Møte nr. 6/2019 i Instituttstyret SAI

15. oktober 2019, kl. 12.00 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin (via Skype), Kaja Berg Hjukse, Alf Jensen, Anne-Marit Moe Aarø, Vilde Iren Borse.

Fra administrasjonen: Nina Rundgren ( referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 5/2019

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1                   

Generell orientering ved instituttleder

Diskusjonssaker

 
D-SAK 1

Plan for rekruttering til vitenskapelige stillinger ved SAI

Vi vurderer å bruke innstegsstilling som et grep i de neste utlysningene, og inviterer Steinar Holden, instituttleder ved ØI, som vil dele sine erfaringer med innstegsstillinger.

Vi ønsker at styret diskuterer saken i lys av økonomi i langtidbudsjettperioden, samt behov for undervisningsressurser framover.

Saksdokument: D-sak 1

Styret ønsker at en arbeidsgruppe skal se på hvordan innstegsstillinger kan se ut for SAI, og hvilke utfordringer vi løser ved å bruke det. Hva vil vi oppnå med stillingene våre? Gruppen skal se på risiko og gevinster ved bruk av innstegsstilling, og se det i sammenheng med instituttets behov, for så å foreslå en plan videre for de neste tilsettingene. Arbeidsgruppen består av instituttleder Rune Flikke, nestleder Marianner Lien og styrerepresentant Keir Martin.

 

 

Ordinære saker

 
 

 

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 18. nov. 2019 18:05 - Sist endret 18. nov. 2019 18:05