annet ga meg innsikt i problemstillinger knyttet til private bedrifters investeringer i skog- og vannkraft. Da jeg kom tilbake fikk jeg jobb i Seksjon for internasjonalisering av studier ved Universitetet i Oslo, hvor jeg jobbet ved siden av studiene ut studieperioden.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som seniorrådgiver har jeg tett dialog med norske og utenlandske næringslivsaktører angående utfordringer knyttet til råvareproduksjon. En annen viktig del av arbeidet mitt i dag er samarbeid med Fairtrade International og produsentnettverkene i Afrika, Asia og Latin-Amerika angående internasjonale programområder. Blant problemstillingene som særlig engasjerer meg er arbeidet med arbeidstakerrettigheter, levelønn og organisasjonsfrihet. Jeg er ansvarlig for programområdet arbeidstakerrettigheter, og har kontakt med relevante organisasjoner, bedrifter, samt norsk og internasjonal fagbevegelse.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg mye med programmet til en konferanse vi arrangerer i forbindelse med Fairtrades 20års jubileum i Norge. Jeg er ansvarlig for innholdet i den faglige delen av programmet.

Hvordan bruker du samfunnsgeografiutdanningen i jobben din?

Jeg bruker utdanningen daglig i mine arbeidsoppgaver. Samfunnsgeografiutdanningen lærer deg å stille de viktige spørsmålene, belyse en sak fra flere sider, spesielt når man skal sette seg inn i nye fagområder, og løse aktuelle problemstillinger.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Dra på utveksling og/eller praktikantopphold for å få internasjonal erfaring! Jeg tror også det er viktig å være aktiv ved siden av studiene, enten det er i verv eller jobb. Erfaringen fra å skrive masteroppgaven for et større forskningsprosjekt var også veldig positiv. Slik får man også et større nettverk man kan bruke til å skaffe seg en relevant jobb senere.

Publisert 10. okt. 2017 16:52 - Sist endret 11. mars 2021 14:32