Møte nr. 4/2019 i Instituttstyret SAI

18. juni 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen (gikk under V-sak 4), Keir Martin, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik,  Håvard L. Helgesen

Forfall: Turid Rachel Bråthen

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1), Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1                                  Godkjenning av dagsorden  
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 3/2019

Protokoll

 

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Regnskap første tertial

O-sak 1

 
O-SAK 2

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering

 

Ordinære saker

 
V-SAK 4

Utlysning av stilling som førstelektor for inntil ett år

Stillingen er vikar for fast ansatte i forskningstermin.

V-sak 4 

Vedlegg: Utlysning

Vedtak:

Styret godkjenner utlysningen av en midlertidig stilling som førstelektor for en periode på inntil ett år.

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 23. juni 2019 14:33 - Sist endret 23. juni 2019 14:33