Møte nr. 5/2019 i Instituttstyret SAI

10. september 2019, kl. 1215 - 14.00, Møterom 648, 6. et., ES

Tilstede: Rune Flikke, Marianne Lien, Thomas Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik,  Anne-Marit Moe Aarø, Magali Courtade

Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1), Nina Rundgren (referent)

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 4/2019

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1

Regnskap andre tertial

O-sak 1

O-SAK 2

Generell orientering ved instituttleder

Muntlig orientering.

Instituttleder orienterte om at ledelsen jobber med planer for tilsettinger i de neste fem årene, sett i sammenheng med økonomi og tilgjengelige ressurser i staben. Det er planlagt flere forskningsterminer og frikjøp framover. Instituttleder ønsker å sette opp en diskusjonssak i styret i oktober, og en vedtakssak i november, samtidig med at budsjettet skal vedtas.

Kontorsjef orienterte om situasjonen i administrasjonen i høst, der det skal tilsettes i tre av sju stilinger. Det vil bli en periode med underbemanning og vikarer, og ledelsen ber om forståelse for at servicenivå vil være lavere enn normalt for en periode. Vikar for kommunikasjonsrådgiver er på plass og jobber fram til februar.

Ordinære saker

V-SAK 5 Eventuelt
Publisert 18. sep. 2019 13:29 - Sist endret 18. sep. 2019 13:29